29 augustus 2010

Oratio pro Godefrido

*.
“Kardinaal, wat hield u tegen om op te komen voor ‘de minsten der mijnen'? Wat u deed, was te weinig, kardinaal. Veel en veel te weinig.”*
Ja, Bart Sturtewagen kan wel heel gewichtig en moreel doen vandaag in zijn Standaard. Heel edel. Maar, wat had hij te vertellen toen Danneels zeven jaar geleden de Castarprijs kreeg, onder meer van zijn krant?
Hij zal misschien antwoorden, in even Bijbelse termen: dat waren de zeven vette jaren (Genesis 41:17 e.v.). Inderdaad, een goed argument en Sturtewagen mag zich geruggensteund weten door de verzamelde Vlaamse pers, vandaag niet minder dan in die jaren. Desmet bv. is al even verontwaardigd als hij nu, en even gespeeld verwonderd.
God! waar is de tijd dat ze nog supporterden voor Godefridus, toen die paus moest worden?
Voor onze jongens was het toen zus, maar nu is het zo. Journalisten draaien met gemak honderd tachtig graden, en ze doen dat altijd netjes gelijk, hun bentgeest is verwonderlijk. Let bygones be bygones zal hun devies zijn.
En ik weet het lezer, het getuigt van slechte smaak om jezelf te citeren, maar tenslotte, wat ik zeven jaar geleden van Danneels dacht was voor u geen geheim.
Natuurlijk, zoiets is goedkoop: als onafhankelijke blogger kun je een oordeel uitspreken over de man die je voor je hebt, je hoort hoe hij zich uitdrukt, je ziet zijn fysieke verschijning, zijn mimiek, zijn fijne maniertjes, and you judge your man.
Dat kan een journalist niet, zelfs geen columnist, en allerminst nog wel de institutionele “bloggers”, die je overal hebt tegenwoordig met hun onafhankelijke stukken. Vaak beseffen zij dat zelf niet, maar allen zitten zij in de desk opinion gevangen.
En dat beoordelen van een man, op zijn verschijning, is natuurlijk een riskant spel waarbij de onafhankelijke blogger veel kan verliezen. Maar een figuur als Danneels, zo zichtbaar kronkelig en tam, en bovenal zo trouw als een hond aan het Belgisch regime (hij is er door benoemd tenslotte, en je bijt niet de hand die jou voedt ...wat ook voor de pers helaas geldt), zonder een teveel aan principes bovendien –geen verdomde Léonard! die soms zegt wat hij denkt, en dan ook unaniem veroordeeld wordt, of liever werd, want het is de laatste tijd wat minder– onze postmoderne Godfried dus, zo iemand moest natuurlijk in de smaak van de journalisten vallen.
Zelfs de Soir was over hem te spreken, en wie zou dát een christelijke krant noemen? Ze zullen hem daar insipide gevonden hebben. Al zullen er op hun redactievergaderingen zeker nog andere omschrijvingen gevallen zijn zoals, alfabetisch in volgorde: banal, bénin, fade, futile, sans gravité, indifférent, inoffensif, insignifiant, léger, petit, quelconque, véniel.
Maar zeker ook utile.**
_________________
* Mat 25:45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
** Ten behoeve van de goede Belg Wouter Van Besien, die volgens Het Laatste Nieuws niet goed Frans verstaat, en het zeker niet kan spreken, wil ik op aanvraag deze reeks termen vertalen. Het valt mij trouwens op dat de beste Belgen bijna altijd ééntaligen zijn, en dat aan beide zijden. Un parfait bilingue valt op dat punt wel eens tegen.
.

5 opmerkingen:

peter calluy zei

Met de bijlage uit 2003 is dit een sterk stuk. Ook ik heb het vroeger tot in den treuren gezegd, " die met zijn fijne mummelmondje is een schijnheilig manneke. Dit naar aanleiding van zijn te Deum preek i.v.m. " het lijden omzeilen"....
Wat een zielige vertoning, de onderzoekers met klachten beladen ten einde het lijden te omzeilen.

Peter Calluy.

Rudi zei

Je was niet de enige met die opinie in 2003! ,-)

Ik herinner me nog zoals vandaag dat gans België hem als papabile uitriep terwijl hij natuurlijk NIET de minste kans had: bepaalde informatie die niet in de grote kranten geraken zijn echter wel snel bekend in vatikaanse kringen, zoals het mysterie van het verdwijnen van zijn bisschopsring.

De wijze waarop hij dan het diner verliet na de verkiezing van B 16 om zijn interviews te geven, was misschien zeer geapprecieerd in de linkse kringen, maar niet bij de gelovigen. Liever een Leonard dan een hypocriet!

Leo Norekens zei

Zou Marc Vanfraechem de verdediging van Godvergeten Danneels op zich zou nemen? schrok ik bij het lezen van de titel boven dit stuk. Een kennelijk geval van cognitieve dissonantie.

Dat valt bij nader inzien dus nogal mee. Ik ontdek nu ook pas het stuk uit 2003.

Ik heb zelf na zijn afscheid ergens geschreven "Sommigen slagen erin het respect van vriend en vijand af te dwingen. Danneels heeft na 30 jaar alleen het respect van de vijanden van 'zijn' kerk. Dat zegt genoeg."

En hier http://lvb.net/item/8041#90845 heb ik het in verband met Danneels eens gehad over "gêne verpakt als minzaamheid", de schaamte van de katholieke kerk om katholiek te zijn, en de kunst om nooit een standpunt in te nemen of voor iets op te komen.

Maar goed, het is makkelijk om Danneels nu "uit het land van de levenden te bannen". Van belang is dat iemand de vroegere supporters van de kardinaal confronteert met hun inconsistentie.

Marc Vanfraechem zei

Bedankt alle drie. En inderdaad, de enige om dat allemaal te zien was ik zeven jaar geleden zeker niet!
Maar een journalistiek stuk dat toen hetzelfde vertelde, een stuk in de krant, op de radio of tv ...onvindbaar.
En nu ineens zien ze het, even mooi samen, overál ;-)
Desk Opinion, Kuddegeest, Redactionele Lijn, Censuur: het beest heeft vele namen.

Anoniem zei

Enkele smakeloze en stijlloze bemerkingen:
http://visionairbelgie.wordpress.com/2010/08/31/danneels/

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html