22 juni 2011

Bestuurlijke babbelziekte

.
Het graf van Jehan Cauvin, Jean Calvin of Jan Calvijn is te vinden op het Cimetière des Rois in Genève. Tenminste, men neemt aan dat hij daar ligt, want helemaal zeker is het niet. Ook is de naam van het kerkhof misleidend, want er liggen geen koningen. Met zulke zaken als koningen hebben de Zwitsers zich nooit afgegeven. Het kerkhof ligt wel aan de Rue des Rois, vandaar die volksnaam. Officieel heet het Cimetière de Plainpalais, midden in de stad.
Dat graf is een eenvoudig groen perkje, met een hek eromheen. Je kunt er zo aan voorbijlopen, want er zijn daar ook een paar grote sculpturen te zien. Calvijn heeft er immers het gezelschap van schrijvers, van diplomaten, hoge officieren, burgemeesters, wetenschapslui, componisten en muzikanten, enzovoort.
.
Maar wie goed kijkt, ziet tussen het groen een zwarte steen liggen, een kubus van een kleine halve meter, met in het bovenvlak de letters J C gebeiteld. Die steen is er gekomen geruime tijd na Calvijns dood, omdat een rijke Hollandse calvinist hem daar liet plaatsen. Dat was nog een hele zaak toen, want Calvijn had in zijn testament gezegd dat hij een anoniem graf wenste. Gelukkig konden de letters J C ook  gelezen worden als Jésus-Christ en zo kwam de steen er. Enkele eeuwen lang bleef het graf – misschien niet volslagen anoniem maar toch zeer discreet. Vele bezoekers van het kerkhof liepen eraan voorbij.

Nu besloot in 1999 de gemeenteraad van Genève, misschien onder druk van de stedelijke Toeristische Dienst, om vóór het genoemde hek een tweede steen te plaatsen, met daarop een sober plaatje met de naam van Calvijn, zijn geboorteplaats, sterfplaats, die data ook, en twee-drie feiten uit zijn leven. Tegen de wil in van enkele streng-in-de-leerse raadsleden werd er zo beslist, en dus kwam dat plaatje er.
.
Na twee dagen was het alweer weg. In de korte tekst was een ergerlijke fout tegen de grammatica geslopen. Er was iets misgegaan met een accord du participe passé. Intussen is die fout verbeterd en is het plaatje er toch. Betreurenswaardige zaak.
.
In Gent, die andere calvinistische republiek, is iets vergelijkbaars aan de gang. Op het Sint-Veerlepleintje, naast het Gravenkasteel (Gravensteen voor de niet-Gentenaars), staat al enkele dagen een hek. Dat staat daar omdat het stadsbestuur, misschien onder druk van de stedelijke Toeristische Dienst, er een steen heeft laten inmetselen met een inscriptie in het Nederlands, Frans en Engels.
De Engelse tekst is garrulous en de Franse bavard. De Nederlandse is beide, en nog eens slecht Nederlands ook. Schabouwelijk is hij, onmachtig, ten hemel schreiend:

De lantaarns op het Sint-Veerleplein zijn verbonden met
de materniteiten van de stad Gent.
Elke keer het licht langzaam knippert, is er een kind geboren.
Dit werk is opgedragen aan de pasgeborene en aan alle kinderen
die vandaag in de stad geboren zijn.

Kijk, Raadsleden, als er toch gezeverd moet worden, laat dan eerst jullie tekstje lapidair herschrijven, en opnieuw beitelen.
.
Stukje verschenen in de Knack vandaag
.

2 opmerkingen:

Marc Vanfraechem zei

Geachte heer

Eerst en vooral mijn excuses dat ons antwoord zo lang op zich liet wachten.

We hebben uw vraag met onze diensten besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat het in de huidige budgettaire situatie niet opportuun is om middelen vrij te maken voor de door u gevraagde aanpassingen.

Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor dit standpunt.
Met vriendelijke groeten

Pieter Van de Poele

Kabinet van Annelies Storms - schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen
Bezoekadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 51 44 - Fax 09 266 51 59
Internet www.gent.be

Marc Vanfraechem zei


Marc Vanfraechem
26 Jan

to annelies.storms,

Geachte heer Van de Poele,
ik heb er alle begrip voor dat uw antwoord een tijd op zich liet wachten.
Waar ik minder begrip voor heb, is dat mijn stad, die zich graag “cultuurstad” noemt, om budgettaire redenen een miserabele, lachwekkende én in steen gebeitelde tekst wil laten staan waar hij staat.
Er worden massa’s toeristen naar hier gelokt, en daarbij wordt niet op een centje gekeken, en als die hier dan arriveren, krijgen ze dat manke ambtenarengebrabbel te lezen.
Als Gentenaar voel ik mij gegeneerd als ik Nederlanders die teksten zie lezen, en telkens als ik daar getuige van ben, verontschuldig ik mij bij hen, in naam van het stadsbestuur dat die vlekken, een soort graffiti, zelf heeft aangebracht (toegegeven: uit pure onwetendheid), en dat te gierig en te weinig fier is om ze weer te verwijderen.
Met mijn beschaamde groeten,

Marc Vanfraechem
Geldmunt 23
9000 Gent

http://victacausa.blogspot.be
http://www.facebook.com/pages/De-Islam-Kritische-Essays-over-een-Politieke-Religie/104592529604667
http://www.larevuetoudi.org/fr/story/destr%C3%A9e-ils-nous-ont-pris-la-flandre
www.huisclara.nl

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html