18 juni 2008

Is hier sprake van logorroe, of van logoclonie? *

.
Sans être tout à fait un imbécil’ fini,
je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie...

zo zong vijfentwintig jaar geleden de grote bard Brassens, op een postume LP.
Het bleef een van zijn minder bekende liedjes en de titel, Quand les cons sont braves, zal weinigen nog iets zeggen. Op straat heb ik het nooit iemand horen nazingen, en ik vermoed dat zelfs mensen die van hun beroep niets anders doen dan liedjes nazingen, zoals journalisten en politicologen, deze tekst niet in hun hoofd zullen hebben.
Niet dat zij geen liedjes meer zingen: Dave Sinardet bijvoorbeeld vandaag nog in De Standaard zong het lied der Lasagne-nationaliteit een wat afgezaagde anti-identitaire protestsong. Niemand is exclusief Vlaming, zegt de tekst, of enkel Belg, of Gentenaar, of voetbalsupporter, of huisvader of sportvisser. Iedereen is vele dingen tegelijk en achtereenvolgens. Nu eens valt de klemtoon op het sportvisserschap, een moment later alweer op het Belg-zijn.

De Oude Belgen al mogen bij zulke wijsheden hun schouders hebben opgehaald: deze waarheid wordt niettemin door de politicologie voortdurend opgediend als betrof het een belangwekkend nieuw inzicht.
Dat overigens Sinardet de tekst van het Lasagnelied verkeerdelijk toeschrijft aan zijn Standaardcollega Reynebeau lijkt mij niet zo erg. Aan een Franstalige zal veel vergeven worden. Velen van mijn Gentse klasgenootjes lang geleden geloofden, louter omdat zij van het bestaan van Elvis en consoorten nog niet op de hoogte waren, dat Johnny Hallyday, Eddy Mitchell en Richard Anthony originele zangers waren. Dat is trouwens geen voorrecht van Franstaligen: er zullen ook Vlamingen zijn die Que Sera Sera aan Jo Leemans toeschrijven. Eigenlijk is het voor hemzelf wel goed dat Sinardet niet weet waar Reynebeau zijn mosterd heeft gehaald, want kennis levert niet altijd geluk op.
Ach, zo'n Sinardet heeft eenvoudig geen benul van identiteit, ook al komt het woord “ik” vijftien keer voor in zijn kolommetje. Hij wenst dat onderwerp enkel te ridiculiseren, ziet het belang er niet van in. Zo beweert Dave sinjoor te zijn, omdat hij in Antwerpen geboren is. Goed, maar sinds kort mag Dave zijn wetenschappelijke wijsheden ook in Brussel verkondigen, aan de Facultés Universitaires Saint-Louis. Dus, meent hij, is hij soms ook een ketje. Zo gaat het wel snel.
Ernstige denkers – niet noodzakelijk politicologen – lopen aan dingen als identiteit niet zo vlug voorbij.
Marcel Reich-Ranicki bijvoorbeeld haalt instemmend de auteur Walser aan:

Von Martin Walser stammt die Formulierung die den Sachverhalt haarscharf trifft: “Heine brachte es in seinem Leben zu zwei Identitäten: zu der eines deutschen Dichters und zu der eines Juden. Aber zwei Identitäten, das ist weniger als eine.

[Van Martin Walser stamt de formulering die haarscherp zegt waar het op staat: “Heine verwierf in de loop van zijn leven twee identiteiten: die van Duitse dichter, en die van jood. Maar twee identiteiten, dat is minder dan één."]


in: Die Anwälte der Literatur (DTV, 1996, S.104)
______________

* Nu wij gelezen hebben dat de Oude Talen weer wat aantrekken bij het publiek, mogen er al eens moeilijkere woorden vallen. Ik verklaar ze, ten behoeve van Sinardet, toch even: LOGORRHÉE: Bavardage intarissable et oiseux; besoin irrésistible de parler, observé particulièrement dans les états d'excitation de certaines affections mentales. (onstuitbaar leeg gelul; spreekdwang, inzonderheid in toestanden van opwinding bij zekere mentale aandoeningen; van λόγος woord, en ῥέϖ, vloeien). LOGOCLONIE: Répétition spasmodique de la même syllabe. (spasmodisch repeteren van één lettergreep; van κλόνος, verwarde beweging, gedrang, tumult).
.

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is wel zo - denk ik - dat wij Vlamingen door onze Belgische identiteit die teksten van Brassens goed kunnen vatten . Met onze louter Vlaamse zou dat wat moeilijker gaan . We hebben het frans als een geschenk meegekregen .
Dat dreigt te verdwijnen als we alleen maar Vlaming meer zijn . Geef mij maar een dubbele identiteit , of een drievoudige zoals Heine die naast Duitser , Jood ook Parisien was .

maar graag gelezen

dré

Marc Vanfraechem zei

@merci dré, maar ik betwist dat in een onafhankelijk Vlaanderen het Frans er slechter aan toe zou zijn dan nu al het geval is. Die twee zaken hebben met elkaar geen uitstaans geloof ik.
Overigens duidt mijn onverholen sympathie en bewondering voor de Franse taal en cultuur geenszins op een Belgische identiteit (there is no such animal, tenzij misschien bij Agatha Christie) maar juist op een ...oerVlaamse.

Anoniem zei

Stel dat België niet meer bestaat , maar uiteenvalt in Vlaanderen , Wallonië en misschien een soort Brusselse staat , dan geloof ik niet dat in Vlaanderen , het Frans zijn status van tweede taal bewaard . Het wordt Engels zoals bijna overal in Europa .
Maar een ander punt is : het is niet omdat jij geen enkele sympathie hebt voor België , anderen die ook niet zouden hebben . Er bestaat zoiets als een 'België-gevoel' bij mij en bij vele anderen . Daar is nu eenmaal weinig aan te veranderen .

dré

Anoniem zei

bewaarT sorry

Marc Vanfraechem zei

dat fameuze belgië-gevoel bestaat alvast niet bij Philippe Moureau, Elio Di Rupo en andere francofone kopstukken, die gewoonweg zeggen dat ze voor België enkel dan belangstelling hebben, als de Vlaamse geldstromen ongemoeid blijven...
en u mag dan vrezen voor de toekomst van het Frans in Vlaanderen, over de kennis van het Nederlands bij onze Waalse vrienden zullen we het toch beter niet hebben ;-)
Overigens is het Brusselse en Waalse Frans ook maar heel approximatif... wij leerden op school frans Frans!

Gert zei

De kennis van het Nederlands bij Franstaligen stijgt.
En misschien bestaat dat België-gevoel niet bij bepaalde politici, het bestaat wel bij heel veel Belgen.
En ik heb u nergens een fundamentele inhoudelijke kritiek horen geven op het excellente stukje van Dave Sinardet, dat helemaal niet afgezaagd was, maar juist een veel te weinig gehoorde analyse naar voren bracht.

Anoniem zei

ernstige denkers , lopen als dingen als identiteit niet zo vlug voorbij .... Ja maar ik begin toch de indruk te krijgen dat u dat doet met de Belgische identiteit , die u als onbestaand afdoet...beetje ernst , zou ik zeggen , kan geen kwaad ...

armand v.

Anoniem zei

één 'als' teveel...


armand v.

figaretto zei

Omwille van het smeer, likt de kat de kandeleer, zou het spreekwoord kunnen zijn dat een verklaring geeft voor het belgië-gevoel bij Franstaligen. Helemaal gaat het niet op want van dat likken - een geveinsde dankbaarheidsbetuiging - komt vanwege die Franstaligen, absoluut niets in huis. Zij houden het eerder bij permanent aangehouden scheldkanonnades en lastercampagnes in binnen- en buitenland. Maar goed, ergens valt dat gewapper met de driekleur eenvoudig te verklaren.

Het belgië-gevoel bij de Vlamingen daarentegen, valt eerder te catalogiseren bij de mildere soorten van psychopatische aandoeningen. Dit belgië-gevoel komt aardig in de buurt van het Stockholm-syndroom dat op zijn beurt verwant is met masochisme.

Doeltreffende chemische geneesmiddelen zijn er niet daartegen maar dikwijls helpt de lektuur van de cijfers der geldstromen van noord naar zuid gepaard aan lektuur van de Franstalige dagbladen.
Dit werkt bij sommigen zoals shock-therapie maar bij anderen is het niets gebaat en zal ook niets anders baten...

Anoniem zei

@figaretto
door het 'belgië-gevoel' als pathologisch af te doen , spaar je natuurlijk een ernstige analyse uit. Je kan niet alles met een boutade afdoen .

armand v.

Marc Vanfraechem zei

@armand v. : bedankt voor de reactie, maar zoals gezegd, voor de precieze inhoud van die Belgische identiteit zal ik mijn licht moeten opsteken bij goede belgen als daar zijn o.m. Philippe Moureaux en Elio di Rupo.
En over ernst gesproken: naast de federale kieskring (unicum in de wereld...) wil Sinardet, schertsend, nu ook een Federaal Park ipv een corridor: niet ik noem zo'n idee "van de pot gerukt", dat deed Sinardet zelf. Verdedigers van België kunnen ook nooit eens aankomen met een niét-karikaturaal ideetje. Wat Sinardet ook doet, is de resultaten van merkwaardige onderzoekjes aanhalen (als die hem bevallen), en vervolgens spreken over "volgens alle betrouwbaar onderzoek". In verband met dit laatste kan ik u volgende analyse van zo'n "betrouwbaar onderzoek" aanbevelen. Ik weet niet of Sinardet van statistische analyses houdt, maar ik zou ook hem de lectuur van het bovenstaande willen aanbevelen.

Gert zei

Het lijkt me nochtans niet meer dan normaal dat een wetenschapper zich enkel of vooral baseert op wetenschappelijke onderzoeken van universiteiten en niet op allerlei peilinkjes waarvan iedereen weet dat die onbetrouwbaar zijn.

En verder hebt u de neiging om wanneer u het hebt over Vlamingen en Franstaligen steeds te verwijzen naar bepaalde politici. Het Belgisch gevoel bestaat wel degelijk bij heel veel gewone burgers. Het is niet omdat het bij u niet bestaat dat u dat moet ontkennen. Er zijn ook veel mensen bij wie geen Vlaams gevoel bestaat. Dat maakt het daarom niet minder reëel bij u. Wat zou u ervan vinden als die mensen het Vlaams gevoel zouden afdoen als onbestaand en ziekelijk? Dit getuigt van heel weinig inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.

figaretto zei

@ armand v.

Dat mensen die door de overheid permanent bestolen worden beginnen te knorren of te revolteren, lijkt me een gezonde reactie.
Dat diezelfde overheid daar bovenop bij monde van het staatshoofd hen de les komt lezen in allerlei boodschappen, is voor velen de druppel die de emmer doet overlopen. De inhoud van die boodschappen is gewoonlijk als volgt samen te vatten : "Vlamingen, betaal en zwijg"
Dat datzelfde staatshoofd en zijn uitgebreide familie bovendien frequent blijk geven van minachting voor deze slachtoffers, al is het nog maar door hun taal krakkemikkelig of helemaal niet te spreken ook al vormen zij de meerderheid in dit land ; of door hun Minister-president (Vanden Brande) openlijk de levieten te lezen omdat hij een poging deed zijn taak naar behoren te vervullen in zijn functie, is niet minder dan een slag in het gelaat van de bestolenen.

Nu kan ik nog altijd, zij het met moeite, verstaan dat er tussen die benadeelden en vernederden exemplaren rondlopen die zich geen moer van dit alles aantrekken. Wellicht betreft dit mensen wier inkomen of fortuin van die omvang is dat geld er niet echt meer toe doet. En een erelintje op de jas is zoals het kersje op de taart.

Maar waar ik met mijn verstand niet meer bijkan is dat er ook nog mensen zijn uit die groep gedupeerden die daar een goed gevoel aan overhouden. Zoiets gaat toch wel een flinke stap verder dan irrationeel gedrag.

Naar mijn idee komt hier toch iets ziekelijks om de hoek kijken. Mijn vorige tekst was niet echt als een boutade bedoeld.

Marc Vanfraechem zei

@gert: u dicht mij een Vlaams gevoel toe. Maar ik bezit zulk gevoel ten enenmale niet, voel mij zelfs anti-Vlaams vaak, bv als ik zie met wat voor schaamteloosheid en principeloosheid hier politiek bedreven wordt. Hoe voor het minste ministerpostje alle principes overboord gaan, bij een Leterme bv.
Een zeker Nederlands gevoel zal ik echter niet ontkennen: daar is nog enige fierheid mee gemoeid.
Wellicht hebt u nooit opgemerkt dat mijn bloggerprofiel zegt: Ghent, Flanders --- Netherlands!

Marc Vanfraechem zei

@gert: en, voor ik het vergeet, het zou natuurlijk mooi zijn als Swyngedouw (universitair en "wetenschappelijk" peiler) een begin van antwoord wist te verzinnen op de kritiek die Hoegin (ingenieur en uitstekend statisticus) geeft op zijn methode.

Anoniem zei

Het is bij mij in elk geval zo dat ik liever had dat Justine Henin won , dan bvb één of andere Nederlandse tennister . Als zij speelde keek ik , niet in het andere geval . Idem voor Eddy Merckx , en op een ander gebied voor Jacques Brel , en ik bespaar je de vele verdere voorbeelden , maar mijn conclusie is : bij mij werkt het België-gevoel . Misschien primair en irrationeel , maar het werkt....

armand v.

figaretto zei

Gert zei...
Het lijkt me nochtans niet meer dan normaal dat een wetenschapper zich enkel of vooral baseert op wetenschappelijke onderzoeken van universiteiten en niet op allerlei peilinkjes waarvan iedereen weet dat die onbetrouwbaar zijn
(einde citaat)

Niet iedereen vindt die peilinkjes onbetrouwbaar. Die van Het Laatste Nieuws (HLN) bijvoorbeeld vind ik een stuk betrouwbarer dan deze van De Standaard/VRT.
HLN, als blauwe gazet, publiceerde soms desastreuze cijfers over de toekomst van de VLD ten tijde van De Stemmenkampioen, een peiling geleid door professor Frank Thevissen. Die gepubliceerde cijfers bleken niet alleen pijnlijk correct te zijn maar waren tevens aanleiding om de prof met een soort berufsverbot op te zadelen aan de VUB.
Dergelijke feiten verhogen mijn geloof in de objectiviteit van peilinkjes.

Indien men nu de "analyse" leest die Marc Vanfraechem ons hier aanbiedt onder de titel "Separatisme en Migrantenstemrecht", dan zou ik tot de heer Swyngedouw en de zijnen willen zeggen : "we lezen de uitslagen van uw enquêtes met de nodige aandacht en we nemen kennis van de conclusies die u daaruit trekt, maar het zou van eerlijkheid getuigen moest u uw bevindingen zou ondertekenen met

QED

Anoniem zei

Daarom misschien een referendum ? Hebben we eindelijk wat vaste grond onder onze voeten , en dan voor een tijdje ophouden over de taalkwestie , een gezondheisdskuur , laat ons zeggen .

BOB

Marc Vanfraechem zei

@armand: het siert u, dat ook Monegasken niet van uw Belgiëgevoel verstoken moeten blijven, al zijn zijzelf geheel vrij daarvan ;-)
Merckx, Henin, Brel, het zegt me allemaal weinig.
Om over Brel toch iets te zeggen: die heeft zeker enkele goede en zelfs uitstekende liedjes, maar hij wordt zo mateloos overroepen! Tenslotte is het altijd weer zijn zelfde crescendo'tje, en dat dikke, tranerige pathos.
Ik zal het dan niet hebben over zijn afgrijselijke dictie, met vooral die afschuwelijk gerekte klinkers (zo on-Frans en Brussels als maar mogelijk).
Het is vooral zijn mentaliteit van kleine stoute boyscout, boskoutte qu'on dit, en van petit-bourgeois die mij van op school al tegen zat. Brel is een pure conformist, un vrai Belge en effet, die zich camoufleerde onder een laagje gevaarloos protest, dat al even fake was als zijn zogenaamd Vlaming-zijn.
Zelfs zijn boot was een waardeloos gedrocht, zoals elke zeiler u zal verklappen.

Anoniem zei

Ik vergat nog Amélie Nothomb , Pierre Mertens , de gebroeders Dardenne , Van Poelvoorde , en langer geleden dan Magritte , Alechinsky ( nog in leven ) , Félicien Rops , en als brusselse zanger Bialek andre ( van poolse afkomst maar allé ) .... Het zijn Belgen , en ik neem er niet graag afscheid van ;)

armand v.

Marc Vanfraechem zei

en wat heeft de wondermooie Jo Lemaire wel misdaan als ik mag vragen?

Anoniem zei

en Hergé ?

armand v.

Marc Vanfraechem zei

die heeft wel degelijk iets misdaan geloof ik ;-)

Anoniem zei

zwart maar niet flamingant toch ;) distinguo !

armand v.

Anoniem zei

@figaretto

Zou het kunnen dat bepaalde Vlamingen die niet veel geld hebben , niet geloven dat ze er rijker zullen van worden als België barst ? Of zijn die ook ziekelijk ?

Merel

Marc Vanfraechem zei

@merel: ik hoef natuurlijk niet te antwoorden in de plaats van figaretto, maar ik wil toch iets zeggen over uw veronderstelling (zo begrijp ik tenminste uw reactie) dat een onafhankelijke Vlaamse Staat per definitie onsociaal zou zijn. Ik geloof het omgekeerde: de "linkse" stem in Vlaanderen wordt op dit moment juist gesmoord, omdat een gezonde nationalistische refleks bij de SP-a, en Groen ontbreekt. Het is toch zonneklaar dat de stem van de arbeider nu noodzakelijk naar het Belang gaat, en niet langer naar hen?
De situatie in 1931, vlak voor de Taalwetten dus, toen vele linksen en socialisten noodgedwongen op de Frontpartij stemden, is misschien vergelijkbaar.
Ik geef hier een citaat van de linkse, flamingante denker Leo Picard.

Anoniem zei

waarde marc ,

ik ben ervan overtuigd dat vele arbeiders met weinig geld voor het Vlaams Belang stemmen. Dit neemt niet weg dat er ook nog heel wat voor de SP-a stemmen. Beweren dat deze mensen 'pathologisch' zijn , gaat mij net iets te ver. Als ik alles wat ikzelf niet begrijp voor gek verklaar, dan ik misschien zelf nogal beperkt , lijkt mij.

Merel
met dank voor je interessante blog!

figaretto zei

@ Merel
België hoeft voor mij niet echt te barsten. Een confederale staat is me al genoeg en zou al veel vreugde brengen in de meeste harten, tenminste indien er effectief vanuit echte confederale principes wordt vertrokken. We doen alleen nog die dingen samen waar we het met z'n allen over eens zijn en waar we wellicht met z'n allen profijt bij hebben.
In het geval van België zijn die dingen, zoals we de voorbije decennia - om niet te zeggen eeuwen - hebben kunnen vaststellen, nogal beperkt. Zelfs over populieren verschillen de onderlinge deelstaten van mening.

Maar goed, men zou nog altijd een confederaal België kunnen installeren op basis van een gezamelijke politiek over delen van het verkeersreglement ( rechts rijden ; groen licht betekent doorrijden, rood licht betekent stoppen ) of over de maximumprijs van een zak frieten. (Bij dit laatste dient wel rekening te worden gehouden met mogelijke Europese richtlijnen die best niet overtreden worden)

Probeer ik u door de mangel te halen Merel ? Ik vrees - en "vrezen" is spijtig genoeg het correcte woord geworden - , van niet.


Niet ik, maar specialisten ter zake zoals een respectabel dagblad als De Tijd of een respectabele vereniging als Voka, maakten zeer onlangs hun bekommernissen bekend voor wat betreft de toekomst voor Vlaanderen indien de financiële plannen zoals door Leterme en C° zouden zijn uitgedokterd, bewaarheid worden.
Vlaanderen tekent ieder jaar voor 65 procent van de inkomsten van de Belgische staat, maar zou (indien het CD&V-voorstel werkelijkheid wordt) via de zogenaamde ‘sokkelfinanciering’ amper 43 procent terugkrijgen.

Dit betekent niet meer of niet minder dat de fameuze transfers van boven naar onder nog eens in intensiviteit drastisch zouden toenemen. Dit is nu eens precies, zeer precies, het omgekeerde dat Leterme in zijn verkiezingsbeloftes naar voren bracht, beloftes die hem aan de macht brachten en die hij nu schaamteloos verwerpt.
Niet direct sympathiek.

Oh ja, ik had het hierboven over vreugde in de harten bij een confederatie.
Welnu, Vlamingen, Walen en Brusselaars zouden dolgelukkig zijn dat ze nu eens echt hun eigen boontjes zouden kunnen doppen. De Vlamingen omdat ze niet meer gepluimd worden ; de Brusselaars omdat ze niet meer de les worden gelezen wat ze met dat Vlaams geld mogen of moeten doen ; ze zijn van dat bloedgeld vanaf ; en de Franstaligen dat ze niet meer gesteund hoeven te worden door een fascistische, racistische en deels katholieke bende geldschieters en van nu af aan de (bédelende ?) hand kunnen reiken naar hun gelijktalige vrienden ten zuiden van hen.

Vreugde ook in de harten van Dezen uit Laeken. België blijft bestaan, ook al blijft het knippen der linten beperkt tot het inhuldigen van een nieuwe flitspaal in Vielsalm of het inwijden van een nieuw frietk...
excuseer, ik wil niet oneerbiedig worden.

Maar ook zal er vreugde heersen in de harten der echte Belgen die de ondergang van Het Rijk aan zich zien voorbijgaan.

Uiteindelijk ging ik aan uw repliek voorbij Merel, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat een regio die onafhankelijk wordt of die in een correct confederaal model terecht komt, haar bevolking schade zou toebrengen. Ik begrijp je bekommernissen over minder gegoede Vlamingen niet hoor. Indien gewenst kan ik daar dieper op ingaan maar deze repliek is al van behoorlijke lengte...

Anoniem zei

Ik denk dat elke marxist , de nationale pathos verwerpt . Of die nu Belgisch of Vlaams is .... zo eenvoudig ligt het.

R.W.

Anoniem zei

@figaretto

ik begrijp je redenering volkomen, maar toch blijf ik met het gevoel zitten, dat jij niet begrijpt dat bepaalde mensen de constructie 'Vlaanderen' als rechts zien. Behalve regionale, nationale belangen zijn er nog klassenbelangen, en die doorkruisen het nationalisme en regionalisme.Niets te maken met pathologie, of Stockholm-syndroom, gewoon een andere invalshoek.

Merel

Marc Vanfraechem zei

@Merel : bedankt voor uw appreciatie. Wellicht zijn wij het over enkele zaken oneens, en over andere weer eens, maar dat doet er verder niet toe.

@figaretto : ik vermoedde al dat ik niet in jouw plaats hoefde te antwoorden ;-)
En in jouw confederale voorstel zou ik mij eventueel ook nog kunnen vinden, maar ik vrees dat bv. een di Rupo ons dierbaar België onvoldoende bemint om het een kans te geven als er geen boter bij de vis is. Eigenlijk is de Franstalige lippendienst aan België te vergelijken met destijds de Zwitserse huursoldaten van Oranje, en zingen zij, om het op zijn (Brassens-)Frans te zeggen: Pas d'argent, pas de cuisses!

@R.W. : maar als ik mij niet vergis is het al bijna geleden van de tijd van de Belgische Werklieden Partij, dat zich nog een socialist rondborstig marxist noemde. Bij Groen weet ik het niet zo, al is de leer van Marx niet direct een ecologische handleiding.
Overigens was Marx, als ik mij goed herinner, zich zeer goed bewust van nationaliteiten en hun invloed: vond hij bijvoorbeeld niet dat de Marxistische revolutie specifiek in Duitsland plaats moest en zou hebben? en zeker en vast niet in bv een land als Rusland? (misschien wantrouwde hij die Slaven een beetje, je leest dat wel eens, maar alleszins stonden de Russen nog met hun beide voeten in de feodaliteit, zodat zij eerst nog een tussenstap nodig hadden).

Anoniem zei

@marc van fraechem ,

neen de trevolutie zou volgens Marx niet in Duitsland , maar wel in Engeland plaats vinden . Dit had volgens Marx niets te maken met nationale identiteit , maar wel met de industriële ontwikkeling, als je citeert moet je goed citeren !

R.W.

Marc Vanfraechem zei

@R.W. : ik citeerde helemaal niets. Maar inderdaad, Marx dacht in zulke vastliggende fasen van ontwikkeling, en hij dacht wel degelijk aan Engeland in de eerste plaats, maar ook aan Duitsland... geenszins aan Rusland. Ik wees ook op de economische factor van de feodaliteit, en liet de nationale kwestie min of meer in het midden. Ik heb Marx zijn volledige werken hier niet bij de hand. Geen excuus is dat, want je hebt gelijk, ik schreef wat te snel.

Anoniem zei

En ondertussen mocht Sinardet deze avond zijn 'wetenschappelijk' nummertje nog eens komen opvoeren in Terzake...Lezen die jongens en meisjes van 'de redactie' dan deze blog niet? ;-)

Marc Vanfraechem zei

velen, of toch een aantal wel... maar misschien beseffen zij ook dat deze blog tenslotte maar 120 lezers per dag heeft, en dat Zij voorlopig nog kunnen vertellen wat Zij willen, aan duizend keer meer mensen?

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html