19 augustus 2008

Van Der Kelen slaat de plank lelijk mis

.
Van Der Kelen is een beetje het slachtoffer van de overdaad aan Sport in zijn Laatste Nieuws. Bijvoorbeeld aan mij is sport niet besteed*, en dan moet Luc Van Der Kelen daar onverdiend mee voor boeten. Desmet en Vandermeersch hebben al wat minder last van Sport, en dus mogen zij hier bij victacausa vaak langskomen, voor de gratis master classes.
Hij nooit. Zijn naam valt wel eens, maar altijd terloops en naar aanleiding van iets anders. Nochtans zijn De Standaard of De Morgen helemaal niet beter dan Het Laatste Nieuws, en meestal zelfs een ietsje klunziger geschreven.
Nog iets: dat Van Der Kelen openlijk uitkomt voor zijn B-plusserschap moeten we hem goed rekenen, en die twee anderen mochten stilletjesaan zich ook eens outen, want misschien hebben zij hun moeder wel op de hoogte gebracht, maar wij lezers weten nergens van.

Het is dus de hoogste tijd om een en ander recht te zetten. Vandaag lezen wij exclusief Van Der Kelen, en geen Desmet of Vandermeersch komt er nog in.

In Het Laatste Nieuws (bovenaan op p.2) heeft de man altijd een klein, horizontaal – ik kan het geen kolommetje noemen omdat een kolom, of zuil als u wilt, altijd iets verticaals voorstelt – laten wij dus zeggen: een klein horizontaal plankje.
Vandaag was dat getiteld: Don Quichotte tegen de Vlag. .En Luc maakt zich behoorlijk kwaad op een partijgenoot van hem, Willy De Waele, burgemeester van Lennik. Hij noemt ter inleiding eerst nog enkele andere burgemeesters, zoals Nols en Happart, en trekt daarna goed van leer:

[…] . Nu is er de onvolprezen burgemeester van Lennik, Willy De Waele. Hij is de Don Quichotte, de man die vecht tegen (Belgische) vlaggen. Zijn doel: beroemder worden dan Michel Doomst en Leo Peeters samen, denk ik. Zijn methode: burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn wapen: onverzettelijkheid tot op het randje van het ridicule. Heb er zo een paar en het is hier straks Kosovo.

Die laatste zin klinkt misschien wat paniekerig, maar we mogen niet vergeten dat zo’n stukje altijd onder een zekere tijdsdwang tot stand komt.

Willy De Waele vindt België een pierenlandje, hij zal de vlag niet meer hangen zolang het land niet quasi opgedoekt is.

Misschien lezer, zou u liever uitdrukkingen als “de vlag hijsen”, “uithangen” of eventueel “uitsteken” gezien hebben. En inderdaad, Barbertje moet dan wel hangen, maar van vlaggen wordt dat in het Nederlands niet gezegd.

Als die FDF’ers ongehoorzaam mogen zijn, waarom hij dan niet. Nu van veel dingen één:

Licht gallicisme, maar dat zullen wij een B-plusser niet ten kwade duiden.

een burgemeester is verplicht de wetten van het Belgische volk te doen toepassen. Alle wetten, niet enkel diegene die hem goed uitkomen. Een burgemeester staat in voor de openbare orde. Deze burgemeester lokt ordeverstoring uit. Iedere dag komen er actievoerders zijn gemeentehuis bevlaggen en laat hij ze weer weghalen.

Uitlokking van een misdrijf? Alweer tijdsdruk wellicht, maar die kan niet verklaren dat ook zijn grammatica begint te haperen. Bij een beetje schrijver is die een automatisme. Wie of wat bedoelt Luc hier met “ze” ? vlaggen of actievoerders ?

Een burgemeester wordt geacht respect op te brengen voor de overheden en het democratisch regime, niet naar keuze alleen die van het Vlaams Parlement; Het Belgisch parlement is ook zijn parlement. Als dat de heer De Waele niet zint, moet hij koppels niet trouwen met de tricolore sjerp rond zijn buik. Dat hij dan consequent is en ontslag neemt wegens ‘morele onmogelijkheid tot besturen’ . Tussen haakjes: waar zit die strenge meneer Keulen nu? Durft hij een partijgenoot niet tot de orde te roepen, als hij over de schreef van de welvoeglijkheid gaat en ophoudt een vertrouwenspersoon te zijn voor al zijn onderdanen? En wat doet zijn partij, Open VLD? Zwijgen is instemmen.


En nu nemen we de laatste Le Soir ter hand.
Daarin zegt ene Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel comparé et de théorie générale de l’Etat à l’Université de Liège, onder meer dit (en ik vertaal snel, maar de Franse tekst staat hier):

[…] Maar wat betreft het bevlaggen, op een “gewone” dag, van gebouwen die niet onder federale bevoegdheid vallen (gewestelijke, regionale, provinciale of gemeentelijke bouwwerken), zijn het voortaan niet meer de federale, maar de gefedereerde entiteiten en hun ondergeschikte organen aan wie de reglementering toekomt. Zo heeft de COCON (coördinatiecommissie van de Nederlandstaligen) haar beschikkingen uitgevaardigd die het bevlaggen van haar Brusselse gebouwen regelt. En zij preciseert – volkomen wettelijk – dat er slecht drie vlaggen kunnen getoond worden: de Vlaamse in het midden, de vlag van de COCON, en de vlag van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.(3).
Opmerkelijk: de nationale vlag wordt niet gehesen. Voorts heeft de Vlaamse Gemeenschap voorzien – volkomen wettelijk alweer – dat de nationale vlag niet als enige gehesen mag worden maar dat, als hij vertoond wordt, hij naast zich altijd de Vlaamse vlag moet hebben.
(4).
Overigens, als zij beide gehesen worden, op een “gewone” dag, dan is het de Vlaamse vlag die de voorrang heeft.
(5).
Ten slotte, en altijd sprekend over “gewone” dagen, mag de Vlaamse vlag als enige gehesen worden,
zonder de nationale aan zijn zijde.(6):
de burgemeester van Lennik heeft dat goed begrepen.


Ja, waarde Luc Van Der Kelen! die kerel lijkt mij geen lid te zijn van uw vereniging B-plus.
En waar staat u nu ? ...met uw vergelijkingen met manifeste wetsovertreders als Nols, Happart en die FDF’ers? en met uw convocatie van Marino Keulen?
En met uw grote woorden over democratie, die blijkbaar op een totale onwetendheid van de Wet waren gebaseerd, en die verder dus veronachtzaamd zullen worden?

______________

* Ich bin gegenüber allen sportlichen Geschwindigkeits- oder Geschicklichkeits­rekorden unentwegt auf dem Standpunkt des Schahs von Persien stehen­geblieben, der, als man ihn animieren wollte, einem Derby beizuwohnen, orientalischer Weise äußerte: »Wozu? Ich weiß doch, daß ein Pferd schneller laufen kann als das andere. Welches, ist mir gleichgültig.«

Stefan Zweig
Die Welt von Gestern
.

10 opmerkingen:

Elveebee zei

Heu Marc... is 't mogelijk dat jouw tekst op die plank stond en dat Vander Kelen ze niet alleen missloeg maar ze gewoon losliet zodat ze heel ver weg vloog, en jouw tekst ook?

Marc Vanfraechem zei

sorry, ben nog bezig: per ongeluk "publish" geduwd ipv "draft".

figaretto zei

In het judojargon zou men kunnen zeggen dat Luc Van der Kelen het lijdend voorwerp is geworden van een ippon, hem bezorgd door een tijdelijke samenwerking Vanfraechem/Behrendt.

Marc Vanfraechem zei

@figaretto: de judosport ken ik niet zo, maar waar ik op uit was, was meer een knock-out.
Luc Van Der Kelen heb ik, zoals alle hem voorafgaanden, en zoals dat overigens betaamt, van mijn bericht op de hoogte gebracht, maar de man geeft geen teken van leven.
Moet ik mij nu ongerust maken, dat mijn slag misschien harder is aangekomen dan bedoeld?
Ik weet dat er altijd ongelukken kunnen gebeuren, maar normaal staat een bokser toch weer op na de reglementaire tellen?

figaretto zei

Indien mijn kennis van de bokssport voor dit onderdeel correct is, is het zo dat van een bokser verwacht wordt spontaan en zonder hulp van derden op te staan na een ferme dreun te hebben geïncasseerd, ALVORENS het reglementaire tellen is afgelopen.
Slaagt hij daar niet in en, zoals in het geval Van der Kelen, geeft hij geen teken van leven meer , dan zal men de term "knock-out" rechtmatig kunnen gebruiken.
Misschien nog dit : het volstaat niet altijd om vóór het einde van de aftelling overeind te kunnen kruipen. De ogen mogen geen verregaande vorm van neveligheid verraden en uit de mond mag geen wartaal komen,zelfs niet met een mondstuk tussen de kaken, met andere woorden, de getroffene moet nog in staat zijn om met degelijk tegenwerk voor de dag te komen. Zoniet heeft men het in dit geval over "technisch knock-out".
Maar zo ver me bekend in de zaak Van der Kelen, spreken we hier over een klassieke knock-out.

Marc Vanfraechem zei

Akkoord, figaretto, maar een bokser die knock-out is gegaan moet normaal na een tijdje toch ook weer opstaan ...al kunnen er altijd ongelukken gebeuren natuurlijk, zoals bv met Davey Moore. Dat wilde ik zeggen.

A. Griffon zei

Ik kon niet nalaten te denken:
ik ben blij dat ik geen journalist ben, en dus zo geen geen taaluppercut kan krijgen.
Ik ben al lang tevreden als getolereerde blogger, en ik kom hier af en toe nog wat over de Nederlandse taal leren.
Iets wat ik al lang niet meer doe bij de kranten.
Mocht met de plank slaan een olympische dicipline zijn met journalisten als atleet, nog immer zou de score nul medailles zijn.
Ik verheug me dat u zoals ik, ook al eens te snel of op een verkeerde veldje klik.

Anoniem zei

ani bedo

Geachte

Zelf ken ik niet zoveel van de administratieve indeling van het land. Maar zouden de opstanden in Lennik nu echt onder de bevlaggingsregels van de Brusselse gebouwen vallen ?

Met vriendelijke groeten.

Marc Vanfraechem zei

@ani bedo: dat beweert prof.Behrendt ook niet; hij geeft de Brusselse regeling enkel als voorbeeld.
Overigens zien wij vandaag in De Standaard (in de onnozele rubriek "Kreten & Gefluister", ondertekend door Isabel Albers, Guy Tegenbos en Tommy Thijs) nogmaals bevestigd dat vele journalisten, evengoed als Van Der Kelen, menen dat het niet-bevlaggen van het gemeentehuis van Lennik een wetsovertreding zou zijn.
Ach... tanta eorum stupiditas.

Anoniem zei

ani bedo

Geachte

Inderdaad had ik ten eerste de wettige regels kunnen raadplegen voor mijn 1ste reactie. Mijn excuses.
Thans heb ik mijn fout rechtgezet. Die 5 minuten zijn nuttig besteed. Een mooie tekst in een mooi besluit en helemaal niet zo moeilijk te verstaan.

Dank voor uw inhoudelijke en ook naar vorm verstandige weblog.
Het geeft een positieve toets in mijn grijs bestaan.

Met vriendelijke groeten.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html