24 april 2004

Eerste indruk na het Blokarrest

.
Over de "vrijheid van meningsuiting" heeft Verhofstadt zijn mening gegeven in het radionieuws daarnet om zeven uur, en hij "stelt vast" dat het Vl.Bl. zijn "racistische en haatdragende" standpunten handhaaft. Dat zou meer indruk maken als de man zelf wat geloofwaardiger was... na zijn fake, en bijgevolg ondemocratische kandidatuurstelling, maar dit terzijde. Waarom Verhofstadt het overigens voortdurend over "revisionisme en negationisme" moest hebben leek me niet duidelijk. Het gààt daar niet om, dat weet een kind en een kiezer ook. Angst allicht verklaart dit jongensachtig en lukraak woordgebruik.
Uiterst algemene kreten, verdachtmakingen, procès d'intention, context, verder komt de man niet. In het strafrecht gaat het om precieze zaken, zou hij moeten beseffen. Dat het arrest "niet tegen de blokkiezers is gericht"? wat is dat toch voor een zinledige commentaar! een arrest is nooit tegen iemand in het bijzonder gericht, sukkel van een jurist. Als het al ergens tegen is gericht, dan tegen elke burger...
Ach, en dan geeft hij nog enig gewicht aan het onnozele AEL, als zijn bruikbaar schaamlapje, en om flink te zijn, terwijl niemand wakker ligt van het AEL mijnheer Verhofstadt, maar wel van de stortvloed van islamieten die hier de laatste veertig jaar is komen opzetten. Hùn onaanvaardbare opvattingen moeten worden bestreden, en zij moeten die opvattingen in volle openbaarheid laten vallen; niets minder dan zich schikken naar de normen die hier gelden moeten zij. Ik wens geen enkele legitimiteit voor islamitische opvattingen en uitingen in Europa. Is dat racisme? Kom nu, dat is inderdaad superieur Westers liberalisme. Zoals de christenen weigerden om de Romeinse keizer te erkennen (want de christelijke god was toen nog heel jong en krachtig) zo weigeren de islamieten nu --àlle islamieten... tenzij helemaal privé... dan hoor je natuurlijk andere zaken-- niet om de Verlichting te aanvaarden, nee! daar zijn ze nog lang niet aan toe, ze weigeren zelfs het verdrag van Worms, de aanzet tot de scheiding van kerk en staat.

De vulgaire en simpele waarheid echter is dat een franskiljonse Gentse rechter -- die zijn arrest voorlas in een compleet belachelijk Nederlands (ik vermoed dat die man meer op zijn gemak is bij het wekelijks voorzitterschap van zijn rotary- of is het lionsclubje, le premier mardi du mois in de hostellerie van het kasteel van Laarne) -- gretig een wet heeft toegepast die we niet nodig hadden. De Napoleontische wetten over belediging, kwetsende uitlatingen &cet volstonden ruimschoots, en waren in hogere zin zelfs effectiever, want minder "gericht".
Het is een wet die manifest de vrijheid van mening aantast, en het is kromspraak, flauwekul om iets anders te willen volhouden, maar ja... wie heeft die wet niét goedgekeurd? Niemand kan met goed fatsoen zijn bek nog opendoen.
Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed, je kunt zeggen het belangrijkste goed in onze open maatschappij.
Om even een auteur aan te halen die écht heeft nagedacht over zulke moeilijke zaken, en daarbij zonder eigenbelang heeft nagedacht, want de man ambieerde geen politieke ambten, geef ik twee citaatjes. Het cursief is van mij.[...] Ook kun je van Popper leren dat je bij het debatteren, bij het bestrijden van iemands beweringen niet de oorsprong van die beweringen moet bespreken, maar die beweringen zelf. Dat iemands argumenten voortkomen uit nijd of lafheid of uit frustratie of uit racistische vooroordelen of uit zijn maatschappelijke positie of uit zijn milieu bewijst niets ten aanzien van de juistheid of onjuistheid van die argumenten. Bij een debat over de juistheid of onjuistheid van die argumenten behoort de oorsprong van die argumenten geen rol te spelen.
Karel van het Reve
Toespraak over Popper te Enschede
in: Afscheid van Leiden
G.A. van Oorschot, Amsterdam 1984, p.54


Dat mensen goden en profeten willen aanbidden, al dan niet met gebruik van afgodsbeelden, is hun zaak. Maar anderen moeten de volle vrijheid hebben om daar smalende en lasterlijke opmerkingen over te maken. Natuurlijk is het onaardig om voortdurend gelovigen te pesten, en het is redelijk om iemands lichtgeraaktheid te ontzien, of het nu zijn gedichten, zijn moeder, zijn god, zijn inkomen of zijn oorlogsverleden betreft - maar je mening moet je kunnen zeggen, ook op smalende toon, lichtgeraaktheid of niet.
Karel van het Reve
De Ondergang van het Morgenland
G.A. van Oorschot, Amsterdam 1990, pp.198

.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html