21 oktober 2008

En die kerel doceert Strafrecht !

.
Vóór twee jaar schreef ik hier een zin neer, die mij (mondeling) nogal kwalijk werd genomen door enkele journalisten, maar die ik toch wens te herhalen.
En al stond de arme Brice natuurlijk niet op de eerste rij toen het verstand werd uitgedeeld […]
Maar oordeelt u zelf of ik mij toen liet gaan.


De Standaard, 21 oktober

Mark Eeckhaut

'Jahjah is een haatprediker'
Brice De Ruyver, voormalige veiligheidsexpert van ex-premier Verhofstadt: 'Gaat Jahjah klacht indienen tegen mij? Dat hij maar doet. Kijk, ik spreek me niet uit over de inhoud van het gerechtelijk dossier en over of hij al dan niet strafbare feiten heeft gepleegd.
Hij mag dat, maar het is nergens nog voor nodig dat burger Brice ons zijn mening geeft: het Hof heeft gesproken. Een goede raad die ik hem als leek kan geven is, om Jahjah alvast niet openlijk dingen in de schoenen te schuiven waar de rechtbank hem net van heeft vrijgesproken.

Wat ik wel weet, is dat we honderd procent gelijk hadden tegen hem en de AEL op te treden. Jahjah is een haatprediker.'
Wát, “we ? . Brave Brice, maken in jouw hoofd adviseurs (vet betaald of niet) dan al integraal deel uit van de Uitvoerende Macht? Of van een andere Macht, of misschien gewoon van alle Machten? Ook zit jouw rechtsfiguur van “haatprediker” mij niet lekker. Je blijft toch min of meer een jurist, De Ruyver? .dan moet je niet zo sentimenteel worden in de terminologie die je hanteert.

'Voor mij is Jahjah een objectieve bondgenoot van Vlaams Belang. Hij hanteert net dezelfde taal. Dat soort mensen vergeet dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen voor hen geldt maar ook voor mensen die de democratische rechtsstaat verdedigen.
Ik zal je een lectuurtip geven Brice: “objectieve bondgenoot” is een begrip dat je wellicht ergens gehoord hebt, en dat nu door jouw geest kwam gedwarreld, maar voor een oorspronkelijke en goede definitie moet je bij Lenin zijn.

Wat Jahjah en de zijnen deden met hun burgerpatrouilles is not done in een democratie. Ik zeg niet dat de AEL een criminele organisatie was maar veel mensen die Jahjah rond zich verzamelde, waren sociaal zwakkere jongeren, van wie sommige kleine criminelen die opkeken naar hem en die organisatie. Dat is gevaarlijk.'
Die “sociaal zwakkeren” van je, dat doet er niet toe. Je moet de zaken eens bij hun naam leren noemen. Niet flauw doen. Feit is echter dat je hier een intentieproces maakt. Of is “opkijken naar” nu ook al een misdrijf in jouw penologie?

De Ruyver begrijpt ook niet waarom de voormalige Antwerpse korpschef Luc Lamine de feiten nu minimaliseert. 'In die tijd hing Lamine bijna dagelijks aan de telefoon om ons te smeken Antwerpen te helpen. De situatie was gevaarlijk met de AEL, zei hij, we moesten onze verantwoordelijkheid nemen. En nu is dat blijkbaar helemaal veranderd.'
Aan de telefoon hangen dus. Misschien is de politieke druk op getuige Lamine vandaag wat minder Brice? waardoor hij zijn getuigenis heeft kunnen bijstellen, meer in overeenstemming met de feiten heeft gebracht, wat zijn recht is, of niet soms, professor?

Over het feit dat premier Verhofstadt de arrestatie van Jahjah live leek aan te kondigen in de Kamer zegt De Ruyver. 'De premier heeft vrijheid van meningsuiting. We hadden toen heel de tijd contact met politie en justitie. Het is evident dat wij wisten dat ze de zaak niet blauwblauw gingen laten.'
Het was al geen schitterend idee om Brice te interviewen in de Week van de Taal, en hij gebruikt hier inderdaad twee keer een begrip dat hij niet begrijpt: “vrijheid van meningsuiting”.
Een premier die iets aankondigt, die geeft niet zomaar een mening, beste Brice !

Het begrip performatieve zin is jou uitstekend bekend? Dan zul je weten dat de zin van Verhofstadt in het Parlement dichter in die buurt kwam, dan bij het loutere verkondigen van een mening.
En dat hij inderdaad ongepast was, not done in een democratie, Brice.

Oh, wat ongelukkig! dat hele begrip performatief zegt je niets?
Wel zoek het dan vanavond op, De Ruyver, niet bij Lenin deze keer, maar bijvoorbeeld bij de filosoof John Searle.
Saai? ...weet ik, maar echt, het komt nog van pas, in een verstandige les van je ...ooit, later.
.

5 opmerkingen:

raf zei

Opgedragen aan de professor die te weinig aanvoelt wat kan en wat niet kan:

"Always look on the brice side of life"

marc tiefenthal zei

Weet je hoeveel de Univ opgestreken heeft via deze Ruyver? Iets te veel, ware het niet dat hij niet enkel achter de schermen maar ook nog onder de grond gewerkt heeft. AEL onder Abou 'Kiekens' mag dan wel een objectieve bondgenoot geweest zijn van de Blokbehangers, waarom is dan niet dezelfde methode toegepast op het Blokbehang?
Oké, het onveiligheidsgevoel was in die dagen in die straten van Borgerhout ijzersterk aanwezig. Ik ben er toen op ontieglijk onverantwoorde uren gaan doorfietsen. Maar de rijkswacht waakte wel degelijk en Lamine hield de zaak onder controle. Misschien was heel dit proces inderdaad niet nodig geweest.

Leve Lenin en vooral Searle, uiteraard, van wie ik nog gastcollege heb gevolgd. Performatief vertalen we gebruikelijk als "al sprekende doet men".

Marc Vanfraechem zei

Vandaag in DS zegt Walter Zinzen in grote lijnen hetzelfde, als wat ik hierboven beweer. Zinzen is echter al te vriendelijk voor De Ruyver, die enkel wordt aangewreven dat hij zich er wat makkelijk van afmaakt. Het is natuurlijk meer dan dat: morele lafheid en intellectuele zwakte.
Over performatief: onvermijdelijk is elk woord dat in zekere mate. Een woord is evenzo een daad, zoals Dostojevski al schreef, en bij ons nog meer dan elders. Vooral die toevoeging maakt het grappig.
in: (Über russische Literatur, 1861)

patrick vd zei

Toch vind ik dat Brice De Ruyver gelijk heeft en had. Het eerherstel dat Abou Jah Jah nu te beurt valt ,verdient hij niet. De man weet beter dan wie ook hoe hij moet te werk gaan om met een minimum aan echt strafbare feiten een maximum aan maatschappelijke schade te krijgen. Binnen de grenzen van democratie en rechtstaat is heel veel mogelijk om de fundamenten ervan te ondergraven. Dat de reactie van Verhofstadt en De Ruyver,achteraf bekeken, misschien overdreven was had alles te maken met het feit dat Jahjah’s opruiende taal zowel autochtonen als allochtonen dusdanig had opgehitst dat iedereen vreesde dat de rellen naar andere plaatsen zouden overslaan. Overigens weet ik niet of het feit dat Walter Zinzen uw analyse deelt goed is voor de geloofwaardigheid. Voor de rest gefeliciteerd met uw zeer lezenswaardige blog.

Marc Vanfraechem zei

@ patrick vd :
Eerst bedankt voor uw appreciatie, in het algemeen, van deze blog.
In het speciaal echter, dat weet u al, moet ik met u van mening verschillen.
Hoe kan Jahjah een eerherstel niet verdienen, dat hem volgens de rechtbank is toegekend, voor feiten waarvan iedereen kon zien, ook toen al, dat zij in géén opzicht in verhouding stonden met wat Verhofstadt in de Kamer uitkraamde, en waarbij hij als Eerste Minister blijk gaf van minachting voor de Scheiding der Machten.
Dat is pas de fundamenten van een Rechtsstaat ondergraven. Er is dus geen misschien op zijn plaats wat betreft de daden van Verhofstadt (met aan zijn slippen de kleine Brice, die zichzelf al zag als een gezagsdrager, volgens zijn onhandige woordgebruik "wij").
Wat verder Jahjah betreft: ik vind die man intellectueel superieur, én sympathiek, én ik beschouw hem als een vijand van de Westerse beschaving zoals wij die kennen.
Maar dan een vijand met eergevoel, en dat laatste mis ik totaal bij Verhofstadt-De Ruyver en cs. (en laat ons, gezien de laatste ontwikkelingen, ook maar Dewael erbij noemen, maar ik laat veel namen weg).
Wat Walter Zinzen betreft: ik ben het zo goed als nooit met hem eens, maar wat hij nu zegt over zijn voormalige collega’s-journalisten is op zich volkomen correct. Vlaamse "journalisten" verdienen niet die naam, want zij zijn enkel knechten van het gezag.
Maar dat is op deze blog al jaren het thema... naast hun onbekwaamheid om een interessante en correcte Nederlandse zin te produceren.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html