9 oktober 2009

Eindelijk spreekt de Wetenschap!

.
Het plezierigste aan een krant is altijd, om erin te lezen wat je zelf al lang wist. Natuurlijk, er zullen ook mensen bestaan die met plezier hun eigen overtuigingen onderuit zien halen, maar dat aantal moet gering zijn.
Zo vermoed ik dat gisteren minstens twee Standaardlezers, namelijk Marc Reynebeau en Dave Sinardet, danig in hun nopjes zullen geweest zijn met de wetenschappelijke studie van de professoren Deschouwer, Hooghe, Walgrave e.a.
Deze geleerden hebben zopas staalhard –zij het politicologisch– bewezen dat de Burger bij de laatste verkiezingen helemaal niet aan de staatshervorming heeft gedacht! en dat, als die burger in het hokje er toch even aan gedacht zou hebben, zijn gedachten hoogstens zijdelings waren en pas op de vijfde-zesde plaats kwamen.
Argeloze leken zoals u en ik zullen misschien de partijprogramma's bekeken hebben, en tot de bevinding zijn gekomen dat die burger eventueel wel een beetje nationalistisch had gestemd, maar de stem van de burger moet natuurlijk convenabel geïnterpreteerd worden. Cijfers op zich zeggen niets.
Min of meer spijtig is het, dat wij de vraagstellingen niet kennen die onze wetenschappers gebezigd hebben bij hun vorsingswerk. We mogen echter aannemen dat zij de grootst mogelijke objectiviteit hebben nagestreefd, en tenslotte werden zij alles bijeen goed betaald mogen we hopen.
Want –het mag ook eens meezitten– het toeval wil nu dat hun bevindingen meer dan gelegen komen voor onze Federale Regering die dezer dagen volop, of toch al bijna met de begroting bezig is. Zo zien we dat een regering er altijd belang bij heeft om degelijk wetenschappelijk onderzoek met gulle hand te steunen.
Een Reynebeau of een Sinardet mogen dan al direct na de verkiezingen net hetzelfde geschreven hebben, en nog een paar andere belgicistische herauten ook, maar anders dan bij de kiesuitslag zelf, hebben we nu echte en goed geduide cijfers!

.

3 opmerkingen:

raf zei

Professoren hebben recht op een eigen politieke mening, maar politicologen zijn bijzonder kwetsbaar, vooral als zij samenklitten in een staatsbehoudend conglomeraat. De bijdragen van Hooghe en de columns van Sinardet in DS zijn vaak van een ondraaglijke lichtheid en vooringenomenheid en het is moeilijk te vatten welke kwaliteiten de krant erin kan vinden. Erger vind ik, zonder paranoïde te worden, het feit dat professoren van verschillende universiteiten samenwerken in dienst van een opdrachtgever en blijkbaar geven wat van hen verlangd wordt: een belgicistisch gekleurd resultaat.
B-Plus, de Pavia Group waken over ons...

Unknown zei

Zinnig reageren op je teksten Marc, is bijna onmogelijk. Je stijl begint meestal zeer ironisch maar krijgt naderhand een bijtende maar niettemin humorvolle toon.
Onmogelijk om in een beknopte reactie daarop te reageren zonder ergens uit de stijltoon te vallen.

Met enige droefenis stel ik vast dat je zeer dikwijls weinig reacties krijgt op je voortreffelijke schrijfsels. Maar, dit heb je aan jezelf te wijten. Want weet dit : je lezers zijn geen imbecielen ; alleen buigen ze meestal ootmoedig het hoofd bij het lezen van je ding en denken dan : "wat kan ik daar godverdomme nog aantoe voegen ? Niks begot !"

Marc Vanfraechem zei

@Raf: en nog erger dan die professoren (hoeveel zijn er niet? vroeger betekende die titel nog iets...) vind ik de journalisten, maar dat had ik geloof ik al eens gezegd.
Nu, wat deze wetenschappers gepresteerd hebben was zo opvallend doorgestoken kaart dat ik er eerst nog wilde over zwijgen.
@Figaretto: het ligt aan mij, akkoord, en al doen reacties altijd plezier, ik vind het ook niet zo erg dat het er weinig zijn.
Op IFF heb ik er soms meer (vaak negatieve dan, ook niet erg, integendeel zelfs, maar het repetitief gezaag kan mij daar soms de keel uitkomen).
Hier heb ik 120 lezers per dag, geen imbecielen zoals je zegt, maar wel mensen vaak die redenen kunnen hebben om niet publiekelijk te reageren (ze mailen dan wel).
Maar ik zal het mijn lezers altijd moeilijk blijven maken... wie hiertegen bezwaar heeft blijft al snel weg, en gaat bijvoorbeeld naar het "blog" van een Louis Van Dievel ;-)
Bedankt nog eens allebei.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html