15 maart 2008

Op tijd van kleren veranderen

.
‘s Zaterdagsmiddags is mijn krantenvrouw altijd zo vriendelijk om meteen de helft van de papierbundel die ik kom kopen achter haar toog te deponeren, boven op de hoop die meer ochtendlijke klanten al gemaakt hebben.
Zo komt het dat ik weinig weet over paradijselijke eilanden, over pittoreske stadjes waar oude gewoontes heersen, over restaurants in verre en nabije oorden, over de Zes van Antwerpen, en over Vlaamse interieurs die met smaak zijn ingericht.
Standaard Weekend neem ik altijd wél mee, plus de Kwaliteitskrant zelf natuurlijk, en de afdeling Economie&Financiën, omdat daar soms ook iets interessants in kan staan.

Over de gazet zelf wil ik vandaag niks zeggen, maar helaas viel mij het Weekendkatern nu ook wat tegen. De columns waren goed genoeg, daar niet van – en ik bedoel niet die van Jo Van Damme of van Filip Huysegems, en ook niet de infantiele rubriek met Winnaars & Verliezers: .zulke dingen lees ik sowieso niet – maar het katern bestond voor bijna de helft, veertien bladzijden, uit een panegyrie voor Guy Verhofstadt.
Hoe goed die man wel wijn kan kiezen, olijven eten, fietsen, speechen, manifesten schrijven, stenen verleggen, enthousiasmeren, emotie tonen, beloftes doen, zichzelf heruitvinden, het hield niet op.
Zelfs de jonge Tom Naegels werd gesommeerd om zijn duit in het journalistieke zakje te doen. Hij gehoorzaamde, misschien op voorwaarde dat hij een beetje mocht tegenpruttelen. In ieder geval, de licht dissonante stem in dit engelenkoor mocht hij inderdaad zijn, en hij richtte zijn “frisse blik op de Burgermanifesten”.
Tom zegt in zijn stuk natuurlijk niet dat de Burgermanifesten van onze bevlogen Guy thuishoren op de hoop die mijn krantenvrouw elke week aanlegt, of in de vuilnisbak van de geschiedenis – tenslotte nichts anders als die alte Garderobe des menschlichen Geistes, zoals Heine ons al vertelde.
Te beleefd is Tom ook, om Guy misschien gewoonweg een beginselloze opportunist te noemen, die als het hem uitkomt nog niet de scheiding der Machten erkent, zoals toen met die aangekondigde aanhouding van Dyab Abu Jahjah. Ook laat Naegels na om te vertellen dat Verhofstadt zozeer aan zijn postje verhangen was, dat hij er nog niet over dácht om ministers eruit te gooien, ook niet als die zich deontologisch schandelijk misdroegen.
Ik onderschat het geheugen van mijn lezers niet, en zal dus niet Guy zijn halve regering opnoemen, maar van een journalist had ik verondersteld dat hij zulke en andere dingen nog zou weten, en ze zelfs te berde brengen in een geschiedkundig overzicht.
.

6 opmerkingen:

raf zei

Wij hebben dringend nood aan een eigen, Brussels Panthéon. Guy Verhofstadt ontving zopas vanwege De Standaard een toegangsticket tot een daarin onder te brengen crypte. Genialiteit kan, zeker in een klein land, niet genoeg beloond worden. Toch stel ik voor om, al was het maar voor de schijn, afstand te nemen van La France en het te tooien met de gepaste naam 'Pralineon'.

Marc Vanfraechem zei

Akkoord Raf, maar dat wordt toch een dure zaak. Principiëel kan ik mij zeker vinden in uw republikeins plan, maar zouden we voorlopig niet kunnen volstaan met het wat uitdiepen, of misschien verbreden of verlengen, van de Crypte de Laekèn?
Mij dunkt dat Guy, als het zover gekomen is (en laat die sombere dag nog vér van ons blijven), aldaar best in zijn schik zou zijn.

raf zei

Ook van mijn kant zijn Guy nog vele gelukkige Toscaanse jaren toegewenst, Marc, maar dat bricoleren aan de crypte van Laken lijkt mij niet zo'n goed idee. Teveel grote geesten op een vrij kleine plek: c'est la bagarre.

hel decker zei

Dat zou maar één (betrekkelijk) grote geest zijn. En die liever ergens anders, als het kan. Ergens niet adellijk(s).

Anoniem zei

Is de lion de waterloo een goed compromis???

Marc Vanfraechem zei

Ja, anonieme, op dit moment zeker, maar als alles een beetje volgens de Natuur verloopt, dan spreken wij hier over een gebeurtenis in een nog duistere toekomst, die als enige zekerheid lijkt te hebben, dat de door u voorziene ceremonie der inhumatie in Waterloo door een Buitenlands Staatshoofd geleid zal worden. Hebt u deze omstandigheid goed onder ogen genomen?

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html