3 augustus 2009

Heel de Oosterse wijsheid gaat op één Westerse boekenplank, zei geloof ik Carlyle *


.

Eén keer verlichting staat op 49 euro, menselijkheid inbegrepen:
De Dalai Lama schenkt zijn vrolijkheid vier dagen aan Frankfort.

Jan Grossarth

Waar anders het doel staat, heeft nu Zijne Heiligheid plaatsgenomen. Op de bühne in het voetbalstadion van Frankfort zit, in kleermakerszit gehurkt in een fauteuil, de veertiende incarnatie van de Dalai Lama. Rondom hem op het podium, zitten drie professoren in tenue. Met de benen gekruist spreken zij over hun geliefkoosde thema’s: de klimaatvorser Mojib Latif over de klimaatmaatregelen, over de interest spreekt de ethicus-economist Karl-Heinz Brodbeck en over het gegarandeerde basisinkomen de ondernemer Götz Werner. De Dalai Lama geeuwt. Hij wiebelt met zijn bovenlijf heen en weer. Götz Werner onderbreekt de meditatie: “Het was misschien het moment, om aan Zijne Heiligheid eens te vragen, wat hij vond van de idee van een basisinkomen.”

Tot en met zondag heeft de Dalai Lama vier dagen zijn optreden gedaan in de Commerzbank-Arena van Frankfort. Per dag kwamen er zo’n tienduizend mensen – niet meer dus, dan kortgeleden nog voor de wedstrijden van de tweedeklasserploeg FSV Frankfurt. “Uitweg en Hoop” staat de zaterdag op het program. Dat past mooi in deze tijd, maar ook al is het crisis, en bijgevolg hoogconjunctuur voor de zoekers naar zingeving, toch zijn er wat minder bezoekers opgekomen dan twee jaar terug voor de masterclasses van de Dalai Lama in Hamburg. Nu waren de kaartjes ook niet echt goedkoop: negenenveertig euro voor één dag, honderd vijfentwintig voor de vier dagen samen.

Ja, en wat vindt Zijne Heiligheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen, een idee waar de mensen in India en Tibet misschien minder vertrouwd mee zijn wij dan hier te lande? De Lama zegt: “Ik weet het niet. Ik ben nu meer in de war dan daarnet. Niets in het leven kan enkel positief zijn, want er zijn ook altijd negatieve bijwerkingen.” Plots schiet hij in een luide lach, en de mensen lachen met hem mee. Een toehoorster, die zojuist nog applaudisseerde voor het basisinkomen, slaakt een kort gilletje van vervoering bij deze heilige eerlijkheid. Zij perst haar handpalmen op elkaar, ten teken van boeddhistische zegening.

Overal in en rond het stadion ruikt het naar wierookstokjes, al is er nergens een te zien. Nadat in het eerste podiumgesprek de ontbossing, de interest en de overmatige vleesproductie gehekeld waren, werden er in de persruimte gehaktballetjes aangeboden op wegwerpbordjes, en cola in kartonnen bekertjes, waarbij te hopen valt dat de drie inrichtende boeddhistische verenigingen zich niet op de kapitaalmarkt in de schulden hebben gewerkt: zaterdag nog was de 1,6 miljoen euro kostende organisatie deficitair. Het hoge bezoek is nu eenmaal geen commerciële aangelegenheid en ook geen wereldjongerendag. De gemiddelde leeftijd ligt wellicht tien jaar onder die van een katholieke Zondagsmis. De deelnemers doen denken aan andere hoogmissen van de menselijkheid, zoals biologische kankercongressen of antroposofenbijeenkomsten, waar onzekere mensen naar voorbeelden op zoek gaan, die hen kunnen sterken in hun vermoeden dat er een spirituele werkelijkheid moet bestaan naast de materiële.

Elke morgen weer houdt de Dalai Lama een begroetingsrede. Zaterdag wil een presentator daarop nog de bezoekers welkom heten, maar als hij het leidmotto wil noemen overvalt hem een blackout. Hij kijkt op zijn spiekbriefje: “Ach ja: één wereld, één idee, één hart.” Kort daarop vergeet ook de Dalai Lama het thema en laat hij zich dit, door een monnik die schuin achter hem zit in het oor fluisteren. “One world? Yes. One heart, one mind - hm, I don't know.” Hij lacht om zijn eigen bescheidenheid: “Er zijn er die mij God-koning noemen, anderen noemen mij een demon. Maar ik ben tenslotte ook gewoon een mens.” Zijn stem schiet piepend de hoogte in en galmt lang na in de Arena. De toehoorders applaudisseren.

De Dalai Lama zegt dat het “fundamentele niveau” van de mens, voor hem dat van de menselijkheid is, en van de naastenliefde; dat niveau was het belangrijkste, belangrijker dan secundaire, of nog verdere niveaus waar bijvoorbeeld de religie haar plaats had. Op dit fundamentele niveau heerst er in de Arena de grootste harmonie, en de gnuivende Heilige is een prima projectiescherm voor humanisten, socialisten, sympathisanten van onderdrukte volkeren en christenen voor wie de Paus te intolerant en te veeleisend is. Over het secundaire niveau wordt niet gediscussieerd. Wellicht is dat allemaal één groot misverstand.

“Ik wil eindelijk daden zien”, roept de klimaatvorser – applaus. Zijne Heiligheid zegt over de klimaatpolitiek: “Misschien sterft straks de wereld, misschien brandt de zon binnenkort niet meer, en dan is dat gewoon de realiteit. Maar tot zolang moeten wij zo gelukkig zijn als mogelijk.” Applaus. De Lama wuift de menigte toe, wat de harmonie hernieuwd de hoogte injaagt. Hij zegt: “Geestelijk welzijn zal nooit met een machine geproduceerd kunnen worden.”

Aan het eind van de discussie legt de Dalai Lama de professoren witte sjaals om de hals, een paar honderd bezoekers lopen voor het podium en maken foto’s, een vrouw in een geel T-shirt prevelt: “Dit is de beste mens van heel de wereld.” De Dalai Lama neemt zich (op het fundamentele niveau) niet zo ernstig, neemt de politiek en de intellectuelen niet ernstig, hij lacht en predikt menselijkheid en weet de harten te raken.
De professoren kletsen, in hun midden geeuwt de lachende infantiele Godmens. Ja, God is misschien wel een clown?

F.A.Z., 03.08.2009, Nr. 177 / Seite 27
.
__________________________

* men merkt mij op dat het Thomas Babington Macaulay was die dat zei.
.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mr Vanfraechem

Uw tekst over ‘een wereld’ bleef me bij. Ik heb een christelijke geloofsovertuiging, en sta er soms van versteld hoe groot de vooroordelen en misvattingen zijn over het christelijk geloof, en over de vanzelfsprekendheid waarmee de kerk en het evangelie verworpen wordt ( soms afgaande op meningen die gebaseerd zijn op de Da Vinci Code), en de inhoud van het geloof waardeloos en achterhaald wordt verklaard.

De kritische geest (al betwijfel ik vaak of men werkelijk zo kritisch is of niet ergens de mening van de massa deelt) is soms merkwaardig afwezig mbt religies en ideologieën uit den vreemde, zoals het boeddhisme, new age, reïncarnatie..

Ik vind het een teken des tijds dat Westerlingen applaudisseren voor de Dalai Lama, en zijn aanspraak op de zoveelste reïncarnatie aanvaarden. Waar is de kritische geest naartoe?

De Dalai Lama zegt dat het “fundamentele niveau” van de mens, voor hem dat van de menselijkheid is, en van de naastenliefde; dat niveau was het belangrijkste, belangrijker dan secundaire, of nog verdere niveaus waar bijvoorbeeld de religie haar plaats had

Dit is veelzeggend en nietszeggend. Het christendom leert dat ware religie net gaat om naastenliefde en de liefde tot God. De boodschap die hier wordt meegedeeld ( en als ik goed begrijp gaat u niet zomaar mee in dergelijke overtuiging) is dat alle religies hetzelfde zijn en hetzelfde willen zeggen, maar dat is zeer aanvechtbaar en in mijn ogen gewoon een valse bewering . Ik verwacht beter van Zijne Heiligheid, maar eigenlijk ook niet..

Hoogachtend

Wim

Marc Vanfraechem zei

Beste Wim: ikzelf ben een brave atheïst, maar ik begrijp het atheïsme als een dochter van het christendom. Net zoals Europa, of de Europese beschaving (die wel degelijk bestaat en voelbaar is), een dochter is van Griekse, Romeinse, Keltische en Germaanse culturen, én van het christendom, dat van joodse oorsprong is.
En niet alle godsdiensten zijn voor mij gelijk: de islam bijvoorbeeld is het tegendeel van Europa (Pirenne). In zijn dagelijkse verschijningsvormen op zijn best hinderlijk en achterlijk, met een ideologie die totaal verwerpelijk is, en somme toute on-be-spreek-baar voor een beschaving als de onze.
Als de EU dit christelijk-europese feit wenst te ontkennen, dan bewijst deze unie daarmee dat zij een anti-Europese instelling is, een vijandige instelling die de geschiedenis wenst te ontkennen, of deze zelf wenst te ontwerpen (zoals totalitarismen dat eenmaal graag doen) en die wat mij betreft best gewoon verdwijnt ...ofwel uitgebreid wordt met ongeveer alle landen van Azië, Afrika, zelfs Oceanië &c., wat evengoed neerkomt op verdwijnen.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html