5 mei 2010

Een falsetstem ontbrak nog in deze kleine opera


Na de machtige samenzang te hebben gehoord van Walter Pauli van De Morgen, Geert Buelens van De Standaard en David Van Reybrouck van bij Phara, waren alle toehoorders het er over eens dat dit trio een eenheid van klank bezit die zelden wordt bereikt. Bij momenten hadden velen de indruk maar één stem te horen. Alsof de drie heren uit één keel zongen.
Maar zoals de wereld is – hier en daar waren er ook lui die van een bepaalde vlakheid gewaagden. Wat volgens hen ontbrak, was een falsetstem om het geheel meer reliëf te geven.

Tot deze kleine groep behoorde ook Kurt van Eeghem, de hooggewaardeerde operakenner.
Ook hij vond dat Siegfried Bracke het verdiend had, om na zijn 30-jarige VRT-carrière niet door een trio, maar door een volwaardig kwartet te worden bezongen.
Kurt liet het niet bij die kritiek, maar heeft zélf gezorgd voor dat kleine extraatje. En het dient erkend: door de toevoeging van zijn prachtige, beweeglijke, gevoelige, geschakeerde, aandoenlijke, fenomenale, bij wijlen faustisch snelle, en alles bijeen soms nog verstaanbare kopstemmetje, heeft het werk hoorbaar aan kracht gewonnen!


.

6 opmerkingen:

Marc Bergmans zei

Bracke plukt nu misschien de bittere vruchten van een gewas dat hij jarenlang zelf ijverig heeft helpen zaaien. Ik beschouw hem als een van de belangrijkste doodgravers van de kwaliteit van de VRT-nieuwsdienst, met zijn soundbite-aanpak en zijn theorie dat de kijker niet langer dan 30 seconden z'n aandacht bij hetzelfde thema kan houden. Een en ander heeft van het TV-journaal, en vooral van het daarvan afgesplitste Terzake, de leveranciers van hapklare en ideologisch gekleurde brokken gemaakt waarmee we nu wellicht voorgoed, of toch zeker nog een hele generatie lang, zijn opgescheept – en dat is iets wat ik Bracke ten eeuwigen dage kwalijk zal nemen.

Voorts ben ik nog niet 100% overtuigd dat met 's mans overstap naar de N-VA niet ook een flinke dosis opportunisme is gemoeid. Maar omdat ik altijd wel enige sympathie koester voor proselieten, welke opmerkelijke bochten hun geweten hen ook doet nemen, wil ik hem voorlopig nog krediet geven – je weet maar nooit, misschien is zijn politieke ommezwaai wel degelijk oprecht, en er zal in het Rijk der Hemelen nu eenmaal meer vreugde zijn om één bekeerde zondaar, enzovoort.

Dit alles gezegd zijnde, erger ik me natuurlijk - net als u, Victa Causa – te pletter aan het beschamende spektakel dat we de jongste twee dagen in de media te zien hebben gekregen. Als de term 'hypocriet' hier moet vallen, dan is het wel ter omschrijving van al die VRT-coryfeeën en -ex-coryfeeën, die horde intellectuele en morele dwergen, die Bracke – toen hij nog op het hoogtepunt van zijn macht stond – bewierookten en aanbaden (of althans voorgaven dat te doen), en die nu over elkaar heen struikelen om als eerste hun gif over hem uit te kunnen storten.

Toen Dirk Sterckx en Ivo Belet van de journalistiek overstapten naar de Open VLD respectievelijk de CD&V, veroorzaakte dat in het 'huis van vertrouwen' niet de minste heisa. Blijkbaar zijn voor onze openbare omroep alle partijen gelijk, maar sommige toch net iets gelijker dan andere. De N-VA moet in bepaalde kringen wel als zéér bedreigend worden gezien, anders valt de georchestreerde furie van de jongste dagen niet te verklaren.

Overigens vind ik dat Bracke het bij z'n vuurdoop als studiogast niet eens zo slecht heeft gedaan – zie daarvoor mijn reactie op het forum van Terzake op datum van 4 mei :-)

Marc Vanfraechem zei

Ben het met u eens, beste Marc Bergmans, zeker over uw laatste paragrafen.
En al kan er natuurlijk nooit nog een degelijk cordon médiatique komen voor de NV-A... de afkeer die u bij andere VRT-journalisten (Cools bv) ziet voor Bracke, is natuurlijk door zijn partijkeuze bepaald.
Maar wat de (meestal onuitgesproken) Belgicistische directieven ook mogen zijn, het lukt deredactie.be alsmaar slechter om ze in praktijk om te zetten, en tegelijk toch ook te vermijden dat hun publiek in een lach schiet ;-)

Unknown zei

De overstap van S. Bracke naar de politiek is geen unicum. Uniek is natuurlijk wel dat hij die overstap maakte naar een partij die door de media niet door vreugdevol klaroengeschal wordt ingeleid doch naar een partij die ze liever inluidde met bazuingeschal uit Het Laatste Oordeel waarbij de eertijds strikdragende Bracke plaats zou dienen te nemen aan de linkerhand van de Opperste Rechter en vervolgens verwezen zou worden naar de hel, een vrij onherbergzame plaats die door Dante Aleghieri vakkundig werd omschreven - hij moet er zelf geweest zijn, anders is zijn nauwkeurigheid niet geloofwaardig ! en door Michelangelo Buonarotti evenzeer vakkundig werd uitgebeeld. Een mens zou voor minder 's zondaags naar de mis gaan om dergelijke hiernamaalse toestanden te vermijden.

Heel die Bracke-historie doet me denken aan het boek dat Koen Dillen ooit publiceerde onder een pseudoniem. Dillen schreef een biografie van François Mittérand en het werk werd door de correcte pers (ook " Klara" dus) als zéér goed gerecenseerd. Totdat... Ja, totdat bleek dat de schrijver eigenlijk een politicus van het Vlaams Belang was en dan nog de zoon van de stichter van dit perfide genootschap. De gêne kon niet op.

Iets gelijkaardigs doet zich hier voor. Nu ja, ik hoop evenzeer dat Bracke de verloren zoon is uit de Bijbel die terugkeert en waarvoor Vader Bart het vetste kalf zal slachten.
Alleen weet ik niet of er vette kalveren ter beschikking zijn.
Misschien mag het ook een vette vis zijn ?

Marc Vanfraechem zei

Er is in die zin een duidelijker landschap nu, dan bij de vorige verkiezingen, dat iedereen nu wel zal beseffen dat de CVP beter weer onder haar oude naam kon opkomen.
Dat de NV-A de wind in de zeilen heeft lijkt mij duidelijk, maar dat is niet het belangrijkste: wat mij interesseert is de gezamenlijke score van NV-A, Belang en LDD. De rest is zoals bewezen volkomen onbetrouwbaar, en kan dus met alle goede redenen door de Belgicisten, de Sinardets en Huyses, scientifiek weggeredeneerd worden.

Anoniem zei

I hope you're still alive...
but kicking?

Marc Vanfraechem zei

Zeer alive and kicking, dankuwel anonieme, maar ik heb pas binnen een goede veertien dagen weer tijd voor het bloggen ...nu ben ik andere dingen aan het schrijven, want beloofd, en belofte maakt schuld.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html