22 januari 2019

Een verrassende vorm van racisme


De mooie Ségolène Royal schrijft in haar jongste boek: ‘Le sexisme est un racisme, il se nourrit du même obscurantisme.’  Seksisme is een vorm van racisme, het voedt zich aan hetzelfde obscurantisme.

Hier blijkt eens te meer dat je zowat alles kunt onderbrengen onder ‘racisme’.
Man en vrouw zijn met een kleine inspanning in staat tot het verwekken van vruchtbare nakomelingen, en dat is meen ik een van de eigenschappen die biologen ertoe bewegen om van een ras te spreken. Of die man en die vrouw hetzelfde voedsel tot zich nemen – de man bijvoorbeeld biefstuk-friet en zijn vrouw quinoaslaatjes – maakt voor biologen niet uit.

Als hier evenwel tóch sprake zou zijn van racisme (Ségolène is een verstandige vrouw met meerdere nakomelingen), dan hebben we hier te maken met intra-raciaal racisme.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html