2 december 2007

Gebed voor het herenigd Vaderland

.
Op de RTBf, ik weet niet meer welk programma, hoorde ik gisteren de Litanie van Leterme zingen. In tegenstelling echter met de bekende Litanie van Maria, bevatte dit lied geen opsomming van kwaliteiten. Omschrijvingen als Zetel van Wijsheid, Oorzaak onzer Blijdschap, Geestelijk Vat of Spiegel van Gerechtigheid ontbraken. Zelfs Ivoren Toren, of Ark des Verbonds werden Yvo onthouden.

Ze waren nochtans positief begonnen met Issu de Père Wallon, Parfait Bilingue, Supportère du Standard, enzovoort, maar al snel ging het bergafwaarts.
Om kort te gaan: er kon geen goed woord meer vanaf voor de man qui au départ avait tout pour plaire aux Wallons.
Want Leterme, hoorde ik tot mijn verrassing, was onder een buitengewoon goed gesternte van start gegaan. Er heerste bezuiden de taalgrens een algehele welwillendheid vertelden de RTBf-jongens, tot aan de éénentwintigste juli, daarna was het uit.
Die Brabançonnekwestie is ginds zwaarder gevallen dan wij algemeen aannemen. In elk geval, deze vaderlandse verontwaardiging wil men ons aannaaien.
Christophe Deborsu, alweer hij, stelde enige dagen later aan Leterme de vraag welk lied zijn voorkeur wegdroeg, en het ging niet meer over de Marseillaise want hij vroeg nu welk van twee, Vlaamse Leeuw of Brave Zoon, Leterme het liefst hoorde. Eenvoudige vraag, maar het antwoord was slecht.
“Leterme choque les francophones en répondant qu’il trouve le Vlaamse Leeuw plus beau que la Brabançonne.”

Nu weet ik wel – overigens samen met Владимир Ильич Ульянов, bijgenaamd Lenin – dat elke esthetica ook een ethica is, maar toch: verplicht iets mooi vinden, blijft mij zwaar vallen. Politieke gevolgtrekkingen maken bij een kwestie die binnen het domein van de persoonlijke smaak ligt, riekt naar totalitarisme, naar pensée unique of naar politiek-correctheid zo u wil. Wie zou er bijvoorbeeld willen leven in een interieur zoals dat van de nochtans perfecte democraat Dehaene? Ik heb daar eens foto’s van gezien.

Hetzelfde met liedjes. De officiële hymne van Wallonië, Li Tchant dès Walons, is misschien heel mooi maar ik ken hem niet. Ook de Brave Zoon wil ik zedig buiten beschouwing laten, maar de Vlaamse Leeuw kan ik …eigenlijk niet horen.

Met de melodie gaat het nog. Robert Schumann zijn "Sontags am Rhein" maakt die verteerbaar. Maar de tekst vraagt te veel van een mens. Die is zoals iedereen weet afkomstig van de dichter Nikolaus Becker (1809-1845) en begint met „Sie sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen Rhein“.
De dichter Georg Herwegh had Becker al onmiddellijk van antwoord gediend:

Was geht mich all das Wasser an,
Vom Rheine bus zum Ozean?
Sind keine freien Männer dran,
So will ich protestieren.

En Heine liet in zijn Wintermärchen de oude Vader Rijn zijn beklag doen over de vele zware stenen die hij te verteren kreeg:

Zu Biberich hab ich Steine verschluckt,
Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker!
Doch schwerer liegen im Magen mir
Die Verse von Niklas Becker.

Esthetica als ethica? ... akkoord, maar enkel als het moet want ik hoor alle omliggende hymnen eigenlijk liever... God save the Queen, het Deutschlandlied, de Marseillaise, de Internationale .(al kun je die niet goed onder omliggend rekenen), en het Wilhelmus natuurlijk.
.
____________

PS: die tweede vraag kwam niet van Deborsu hoor ik: false memory syndrome.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

De muziek van de internationale is gecomponeerd door de Gentenaar Pierre De Geyter , dus toch redelijk dichtbij.....

L.A.

Marc Vanfraechem zei

Zeker, en hij heeft zelfs een zijstraatje van de Sleepstraat gekregen dat zijn naam draagt.
Dat had iets meer mogen zijn, vind ik, voor de beroemdste componist die wij hebben...

Anoniem zei

De moeilijkheid is ook dat Wallonië weinig of niet verdeeld is qua opinie over België . Vlaanderen weet zich daar geen raad mee . Van seperatisten tot Belgicisten ...je vindt het gehele scala in Vlaanderen . Meer en meer zie je de Belgische vlag wapperen in Vlaamse steden , waar dat vroeger bijna nooit gebeurde . Vlaanderen staat niet als een eenheid , Wallonië veel meer .
En inderdaad Leterme wordt dan ook unaniem afgekeurd in de Waalse pers , in Vlaanderen blijft het ambivalent ....van wilskrachtig tot klungelig . Vlaanderen zit met problemen , niet Wallonië...

Marc Vanfraechem zei

@anoniem: ik zou graag iets preciezer weten welke Vlaamse steden u bedoelt. Toch Brussel niet?
En de politieke maatregelen die de heer Coburg nu neemt (grondwettelijke fratsen eigenlijk), lijken mij eerder op Belgische dan op Vlaamse moeilijkheden te wijzen.
Het Belgische systeem zal op de duur gedwongen worden, als het wil voortleven in zijn kunstmatige beademing, om het Parlement, en daarmee de democratie zelf buiten spel te zetten.
Juristen zeker, maar natuurlijk alle bewuste burgers mogen daar bezwaren bij hebben ...gelukkig voor Coburg zijn er nog de Vlaamse regimejournalisten en -politicologen om zulke ontwikkelingen nog een tijd toe te dekken met hun oeverloos gezwam.
Maar dat wordt al te opvallend, en die mensen zelf worden stilaan moe.

figaretto zei

"Meer en meer zie je de Belgische vlag wapperen in Vlaamse steden ", schrijft "anoniem" en dit is niet onjuist. Zo is het aantal Belgische vlaggen dat huizen van mijn Vlaamse gemeente Zaventem siert, de laatste weken ongeveer verdubbeld. Het zijn er nu een zestal tegenover een drietal eertijds. Nu ja, Zaventem is geen stad, slechts een gemeente maar dan toch een gemeente van behoorlijke omvang voor wat betreft inwonersaantal (28.000) en een Vlaamse gemeente zonder taalfaciliteiten.

Maar hier wonen heel wat Franstalige medeburgers die het wat moeilijk hebben met de Nederlandse taal en zich daarom, ongeacht hun politieke overtuiging - van zeer links tot zeer rechts - verenigen in het U.F., ofte Union des Francophones, een politieke partij met als enig programmapunt het installeren van de Franse taal overal ter wereld totdat de laatste aardbewoner die taal spreekt waardoor de beschaving mondiaal zal voltooid zijn.

Nu is deze culturele vereniging met politieke nevenbedoelingen erin geslaagd zich hier reeds als tweede partij te installeren, weliswaar na de VLD met burgemeester Francis Vermeiren als boegbeeld maar dan toch weer vóór CD&V/NV-A met een Eric Van Rompuy in hun rangen.

Wanneer dan toch Belgische vlaggen worden gewapperd hier in Vlaanderen zou dit wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat die wapperaars merendeels tot die Franstaligze bevolkingsgroep behoren die weliswaar in Vlaanderen woont en terzelfdertijd tot de groep die haar cultuurpatrimonium meent te moeten uitdragen. Het laten wapperen van de Belgische vlag kan uit hun standpunt als logisch worden beschouwd. Een Belgische boedelscheiding zou immers als een ernstige hinderpaal kunnen worden beschouwd om hun edel doel te verwezenlijken om nog niet te spreken over de nefaste financiële consequenties hiervan. Begin maar eens de Vlaamse dorpeling de Franse cultuur bij te brengen uit je eigen zak...

Ik zal niet ontkennen dat er Vlamingen bestaan die "de vlag uitsteken" voor hun eigen gijzelaars - het Stockholm-syndroom bestaat echt - maar hun aantal wordt toch overtroffen denk ik door diegenen die bang zijn voor hun eigen onafhankelijkheid.

Anoniem zei

@Figaretto en Marc Vanfraechem , elke dag dat ik naar mijn werk rijd , komen er , in bepaalde straten vlaggen bij . Als er hier nog mensen van Gent zijn , rij maar eens langs de coupure en omgeving , en je zal het zien .
Ook in gesprekken over België met makkers , vrienden en kenissen ontmoet ik de meest uiteenliggende standpunten . Bepaalde mensen vinden Leterme een knoeier andere vinden hem juist een taaie onderhandelaar...Daarom denk ik dat een referendum over België enige klaarheid kan scheppen : hoeveel mensen willen separatisme , en hoeveel willen een België met zeer beperkte federale bevoegdheden , en hoeveel
met bijna onbeperkte....Zolang we daar geen zicht op hebben blijft het moeilijk om als onderhandelaar te weten hoeveel mensen nu eigenlijk met je meegaan .Zelf ben ik separatist , maar ik ben niet zo optimistisch als jullie...zo'n referendum zou wel eens lelijk kunnen tegenvallen...

Willy

Marc Vanfraechem zei

@Willy: ik zal zaterdag eens op de Coupure gaan kijken, met natuurlijk in het achterhoofd dat de Coupure voorbeeld staat voor wat er nog overblijft van Gand français. Misschien moesten wij die belze vlaggen eens tellen, zoals dat jaarlijks ook gebeurt met de vogeltjes in stadstuinen? Dat ze een Franstalige boekhandel als Herckenrath niet in stand hebben kunnen houden, en wij hem zagen vervangen door een zoveelste onnozele boetiek, dat noem ik geen vooruitgang, want de Franse culturele invloed is in Gent altijd zeer belangrijk geweest, hoewel minoritair.
Bijvoorbeeld Brussel, dat een 3de, of 4de, of 5de-generatie-Frans van eigen brouwsel spreekt, heeft die geschiedenis niet...

figaretto zei

Willy,
bij een referendum hangt heel veel af van de vraagstelling.
Wordt de vraag gesteld : "Moet volgens u België gesplitst worden in twee - of meerdere ? - onafhankelijke staten ?, dan is het zeer goed mogelijk dat daar geen meerderheid voor gevonden wordt, niet in het minst in Wallonië.

Stelt men echter de vraag anders, namelijk zo : " Bent u van oordeel dat de overheveling van 7% van de Vlaamse welvaart naar Wallonië een reden is om België te splitsen ?", dan zou het antwoord wel eens anders kunnen zijn.

In Wallonië zal het antwoord op beide vragen natuurlijk sowieso verschillend zijn van dat van de Vlamingen. Maar dit is al meer dan 6 generaties het geval.
Hoe meer echter de antwoorden op vragen verschillen tussen "zij" en "wij", hoe meer reden er is hen van onzentwege diets te maken dat niets hen tegenhoudt om hun eigen weg te gaan.

Misschien is het aantal wapperende Belgische vlaggen in Gent proportioneel groter dan elders. Kan te maken hebben met de gastvrijheid van deze stad. Zelfs Jan Hoet mag daar ongestoord rondlopen en cultureel verderf zaaien. Geen kat die hem daarop wil wijzen, laat staan hem de nek omwringen...

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html