27 oktober 2004

Carl Decaluwe en de anakoloet

.
Waar hebben wij Vlamingen het toch aan verdiend dat een kerel als de CD&V'er Carl Decaluwe voor vol wordt aangezien?
Even mijn uitgangspunt geven: iemand die niet in staat is om zich voor de vuist helder uit te drukken, die verdenk ik sterk ervan dat hij ook niet in staat is om een heldere gedachte te koesteren.
Nu zei Decaluwe daarnet iets over kijk- en luistercijfers, na voorbereiding natuurlijk, helemaal niet voor de vuist. Wat zei hij precies? en vooral hoe formuleerde hij dat?
Ik heb geprobeerd om zijn zin op te schrijven nadat ik hem op
TV had gehoord… bij een normale Nederlandse zin is zoiets kinderspel.
Hier raakte ik niet verder dan: men heeft de know-how binnen de openbare omroep en dat men dat wel min of meer probeert te mikken op welke niche of bijvoorbeeld naar informatie en andere programma’s te doen.
Ik ben ervan overtuigd dat ik die zin van Carl nog enigszins gefatsoeneerd heb, want zo werkt het geheugen: onbewust komt er toch een bepaalde structuur in de herinnering.

En u raakt niet wijs uit deze volzin? U vindt hem betekenisloos?
De woordjes know-how, niche en informatie zijn bekend nochtans: iedereen heeft die wel ergens opgepikt, en zo ook onze vriend. Of achter deze termen een betekenis schuilgaat weet ik niet, maar dat doet er nu niet toe.
Het probleem is natuurlijk de relatief zeldzame stijlfiguur die Decaluwe hier hanteert: de anakoloet. Je zou kunnen zeggen: het zich opzettelijk ongrammaticaal uitdrukken.

Maar in het West-Vlaams zegt men: den déén kan nie klapp'n en verzekers nie peinz'n oëk ?.
.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html