7 februari 2008

Barnard en van Istendael in achtervolging op de ontsnapte Leyers

.
Gisteren in De Standaard beschuldigde professor Herman De Ley twee bekende dichters van intolerantie & xenofobie.

Het opiniestuk van onze schrijvers is niet onschuldig: het is een oproep voor intolerantie en xenofobie.
Geen lichte termen tegenwoordig. Mij is het zelfs onduidelijk waarom professor De Ley wacht met een klacht bij de zedenbrigade van Jozef De Witte. Waarom eerst nog tijd in een krantenstuk gestoken? De Witte zal zeker oren hebben naar die klacht. Het verwondert mij zelfs dat laatstgenoemde niet ex officio in beweging wil komen.
De enige reden waarom de De Ley misschien liever geen klacht neerlegt, en waarom ook De Witte talmt, is wellicht dat er in het stuk van Barnard en van Istendael nauwelijks sprake is van systematiek.
Het bevat vele losse gedachten, over de hoofddoek, de koran, het fascisme, de Franse lekenstaat …op zich best goede gedachten, maar ze zijn gelukkig voor hen nog niet uitgerijpt en tot een geheel gemaakt, want zoals wij weten: enkel systematiek is strafbaar. Deze mensen zijn pas aan een lovenswaardige bocht begonnen, en straks komen zij weer op een recht stuk weg. Het peloton zal dan vast de achtervolging inzetten op de drie koplopers.

Wat De Ley vertelt is ongetwijfeld wél systematisch, weze het huichelachtig. Als hij het bijvoorbeeld heeft over de school van de Moe’tazila die Gods rechtvaardigheid juist centraal stelde, en meent dat deze school tegenwoordig een revival kent, dan mocht hij ook wel vermelden dat zij na de Xde-XIde E. zo goed als verdween. En dat was niet het gevolg van, om in moderne termen te spreken, een soort van paradigm change, een verandering van de inzichten, zoals Thomas Kuhn die beschreef. Bij Kuhn is zo'n verandering meestal het gevolg van het natuurlijke afsterven van de vertegenwoordigers van het oude en achterhaalde meerderheidsparadigma. Maar die mutazalieten hadden nooit enig overwicht binnen de islam. Deze aberrante minderheidsstroming werd gewoon verwijderd.

Sterker is echter dat De Ley lof lijkt te hebben voor een stelsel dat openlijk de Herrenmentaliteit verkondigt, de zogenaamde dhimma.
Of nog inzake de geschiedenis van de islam: het instituut van de dhimma, dat in voege was tot aan het kolonialisme: de islam is de énige die het bestaansrecht van andere religieuze gemeenschappen theologisch erkend heeft.
Kort gezegd komt de dhimma hier op neer: er zijn échte mensen, de islamieten zelf, en er zijn mindere soorten die –al naargelang– uitgemoord mogen worden (animisten, atheïsten, polytheïsten) óf uitgezogen en vernederd (joden en christenen).
Dat laatste regime is op zijn manier een vorm van erkenning zegt De Ley, en daar is iets van. Joden en christenen waren in de regel de enige groepen die wetenschap en vakkennis in huis hadden, en zolang zij solvabel waren en speciale belastingen konden betalen, werden zij bijgevolg gedoogd. Soms waren de heersers zelfs zo verstandig om hen te ontraden over te gaan tot het ware geloof, want die speciale belastinggelden voor niet-islamieten waren natuurlijk welkom.

Wel spijtig voor De Ley dat elke beschaafde Westerling tegenwoordig bij Bat Ye’or, of Tilman Nagel, of Hans Jansen, of Robert Spencer kan nalezen hoe dat nu écht in de haak zat met zijn “theologische erkenning”.

.

_____________________

P.S. (donderdagavond): Mag ik wijzen op de gewaardeerde reactie van Benno Barnard?
.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Waar kan ik het originele stukje van Barnard en Van Istendael en het volledige opiniestuk van Herman De Ley vinden?

Marc Vanfraechem zei

Dat vindt u bij de twee "links": beschuldigde en het stuk.

Unknown zei

Het wordt met de dag moeilijker en moeilijker hoor Marc om aan je schrijfsels via "reactie" nog iets zinnigs toe te voegen dat kan bijdragen tot een meerwaarde ervan.

Het statuut van dhimma is duidelijk omschreven alsmede de bronnen die de beschaafde Westerlingen kunnen raadplegen voor wat betreft de authenticiteit ervan.

Smeer ik nu stroop om je mond ? Zeer zeker niet. Beschouw dit als een vorm van kritiek. Het zou een goede zaak wezen moest je nu en dan eens uit de bocht gaan zodanig dat wij, je lezers, al eens de kans kregen om enig weerwerk te bieden. Ik weet het, het is niet eenvoudig om dingen te schrijven in een ondermaatse stijl, noch om stellingen te verdedigen die je niet meent, maar kom.
Plaats hier of daar eens een dt-fout en je zult zien dat de reacties gaan binnenstromen in diluviaanse maten.

Anoniem zei

Links naar de artikelen : deze veronderstellen wél een abonnement op de standaard, vandaar mijn vraag.

Marc Vanfraechem zei

@anoniem: maar alvast hebt u de verwijzingen, en dan moeten die exemplaren van de Kwaliteitskrant toch te vinden zijn ;-)
@figaretto: steeds tot uw dienst, maar dt-fouten durf ik me echt niet permitteren, en met de hulp van Hierboven hoop ik ze ook nooit te maken. Ik ben, moet je weten, ooit enkele jaren uitgelachen geweest in mijn vriendenkring vanwege één zo'n fout. Zoiets tekent een mens.

Anoniem zei

Iemand kan een klacht indienen (bij J. De Witte) of hopen dat anderen het doen. In het laatste geval verkeert de heden alom belaagde Rik Torfs. In zijn DS-column 'Groetjes uit Vaticaanstad' schrijft hij vandaag als inleiding:
"Godsdienst is gevaarlijk, ik weet het. Maar onze samenleving reageert vinnig bij monde van haar intellectuele elite. De Universiteit Gent geeft 200.000 euro uit om de ware leer te verdedigen, namelijk de evolutieleer van Darwin, nochtans geen Gentenaar. Ongeveer op hetzelfde ogenblik ontmaskeren Geert van Istendael en Benno Barnard de islam: 'De moderne islam is diepgaand door het nazisme geconditioneerd.' Ik hoop dat het gerecht zijn werk doet."

Dat ironie soms een andere naam is voor valsheid toonde Torfs ook al in 'Phara' op de dinsdagavond van deze week (nog te bekijken op de Canvas-site).

Anoniem zei

Wat ik wel niet snap is hoe men aan de uitspraak 'De moderne islam is diepgaand door het nazisme geconditioneerd.' komt. Zelf ben ik duivels bang om een reductio ab hitlerium te maken, maar hebben ze hier een punt? Sinds mijn vak levensbeschouwing vorig jaar heb ik een en ander opgezocht over godsdiensten maar deze zin werpt me in de woestijn. Hebben ze overigens het begrip 'moderne islam' deftig gedefinieerd?

Anoniem zei

zonder mij te willen uitspreken over het twijfelachtige gebruik van "ab" in de zinsnede "reductio ab hitlerium" moet ik wel kwijt dat "ab", althans in de latijnse taal, gevolgd wordt door een ablatief; ab urbe condita). Hierbij wil ik trouwens een oproep doen om postjes met ingang van heden niet meer te willen verintellectuelen met soms o zo krakend latijn. Een DT fout is m.i. minder ergerlijk (uiteraard wel even onvergefelijk Mark.)
Dank bij voorbaat.

Marc Vanfraechem zei

@ioannesiuvenis: iemand verwees mij naar deze oude blog, en nu pas zie ik dat er "ab hitlerIum" staat... welke naamval zou dat mogen verbeelden? "ab" neemt blijkbaar ook een soort genitief, soms.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html