21 september 2008

Houten Klaas komt met een vlot artikel !

.
Marketeer Vandermeersch beschouwt De Standaard blijkbaar als zijn privéspeeltuintje. Vrijdag nog liet hij de hofnar Fabre een karikatuur maken van wat een krant moet zijn, en zaterdag liet Peter ons een bladzijde uit zijn eigen stamboek zien.

In zijn familie viel iets te vieren. Goede gelegenheid om zijn beste pen boven te halen, en de lezer op een stukje Flandre profonde te vergasten. De familie Vandermeersch zette zich aan de dis in de salons De Vrede in Ichtegem. Ik vermeld dit, lezer, voor het geval u daar eens langs mocht komen.
Het werd een schitterend maal, ook al was niet alles perfect in De Vrede. Bij het betreden van de salons, was Peter zijn oog al direct op een storende taalfout gevallen.

De salons gaan er prat op dat 'alles kan aangepast worden naar (sic) de wens van de klant'.
Wat er mis is met die “naar” moet hij mij eens uitleggen. Markthandelaar als de besten, maar Nederlands? zelfs zijn West-Vlaams is niet vlekkeloos vrees ik, want hij laat één van zijn neven, een supporter van Dedecker, zeggen:
' [...] En diene Leterme kan met heel zijn boeltje terug naar Ieper. Schrief dat moa ne ké up in uw gazetje.'
Als Gentse buitenstaander moet ik hier vanzelfsprekend het oordeel van deskundigen afwachten, maar toch vraag ik mij af, of die neef niet eerder “joen gazetje” zal gezegd hebben. Mijn vermoeden is, dat de auteur hier een kleine onnauwkeurigheid heeft toegelaten, ietwat ten detrimente van de kleurenpracht die zijn tafereeltje verder uitstraalt.

Opvallend is wel dat al zijn familieleden hem zo nauwkeurig voorzeggen wat Peter zelf denkt dat zij moéten zeggen, waardoor alles tegelijk mooi aansluit bij die laatste enquête in zijn gazetje.
Antipolitiek, Leterme knoeier, Verhofstadt moet terugkomen, BHV flauwekul, Dedecker: de proef op de som klopt voor mij te goed.

Vandermeersch vertelt ons niet of er ook doperwtjes op het menu stonden in Ichtegem, maar toch doet hij mij denken aan die oude Augustijnermonnik Gregor Mendel, de geneticus die weliswaar een juiste theorie had over erwten, maar die met statistische gegevens kwam aanzetten die zo perfect klopten, dat ze later als onwaarschijnlijk werden beschouwd. Mendel had zijn resultaten enigszins selectief meegedeeld.
En hoe vergeeflijk ook, dat geeft aan een verslag altijd iets geforceerds, en dan heb ik het niet over stijl.

Maar laten wij Vandermeersch zelf nog eens aan het woord. Aan zijn tafel zit een mooie Russische, en Peter wil laten zien dat hij ook van internationale politiek het zijne afweet. Houten Klaas doet dat zo:
Ik probeerde het debat op gang te trekken over Russen en Georgiërs. Maar de mooie Russische wilde vooral weten waarom wij er in dit kleine België maar niet in slagen om overeen te komen.
Even de handen gaan wassen. Ik sta letterlijk te plassen als naast mij een aangetrouwde neef van wal steekt. “Ik ben dat spuugzat. […]”
Nu vraag ik mij af hoe Vandermeersch het klaarspeelt om soms ook niet letterlijk te plassen.
.

10 opmerkingen:

Anoniem zei

ani bedo

Geachte

Man, man, man toch; wederom lachen, gieren en brullen. Prachtig. Het doet zo goed. Danke.

De show van de europa-shul (rtbf) was ook mooi, vooral vadere Muller met zien 2 joens. Schitterende zingende stemmen van de 3 chazinim tovim.

Marc Vanfraechem zei

Op IFF laat intussen Luc Van Braekel mij weten: Het correcte West-Vlaams is volgens mij: "skrieft da moa ne kièr up in joen gazetje."
Een hele geruststelling.
Bedankt nog ani bedo.

Anoniem zei

Google geeft 5.050.000 hits op 'aanpassen naar'. Ik ga de salons De Vrede feliciteren, voor het geval dat ik daar eens langs mocht komen.

Anoniem zei

En wat lees ik in DS Online?

'Ik ben de politiek zobeu als koude pap'

Over de schoonheid,de spelling en de geretourneerde (sic).

Marc Vanfraechem zei

@ Raf: ik weet het, en als wellicht overbodige blijk van mijn menslievendheid, had ik die "zobeu" stilzwijgend in "zo beu" veranderd op mijn secundaire blog, die altijd de volledige teksten geeft van besproken artikels.
We mogen met die arme Peter ook niet beest zijn, hé Raf!

Marc Vanfraechem zei

@Raf: ik heb niet op Google gekeken, maar een functionele analfabeet als Vandermeersch zal wellicht zelfs een garçon willen verbeteren, die hem bij het afdienen vraagt: "Alles naar wens?"

Anoniem zei

Nu wil ik niet vervelend doen maar in het zuidoosten van West-Vlaanderen, zo vanaf Tielt ongeveer, wordt wel degelijk "uw gazetje" gezegd. Al spreken ze het daar wel uit als "euj ghazetje". (Mogelijk woont Peters denkbeeldige neef in die buurt?)
Voor het overige ben ik het helemaal eens met de fonetische weergave die Luc Van Braekel voorstelt.

Marc Vanfraechem zei

@ Leo Norekens : er stond mij zo iets voor, dat er streekgebonden ook een soort "uw" werd gebruikt. Het is tussen die West-Vlamingen ook niet altijd koek en ei, dat weet ik nog van in de tijd bij het Seniorenconvent! Misschien moeten wij Vandermeersch juist nageven dat hij met grote accuratesse deze regionale verschillen en subtiliteiten in de verf heeft weten te zetten?
Nog een geluk dat ik een slag om de arm hield, en de hulp van experten inriep.
Waarvoor dank Leo!

marc tiefenthal zei

Wat het West-Vlaams betreft, is het net zo als met al die andere streekgebonden en achterhaalde verschijnselen: ze eroderen en verdwijnen mondjesmaat. Wat we hier zien: 'uw gazetje', is zo'n verdwijnmoment. 'Joen' is inderdaad idioom uit die streek maar misschien is die jongen (da joeng) uit de familie Vander Meersch al wat naar school geweest of zelfs buiten de provinciegrenzen geraakt en heeft hij daar het woord 'uw' opgevangen en ergens een link gelegd met 'joen', zodanig dat beide inwisselbaar geworden zijn uit zijn hoofde.
Het kan echter evengoed een foute notitie van Peter VDM geweest zijn. Onderzoek daarover zou ons echter te ver leiden. Laat dus maar.

Johan Depoortere zei

het zal wel "hazetje" geweest zijn.
jd

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html