25 augustus 2007

Dubieus analogiedenken

.
Het is heel goed dat onze Vlaamse kwaliteitskranten geregeld van die rubriekjes hebben waarin moeilijke zaken uit de actualiteit van de week nog eens apart op een rijtje gezet worden. De Standaard doet dat, en De Morgen ook.
Voor de krantenlezer, die vaak niet veel aan zijn hoofd heeft, is zo’n recapitulerend rubriekje misschien niet direct nodig maar voor de auteur zelf en zijn collega-redacteurs is het ongetwijfeld een onschat-baar instrument. Die mensen zitten elke dag tot over hun oren in een wirwar van politieke communiqués, verklaringen, tegenverklaringen, ontkenningen, persconferenties en wat nog.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat als ‘s ochtends zo'n redacteur wakker schiet zijn eerste gedachte is: hoe zat dat gisteren weer met BHV ?
In die gemoedsgesteltenis schrijft dan bijvoorbeeld Fabian Lefevere zijn artikeltje in De Morgen vandaag, op p.2:

Waarover oranje-blauw
het maar niet eens kan worden.


[...] Brussel-Halle-Vilvoorde.
Niet pakweg de regionalisering van de kinderbijslag, maar dít is uiteraard het meest geladen dossier. Voor de Vlamingen draait alles om een tegengif tegen de verfransing van de Brusselse rand: als Halle-Vilvoorde opgaat in het grotere kiesarrondissement van Vlaams-Brabant kunnen de Franstaligen er enkel nog voor Vlaamse partijen stemmen. Vooral de MR vreest daardoor stemmen te verliezen: bij de Franstalige bourgeoisie in de rand halen Reynders' liberalen en het FDF twee Kamerzetels. Voor MR is de enige oplossing een inschrijvingsrecht, dat de Franstaligen uit de rand het recht geeft om in Brussel te gaan stemmen.

Hier volg ik Fabian niet goed. Kunnen Franstaligen, après le splitsíng, dan helemaal niet meer stemmen op Franstaligen? ook niet als zij een eigen lijst indienen?
Een Vlaamse FDF-lijst daar is toch niks tegen? Mais non, doe ès niks teige. Dad ès dikkement in order! Allei seg, wemme toch zjenerale constitutionnelle preinciepe of zuu iet hein!

Hoe kwam onze Morgenman dan op zijn gedachte?
De hoger genoemde stressfactoren zullen een rol hebben gespeeld, of ook gewone vermoeidheid. Simplificaties worden in die omstandigheden aantrekkelijk, en zeker ook simpel analogiedenken.
Maar dan nog zie ik niet direct welke analogie zich aan Fabians geest moet hebben opgedrongen.
Zó erg zal het met hem toch niet gesteld zijn, dat hij in de war is geraakt door de toestanden in Nederland, waar inderdaad de dieren niet kunnen stemmen op de Partij voor de Dieren ?
.
.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

BHV is een politiek opgeschroefd
probleem , dat voor de meeste mensen die in die regio wonen ,
zelfs nooit ter sprake komt.
Laat de mensen toch met rust , zou ik zeggen , en maak geen problemen waar er geen zijn !

Marc Vanfraechem zei

En al die velen die er geen probleem in zien zijn wellicht even anoniem als uzelf?

Anoniem zei

ik wil gerust mijn naam noemen .
Fernand Aalsteen , maar heeft dat
nu iets met de grond van de zaak te maken?
Ik denk het niet......

Marc Vanfraechem zei

Ik denk van wel, beste Fernand Aalsteen. Een burger die een mening heeft, stelt zich eerst voor.

Een artikeltje dat u wellicht veel plezier heeft gedaan, beste Fernand Aalsteen, omdat het past in de beschadiging van Bart De Wever, die BHV nog altijd belangrijk vindt (net zoals de Franstaligen dat vinden trouwens), schreef vandaag Liesbeth van Impe op p.1 van De Morgen.

De Wever schoffeert koningshuis
N-VA-voorzitter Bart De Wever jaagt de koorts in de Wetstraat nog meer de hoogte in met kritische verklaringen over het koningshuis.
In Terzake ging hij gisteravond voluit in tegen de rol van de koning in deze formatie. "Het is kras dat de koning in volle crisis op vakantie was. Ik vind het ook vreemd dat hij vervolgens zijn taak uitbesteedde aan Didier Reynders (MR)", zei hij.
De Wever zei ook weinig te verwachten van de consultatie van het Hof bij de ministers van staat. "Niet de koning, maar de partijvoorzitters zullen de crisis moeten oplossen." Kartelpartner CD&V reageert voorlopig niet op de uitlatingen van De Wever.

Voor mij is de enige vraag, wannéér de CD&V haar woord zal breken... en ik denk dat àlles in stelling wordt gebracht, van adel tot loge tot DS en DM, tot Jos Geysels toe ;-) ...om die dag dichterbij te brengen. En ik denk ook, dat het nog één keer zal lukken.

Anoniem zei

Kijk marc , ik ben als Belg geboren , en heb gans mijn leven
in Brussel gewoond... zowel met
franstaliggen als vlaamstaligen
gewerkt en geleefd.... Ik ben nu
75 jaar , en ik betreur dat het
zo moet verlopen . Ik zou graag
als Belg sterven , en niet als
Vlaming . De Vlaamse Leeuw zing ik
nooit , en het symbool zelf vind
ik vreselijk , en dat is wat ik
Fernand ,denk en vindt. Meer niet!

Marc Vanfraechem zei

Beste Fernand, louter als symbool vind ik de Vlaamse Leeuw ook niet zo geweldig, en de Waalse Haan veel sierlijker. Maar dat is naast de kwestie.
België heeft de Vlamingen, beter gezegd de Nederlandstaligen want er zijn ook Brabanders en Limburgers bij, altijd geminacht. Niet enkel hun symbolen, maar de mensen zelf.
Dat zeg ik u als geboren Wezembeek-Oppemnaar, zoals u weet een boerendorp 61 jaar geleden.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html