19 februari 2005

Hoe staat het met de eremoord in Duitsland tegenwoordig?

.

.
18 februari

De moord op Theo van Gogh heeft, terecht, de Nederlandse samenleving zwaar geschokt. Een wereldbeschouwing in haar geheel stond op de tocht; het schandaal was meer bepaald een goedmenende veronachtzaming, die meebracht dat in haar zog hele stadsbuurten tot probleemzones werden. In geen tijd was er ook hier opwinding en de parallelle gemeenschappen kwamen in het vizier.

Merkwaardig nu is dat islamitisch geïnspireerde moorden, die zich gewoon tussen ons voltrekken, niet eens zoveel ophef maken. Op een trottoir in Tempelhof, Berlijn, gewoon op straat dus, werd een 23-jarige vrouw, Hatun Sürücü doodgeschoten, mogelijk door haar broers. Ze was op haar zestiende in Istanbul gedwongen uitgehuwelijkt aan een neef, en had zich daarna in Duitsland laten scheiden, had de hoofddoek afgelegd, had geleerd voor elektro-installateur en had haar vijfjarige zoon voorbeeldig opgevoed. Ze kende, zoals dat heet “vele mannen”, ging graag uit, lachte graag – en dat was een reusachtige provocatie voor haar verwanten, wier eer hier klaarblijkelijk zwaar onder leed.

Elk jaar hebben er zowat 5000 ere-moorden plaats. In landen waar ze verboden zijn (zoals in Turkije), worden vaak verwante minderjarigen ertoe aangezet, want die kunnen met een milde strafmaat rekenen. Het aantal van deze moorden stijgt in Duitsland. [Uta Keseling bericht in Die Welt van 19 februari dat er, enkel in Berlijn de laatste vijf maanden, al zeven eremoorden hebben plaatsgehad, op vrouwen die zich "als Duitsen gedroegen", en de hoofddoek hadden afgelegd... dit ter intentie van Steve Stevaert die "dat stukje textiel" onbelangrijk vindt. mv]. Bij een rondvraag in de EU geven 39% van de ondervraagde Turkse vrouwen toe dat hun man goede redenen zou kunnen hebben om tegen hen geweld te gebruiken: geweigerd geslachtsverkeer, verwaarlozing van de kinderen, aangebrand eten, spilziek gedrag, antwoord geven in een gesprek.

Druk vanuit de EU heeft in Turkije een strafverzwaring meegebracht. Vrouwen zoals Sürücü hebben daaruit moed geschept. Theo van Gogh was een der onzen. Sürücü niet?

Mariam Lau

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html