29 augustus 2009

Een geïndoctrineerd duo: Shaju&Stijn

.
Een moslimman wel, maar een moslimvrouw kan nooit of jamais met een ongelovige trouwen. Maakt niet uit of haar kerel christelijk, boeddhistisch of azteeks is, laat staan gewoon atheïst: hij is geen volgeling van de profeet en daarmee is de kous af.
Eenvoudige regel, en onze eigen Wetgever zou aan deze eenvoud een voorbeeld kunnen nemen. Goede wetten zijn kort en weinig talrijk, en behoeven nauwelijks uitvoeringsbesluiten.
Natuurlijk gaat de mohammedaanse regel tegen elk beschaafd rechtsgevoel in, maar dat is een andere kwestie.

Daarom dat het mij zo verwonderde dat de Standaardjournalist Shaju Hendrikx –in een obligaat ramadanartikeltje, zoals je het in elke Vlaamse krant tegenwoordig moet hebben– kon schrijven over het Gentse gezin Lesage-Kaçar, en ons daarbij vertellen dat de man des huizes géén moslim was, maar zijn vrouw wél.

"Dries mag dan geen moslim zijn, hij heeft wel respect voor het geloof van zijn vrouw."

Ik vroeg Hendrikx per mail of hij wel zeker was van zijn mededeling, want zo’n vreemde gezinstoestand achtte ik op algemene gronden niet goed mogelijk. Mijn eerste gedachte was dat de reporter hier zijn wensen, misschien voortkomend uit een mooie multiculturele maatschappijvisie, voor werkelijkheid had genomen en deze begrijpelijkerwijs aan de lezer ook wilde presenteren als werkelijk waargenomen?
Shaju antwoordde mij het volgende:

[…] Ik heb het bij de betrokkenen nog eens nagevraagd en er is mij bevestigd dat ik geen fouten heb geschreven.
Met vriendelijke groeten
Shaju Hendrikx


Goed, maar als blogger heb ik andere journalistieke opvattingen dan een reguliere journalist, en dan mag bij De Standaard het volstaan om aan dezelfde persoon nogmaals dezelfde vraag te stellen …voor een deugdelijke journalistieke double-check is meer nodig.

Blijkt nu, uit een mail die ik aan Hendrikx (en carbon copy ook aan Vandermeersch) partieel heb laten ziendat noch de man des huizes, noch zijn vrouw, die vraag naar dat moslimzijn ooit hebben gekregen. Niet tijdens het oorspronkelijke interview, niet achteraf.
Komt nog bij dat Lesage nooit de bedoeling had, vernam ik, om zijn bekering tot Allah en de Profeet te loochenen, alleen: de vraag is hem nooit gesteld.

Dit betekent ten eerste, dat Hendrikx de mededeling in zijn artikel gewoon heeft VERZONNEN, en ten tweede dat hij koeltjes –zij het wellicht met toegeknepen billen– heeft GELOGEN bij zijn antwoord op de vraag in mijn mail. En subsidiair betekent het ook dat de Marketeer de kat uit de boom kijkt, natuurlijk zonder enige last van zijn journalistieke billen.

Ach, geloofwaardigheid! Journalistiek hier in Vlaanderen is knechtschap, dat weet het publiek. Maar dat die journalisten bij het verrichten van hun livreiwerkjes zodanig dom te werk gaan dat, gewoon met een laptopje voor je, je hen kunt zien voor wat ze zijn: dat is voor mij altijd weer een verrassing.

Maar een solidair gild vormen ze wel! Zo kwam op Facebook, naar aanleiding van mijn vorige blog, al na enkele minuten de reactie: “eikes! zoveel kromme redeneringen in één stukje!”

Die reactie kwam van zekere Stijn Aelbers, en dat is een eindredacteur van De Ochtend op Radio1 godbetert! Nu wist deze jongen van de eigenlijke kwestie niets af –heeft zo te zien ook niet al te veel lectuur over de islam achter zijn kiezen– maar dat belette Stijn niet om onmiddellijk in de houding te springen.
Hij vertelde honderduit, en kende véél van die gezinnen, “…absoluut 100 % vrijzinnige mannen die getrouwd zijn met een gelovige moslima. Mag dat van Allah? Nee. Gebeurt dat? Jazeker.”

Stijn is een jonge kerel, en zijn taalgebruik is soms nog wat onomatopeïsch, maar ongetwijfeld meent hij het goed –en dat hij in dit specifieke geval niet goed zag waar het stukje over ging, namelijk over een journalistieke kwestie, doet er niet eens toe– de echte vraag is: waarom springt zo’n jochie ongevraagd recht?

Omdat hem is geleerd dat in de multiculturele wereld Sein und Sollen mooi samenvallen?
Welja, Stijn&Shaju, zo ken ik er ook wel: “moslima's”, gehuwd of samenlevend met een ongelovige hond – maar jullie mogen dat niet verwarren met een opgaan van de islam in de Europese Beschaving.
Die vrouwen zien zich namelijk gedwongen om met hun eigen familie to-taal te breken, en om andere moslims zoveel als mogelijk uit de weg te blijven.
Dat is pijnlijk voor hen, gevaarlijk soms, en de rest van hun dagen zullen zij in onrust leven. Maar inderdaad, er zijn moedige uitzonderingen die kiezen voor ...een nieuw monoculturalisme, en zelfs voor een soort clandestiniteit.
Hen zou je asielzoeksters kunnen noemen.
.

26 opmerkingen:

hel decker zei

Een mooi staaltje onderzoeksjournalistiek (mét het afschermen van je bronnen), M.V.
Hopelijk snapt Shaju van het Vlaams Minderhedencentrum nu dat leugens niet onopgemerkt blijven, zelfs in een 'kwaliteits'gazet.
Knappe laatste vijf regels.

Marc Vanfraechem zei

Ha, tiens? die staat niet op de personeelslijst daar nochtans.

Leo Norekens zei

Vertelt Aelbers er ook bij hoeveel kromme redeneringen er in dat vorige blog zaten, en welke?

Knap wel dat hij weet wat mag en wat niet mag van Allah. Ik dacht dat het Allah geen donder kon schelen wie het met wie doet, en dat het slechts een slim beleid van Zijn Profeet was. Maar het komt dus wel degelijk van de Grote Baas.

Marc Vanfraechem zei

Natuurlijk beste Leo Norekens: de profeet is volkomen transparant, en de Koran is niet zijn werk! Deze hypothetische man was zelfs ongeletterd (wat ik een goede literaire vondst vind).
Hier stelt zich zelfs een theologisch probleem, want naast de uniciteit van Allah, waar niemand over zal vallen, zitten die mohammedanen nu ook met de uniciteit van een volkomen onaantastbare koran.
Dat is geen deftig monotheïsme meer als ze niet uitkijken.

Leo Norekens zei

De islam laat zich zo makkelijk pakken op zovele zwakheden dat een theologische discussie verloren moeite lijkt. Trouwens, wat dat monotheïsme betreft moeten 'wij' ook niet te luid roepen, met 'onze' Heilige Drievuldigheid en 'ons' legioen (patroon)heiligen, rechtstreekse nazaten van het polytheïsme.

Anoniem zei

Zie:
http://www.xenoclipse.net/pdf/rt_UG.pdf
www.vmc.be
shaju.hendrikx@vmc.be
Groet, Hel Decker

Marc Vanfraechem zei

@Leo: dat is juist. Je slaat in de lucht als je met logica afkomt, of met énige vorm van systematisch denken zelfs..
@Hel Decker: bedankt voor de links.

Anoniem zei

Kaçar is van Turkse komaf, een land waar dat shariaverbod voor een moslima niet in burgerlijk recht is vertaald. En zelf heeft ze er blijkbaar ook geen probleem mee om met een ongelovige te trouwen. Haar familie hoop ik voor haar ook niet.
Alleen in een land dat die sharia daarin wel volledig volgt, bestaat een kans dat haar huwelijk niet wordt aanvaard. Turkije is daar niet bij. België ook niet.

Marc Vanfraechem zei

Ik geloof dat u het stuk niet goed gelezen hebt anonieme

Unknown zei

proficiat, marc, voor je zeer scherpe analyse! geloofwaardigheid van de kranten is indeed dramatisch! bedankt om te vechten tegen al die endoctrinatie!

Marc Vanfraechem zei

Zeer bedankt Michèle. De aangesprokenen laten niets meer van zich horen, en zijn blijkbaar meer op stilte gesteld dan op hun eigen geloofwaardigheid.

Erwin Vanmol zei

@Leo: Ik ben het eens met Houellebecq dat hoe monotheïstischer een godsdienst is, hoe achterlijker hij is.

Marc Vanfraechem zei

@Erwin Vanmol: in die zin (en enkel in die zin!) mogen we stellen dat de islam minder achterlijk is dan het jodendom of zelfs het christendom, want de islam kent, of ze dat nu willen of niet, twéé transcendenties: hun allah, en hun koran...

Leo Norekens zei

Bestaat er eigenlijk één puur monotheïstische godsdienst? Alle religies hebben oude heidense tradities geïntegreerd, en hebben sacrale voorwerpen en heiligdommen, waarvan sommige mettertijd de facto een atonoom "goddelijke" status verwerven.

Katholieken kennen, zoals gezegd, de Drievuldigheid, de Maria-verering en een legertje heiligen (en hun relikwieën).
Jodem namen de heidense traditie van zonverering over (Birchat HaChama), en bij hen heeft een restje oude vestingmuur in Jeruzalem een méér dan materiële betekenis.
Voor Moslims is het geloof in hun Profeet net zo belangrijk als het geloof in 'zijn' Allah, en is elke kopie van de Koran een stukje goddelijkheid. En verder vereren zij een verbrokkelde meteoriet, die ze op de pre-islamitische polytheïstische stammen geüsurpeerd hebben.

Monotheïsme?

Leo Norekens zei

Ahum.. "atonoom" moest uiteraard "autonoom" zijn. Excuus.

Marc Vanfraechem zei

Natuurlijk bestaat er niet, en nergens één enkel goed en degelijk monotheïsme Leo, dat weten jij en ik en iedereen die verstand heeft... de gewone simpele, achterlijke moslim gelooft natuurlijk ook in djinns en geesten &c., zelfs in heiligen (in Tunesië heb ik de graftombe van zo'n heilige nog bezocht, waar brave mensen hun pas besneden zoontje aan hem kwamen presenteren, met kaarsen en al).
Elk geloof is overal hetzelfde (en ik heb er zelfs sympathie voor, want de meeste mensen hebben dat druppeltje opium nodig, zei Heine ... en ná hem Marx) ...Maar! de aanwezigheid van de islam in Europa is geen kwestie van geloof, maar een kwestie van ideologie: een misdadige ideologie. Helaas zijn uilen als een Jozef Dewitte en cs. daar nog lang niet van op de hoogte.

Erwin Vanmol zei

Ik dacht dat de katholieken drie goddelijke entiteiten hadden, de vader, de zoon en de heilige geest. ;)
Als je er de Mariaverering en alle heiligen bij rekent, zie ik toch eerder een verdoken polytheïsme.

Erwin Vanmol zei

Ik merk net de Leo dat ook al zei. Skoezie

Marc Vanfraechem zei

Het mysterie van de Drievuldigheid, het Mysterium Trinitatis heb ik in een oude blog al even aangeraakt.

PN zei

Wat gebeurde er met dat stuk over die anonieme onderzoeksjournalist?

ioannesiuvenis zei

ja, waar is dat spannende naziverhaal gebleven?

pierre plum zei

@marc

Wat is er gebeurd met het artikel: he dares not speak his name?

vr grt
pierre plum

Anoniem zei

Same here.
Verdorie. Is het wat ik denk dat het is?

Marc Vanfraechem zei

Ik zal antwoorden, geen zorg, maar ik moet eerst wat tijd vinden, in het WE bv.

Unknown zei

Geachte, uit eigen, persoonlijk ervaring kan ik getuigen dat een huwelijk tussen een gelovige katolieke man een een gelovige moslima wel degelijk voorkomt.

Met vriendelijke groeten,


Rudi Dierick
politiek secretaris OVV

Marc Vanfraechem zei

@Rudi: exceptio probat regulam, zijn wij in het Westen gewend te zeggen, maar voor de islam geldt zoiets niet.
Een mohammedaanse kan niet met een niet-mohammedaan trouwen.
De bruidegom waar u over spreekt heeft vast en zeker eerst de formule La ilaha ill-Allah, Muhammad-ur-Rasul Allah moeten uitspreken ...ook als hij zich dat niet meer wil herinneren, en vooral niet er aan herinnerd wil worden.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html