30 augustus 2008

De zoon van Paul Goossens spreekt al !

.
Jan Goossens, zoon van zijn vader en artistiek leider van de KVS, vertelt vandaag in De Standaard dat de islam helemaal in Europa thuishoort. En wie anders zegt is een dwingeland, en van Istendael is een dwingeland eerste klas.
Mooi, maar Goossens heeft zijn feiten niet goed op een rijtje, en ook zijn er woordjes waar hij nog niet goed overweg mee kan.
Zijn artikel is te lang en te vervelend om het helemaal door te nemen, de zon schijnt buiten, maar een enkel zinnetje zullen we toch bekijken. Hij schrijft:

"Alsof de islam niet al sinds de 7de eeuw deel uitmaakt van onze Europese traditie, maar handig uit de meeste geschiedenisboeken is weggegomd."

(Vooraf iets over dat "weggommen". Misschien dacht Jan, gegrepen als hij is door het multiculturalisme, aan Arabische gom, of anders aan een stukje vlakgom, maar zijn werkwoord is in het Nederlands onbekend.)

Intrigerender is zijn mededeling over de 7de E.
Waar in Europa was de islam toen aanwezig, volgens Jan? Het Iberisch schiereiland kan hem niet voor ogen hebben gestaan, want ik neem aan dat hij, als hoogopgeleide zoals hij zelf zegt, goed weet dat de bloedige islamveroveringen daar pas in de achtste eeuw zijn begonnen, ongeveer honderd jaar na de veronderstelde Mohammed zijn hegira.
Nu ja, zult u zeggen, sub specie æternitatis, wat is honderd jaar? Akkoord, maar in de zevende eeuw was die islam volgens Jan zelfs al een deel van onze Europese traditie!

Dat zal dan toch een zeer jonge, en bovendien onvrijwillige traditie zijn geweest, want zelfs in de Arabische wereld was het christendom toen nog overwegend, al was de uitroeiing al flink op gang gekomen.

Misschien dat voor een adoptieve Brusselaar het woord traditie een andere betekenis heeft dan wij gewend zijn. Tenslotte hebben ze daar sinds kort ook de aloude Zinnekenstraditie.
.

7 opmerkingen:

Unknown zei

Inderdaad, over die 7de eeuw kan men nog heen stappen doch dat de islam deel uitmaakt van onze Europese traditie is toch wel een feit dacht ik. Een traditie weliswaar van hem de weg naar Mekka terug te sturen maar toch een traditie.
En dat Jan Goossens beweert dat die islam in Europa thuishoort zou ik als een ongelukkige woordkeus willen bestempelen. Jan bedoelde zonder twijfel dat mohammedanen hier graag hadden WILLEN thuishoren om hier eens flink huis te houden.
Maar hen werden stokken in de wielen gestoken. Reeds in 732 werd hen door een zekere Martel, Karel, en diens gevolg, diets gemaakt dat de vraag naar de aanwezigheid van de Vriendenkring van de Profeet in deze noordelijke contreien, uitermate beperkt was om niet te zeggen vrijwel onbestaande. De heer Martel wees hen dan ook de weg terug zuidwaarts, een verzoek waaraan werd voldaan zij het met een zekere tegenzin en gemompel over blank racisme.
Maar ook ten zuiden van de Pyreneeën werden ze niet met open armen ontvangen ; het omgekeerde beweren zou niet stroken met de waarheid. Doch de argumenten van de Iberiërs bleken minder doorslaand dan deze van de Karolingen want het duurde tot de 15de eeuw voor de laatste islamiet het schiereiland verliet uit Andalousië, al dan niet met een uitwijzingsbevel in de tes.
Hier dienen we toch even stil te staan bij een zeer positief nevenverschijnsel van de aanwezigheid van Allah en de Zijnen in Zuid-Spanje : de onovertroffen Serrano-ham. Immers, de Spaanse boeren hadden al vlug een eigenaardigheid vastgesteld bij hun ongenode gasten : ze pikten en roofden alles wat eetbaar was maar kijk, varkensvlees lieten ze ongemoeid. Daarop begonnen de Spanjaarden massaal varkens te kweken en hespen te drogen met het gekende gevolg. Wie dus vandaag bij de slager of in de supermarkt een paar ons van dit succulent goedje laat afsnijden, gedenke dat dit een geschenk is dat we onrechtstreeks danken aan de religie van de vrede.

De voorlaatste poging van de volgelingen van deze religie om ons deelgenoot te maken in de geneugten van haar heilsleer werd in 1683 te Wenen verijdeld door onder meer toedoen van de Poolse koning Jan Sobieski.

De laatste poging is nu aan de gang. Maar de Karels van nu heten De Gucht, de koningen zijn vadsig en de huidige El Cid zit in het cordon sanitair...
Het wordt moeilijk om er nog eens "een lap op te geven"

Marc Vanfraechem zei

Dat van die Serrano-ham had ik nog nooit gehoord, maar dat is inderdaad een sterke bijdrage van de islam aan de West-Europese cultuur.
De San Daniele van de Italianen had ik altijd de allerbeste ham gevonden ...tot op die gezegende dag in Ronda, toen ik enkele dunne sneetjes Serrano proefde (de prijs was wel navenant).

Anoniem zei

Het woord gommen bestaat wel in het Nederlands, Van Dale geeft het als synoniem van het - Hollandse - gummen, maar bij 'weggommen' geeft Van Dale niet thuis. 'Uitgommen' kent hij dan weer wel.
Dus de spijker op de kop, victacausa.
Het Goossensstukje staat zo vol multiculpraat in standaard politiek jargon, dat je zelfs niet meer over verborgen agenda kunt spreken. Meneer Goossens heeft plannen.
Overigens was hij blijkbaar niet alleen een slechte leerling voor geschiedenis. Wat zijn Engels betreft is hij zeker niet de zoon van zijn moeder: self-fulfilling prophesy wordt, dacht ik, met een c geschreven.

Marc Vanfraechem zei

@hel decker: ik moet zelf zeggen -- dat van dat gommen was een beetje flauw, maar, zoals je natuurlijk weet, het is een vaste gewoonte: als de inhoud van een stukje mij tegenstaat, dan kijk ik even naar onnozele taalfouten, en die ontbreken nooit.
Ik heb al menen te horen dat vormfouten bij mijn slachtoffers vaak harder aankomen dan logische of inhoudelijke. Op die terreinen blijft immers het onomstotelijke morele gelijk overeind (terwijl velen van hen niet zullen kunnen beoordelen of ze een erge vormfout begaan hebben).
Misschien had ik er beter aan gedaan om zijn stukje wat grondiger aan te pakken, niet op woordjes, maar op stijl (Jan beheerst welhaast perfect de style ennuyant), maar dat vraagt weer meer werk, en zo'n prul is dat niet waard. Enfin, op een regendag misschien nog wel, maar niet als de zon schijnt.

Anoniem zei

Beste Marc V.,
dat is in een notendop wat mij aanstaat in uw stukjes :-)

Ruud Hendrickx zei

Toch vreemd dat al deze verstandige mensen niet met een woordenboek om kunnen. Je zou toch verwachten dat zij weten dat niet alle woorden in een woordenboek staan. Hoe zouden we ooit nieuwe woorden kunnen maken als alleen die woorden die in het woordenboek staan, goed zijn? En laten we vooral goed afspreken welk woordenboek we zullen gebruiken.

Marc Vanfraechem zei

Ja, bij scrabble moet dat: één woordenboek (ik speel dat spel nooit).
Maar ik gaf al toe, Ruud, in een eerdere reactie, dat ik spijkers had gezocht ...enz.
Ik kan het soort van culturele pretentie, van zulke jongens als deze Goossens jr., die tenslotte Niets voorstellen, niet zo goed hebben.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html