20 juli 2007

De lakeien worden beloond

.
Nu het hoofd van de Uitvoerende Macht, in een ware paniek-toespraak, Le Standaard en De Soir heeft gefeliciteerd, hebben vele burgers het koninklijke alarmbelletje horen rinkelen. Maar ik geloof niet dat ze op de genoemde redacties iets gehoord zullen hebben.

Nochtans zou het voor journalisten beneden hun waardigheid moeten zijn om loftuitingen uit die hoek te aanvaarden. Zij moeten die hautain afwijzen. Maar in België is het de hoogste betrachting van vele journalisten om de macht te dienen, en wellicht ooit nog baron te worden.

Wat een verschil met journalisten als . ik noem er enkelen die ik waardeer .Heine, Börne, Poesjkin, Herzen, of zelfs Gezelle in bepaalde opzichten, die nooit goede maatjes werden met de machthebbers van hun tijd, en integendeel verbanningen of vernederingen met waardigheid in ontvangst namen.

Een journalist die geprezen wordt door de Macht is geen journalist, Vandermeersch, maar een zolenlikker.

Daar is een Belgische koning
Veel Belgische vertoning
Een Belgische vlag, een Belgisch lied
Maar Belgen, neen Belgen zijn er niet

René De Clercq

.

3 opmerkingen:

hel decker zei

Moet er een komma tussen journalist Vandermeersch?

Marc Vanfraechem zei

gelijk heb je hel decker, en misschien zelfs meer dan een komma, maar ik schreef dat logje nog terwijl de vorst ons toesprak, en ik ben ongeveer samen met hem klaargekomen, vandaar mijn slordige interpunctie; maar ik heb jouw komma met plezier ingevoegd!

Marc Vanfraechem zei

Luc Van Braekel merkt mij op dat onze vorst de kranten niet bij naam heeft genoemd. Hij heeft gelijk. Ik hoorde het gewoon op de radio, en Hij was niet mis te verstaan natuurlijk, maar inderdaad, Hij sprak de krantentitels niet uit.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html