18 april 2009

Een stuk wrakhout is per definitie op drift

Een paar maanden terug ging ik in het PSK in Brussel luisteren naar een debat over de Literaire Canon, debat ingericht door deBuren. De avond kende een ordelijk verloop, al waren er veel te veel panelleden, en één daarvan de negationist Geert Buelens.
Die canon bestaat niet! riep hij voortdurend, is ondenkbaar! .Geert probeerde iedereen die iets anders zei te onderbreken, om zijn boodschap te verkondigen: dat Hooft of ’t Hooft, Vondel of Verhulst, Gezelle of Geeraerts, van Ostaijen of Vandersteen allemaal één pot nat was, en wat hem betrof ook één voor één ...details in de geschiedenis.
Nog een geluk voor hem dat negationisten in ons land niet vervolgd worden.
Anderen mensen misschien met een wat klassiekere opvoeding weten dan bijvoorbeeld dat onder meer Heidegger waarschuwt:
Die große Gefahr unseres Denkens ist heute gerade die, daß das Denken –also im Sinne des philosophischen Denkens– keinen wirklich ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand.
maar Heidegger is ook een Duitse zuurpruim. Onze Geert maakt zich geen zorgen.

Alhoewel, dat laatste is ook wat overdreven. Geert maakt zich wél zorgen. Wij moeten namelijk de échte problemen bekijken vindt hij, dus geen schijnproblemen, maar de dingen waar de mensen wakker van liggen. En deze linkse intellectueel (De Morgen spreekt hier) is dan niet te beroerd, gezien de toestand, om het kapitalisme een handje helpen.
Terwijl alle denkkracht nodig is om het ontspoorde kapitalisme bij te sturen, wordt gesuggereerd dat ons heil afhangt van het verbieden van hoofddoeken achter een overheidsloket.
Akkoord, de term “links” is erg breed geworden de laatste jarenhij reikt stilaan iets over het midden geloof ik maar toch lijkt het mij alsof Geert niet helemaal beseft wat hij hier allemaal bijeen heeft geschraapt.

Om redenen van tact zullen we de vraag weglaten, of bijvoorbeeld zijn naamgenoot Noels wel zit te wachten tot onze Geert de locomotief van het kapitalisme weer in de sporen wil heffen?
Dat onze Geert bijvoorbeeld direct die hoofddoeken erbij betrekt, zal, zo kan ik mij toch voorstellen, de andere Geert misschien niet als een geruststellend teken beschouwen?
L’amalgame, c’est le degré zéro de la réflexion, denkt die misschien?

Goed, nu heb ik misschien de indruk gewekt, lezer, dat onze Geert helemaal geen tegenstellingen kan onderscheiden, en dat was niet mijn bedoeling.
Het verwondert Geert juist misschien niet dat linksen het kapitalisme willen vooruithelpen, maar toch dat belgicisten als Barnard en Van Istendael optrekken met publicisten die het einde van België bepleiten. En ja, dat moet voor amalgaamdenkers als Buelens inderdaad een raadsel zijn.
Wie echter het verschil weet tussen vragen over censuur, en anderzijds vragen over de inrichting van de Staat, of vragen over multiculturaliteit, over eigenaardige godsdiensten, of nog andere vragen: die kan zich makkelijk voorstellen dat er wisselende coalities kunnen ontstaan, waar intellectuele cordons onbestaand zijn.
En dan hoeven wij, ondertekenaars van de brief, elkaar of anderen niet uit te schelden voor fascist, racist en terroristenvriend, en zelfs moeten wij geen termen gebruiken als Marsrichting …al doet onze over het paard getilde intellectuele vriend Geert Buelens dat zelf wél, in zijn poging om met een lompe poot elk gesprek onmogelijk te maken.


.

2 opmerkingen:

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Ons heil hangt inderdaad niet af van het verbieden van hoofddoeken achter een overheidsloket. Dat ontkent u ook niet, geloof ik. En voor het overige hebt u absoluut gelijk.

Een literaire canon heeft de betekenis van een bloemlezing. Je kunt er, aanvankelijk op oppervlakkige kennisneming uit, door voelen aangesproken om méér te weten te komen. De literaire canon is een visitekaartje waar je altijd bij moet vermelden dat het geen dogmatische reeks geloofsartikelen betreft, maar een staalkaart waarvan iemand of een groep mensen op een bepaald moment denken dat die beredeneerd en goed gemotiveerd is geselecteerd. Dat op zo'n canon vervolgens kritiek kan worden geleverd, is nogal wiedes.

De manier waarop die mijnheer Geert Buelens dat doet, wijst er echter op dat hij aan een mentale ziekte lijdt. Misschien is dat zijn echte probleem en zou daar beter wat aan worden gedaan, dan zo iemand nog een forum voor zijn waanbeelden te bieden.

Marc Vanfraechem zei

Professor Buelens laat mij weten dat hij in zijn lezingin het PSK geen standpunt heeft ingenomen noch tegen noch voor de canon, en dat hij in het daaropvolgende debat niet is tussengekomen. Zo herinnerde ik mij dat laatste niet, maar wat zeker waar is, is dat er in het debat stemmen klonken die zelfs de gedáchte aan een canon al verwerpelijk achtten, wegens te identitair.
Dat deed Buelens niet, maar positief was hij evenmin.
Nu goed, die canonkwestie was hier slechts zijdelings een thema, wegens inderdaad de verwantschap met identitair denken.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html