21 juli 2005

Waartoe dient een schotelantenne?

.

Gebruik van „Nieuwe Media“[*]
Iqra – een „islamitische“ Satellietzender
(vertaald uit het Duits)
Iqra is de eerste „islamitische“ satellietzender. De uitzendingen gingen van start in oktober 1998 en de hoofdzetel bevindt zich in Djidda/Saudi-Arabië.

Aanvankelijk gingen de uitzendingen vanuit Rome
De doelstelling van Iqra, „verbreiding van een gematigde en tolerante richting in de islam“ , wordt in vele bijdragen niet in acht genomen. Dr. Abdulkader Tash (mede-oprichter en programmachef van 1998 tot 2000), die in een redevoering de taak van een islamitische zender had omschreven als „de harten der aanhangers van andere godsdiensten winnen“, heeft met de vormgeving van het programma van Iqra zijn uitspraak niet gestand gedaan. Meer bepaald de islamieten die in Europa en Amerika leven dienden “van spirituele en intellectuele input te worden voorzien zodat zij in staat zouden zijn om met de niet-islamitische maatschappijen waarin zij leven in interactie te treden”.

Conferentie over arabische satelietzenders, Cambridge University, 1-3 november 2002
Om welke “spirituele input” het daarbij werkelijk gaat, kan men zien aan de volgende bijzonder markante voorbeelden, die toen vooral op het internet zeer heftig bediscussieerd werden. Inhouden als deze bepalen ook vandaag nog het programma van Iqra.
In de uitzending „Madjallat al-mar’a“ („Magazine voor de Vrouw“, .  7 mei 2002) ondervroeg de presentatrice een driejarig meisje:

– Hoe heet je? – Basmallah
– Hoe oud ben je? – Drie en een half
– Weet je iets van Joden af? – Ja
– Mag je ze graag? – Nee
– Waarom mag je ze niet? – Omdat...
– Omdat ze wát zijn? – Het zijn apen en zwijnen
– Omdat ze apen en zwijnen zijn? Wie heeft dat gezegd? – Onze God
– Waar heeft hij dat gezegd? – In de Koran
– Wat doen de joden? – Ze zijn baas van de Pepsi-firma
– (lacht) Je weet van de boycot.Islamgeleerden hadden opgeroepen tot een boycot van alle US-amerikaanse en Israelische waren.
De presentatrice sloot het vraaggesprek af met lof voor de ouders van het meisje en ze riep alle ouders op om hun kinderen ook tot zulke “goede moslims” op te voeden. Dit korte dialoogje is zeer verhelderend voor de tendens van de zender, want een van de officiële doelstellingen van Iqra is om bijzondere aandacht te schenken aan opvoedkundige thema’s, om moeders steun te verlenen bij de opbouw van een “gezonde maatschappij”.
Een voorbeeld van de bedenkelijke tendens van een aantal bijdragen is het interview met Dr. Adel Sadeq, decaan van de psychiatrische faculteit aan de Ain Schams-universiteit in Cairo. Deze wetenschapper is een enthousiaste pleitbezorger voor de Palestijnse zelfmoordaanslagen. Hij verklaarde dat begrippen als „zelfopoffering“ en „eer“ voor Westerse mensen vreemd zijn, en daardoor begrijpen zij niet dat de martelaar het leven juist liefheeft.
De psychiater becommentarieerde het Nabije-Oostenconflict met de volgende woorden: “Wij zullen Israel de zee ingooien.” [Iqra, 24 april 2002]
In de “Het leven is mooi”-show benadrukte een Marokkaanse professor sociale psychologie dat de zelfmoordenaars een goed rolmodel vormen voor de jeugd en zodoende onder anderen Michael Jackson als rolmodel hebben afgelost. Ook weigerde zij onderscheid te maken tussen joden en zionisten, want zulks zou het geloof inhouden dat er “bij de joden ook goede en aangename mensen zijn” .

Op de website van Iqra loopt een petitie die het “natuurlijke recht” van de moslims “op Jeruzalem en heel Palestina” moet bekrachtigen. Volgende tekst werd ter ondertekening opgemaakt: “Ik zweer bij God, de Almachtige, dat ik het bloed der martelaren trouw zal blijven, zal vasthouden aan het totale historische recht en elke capitulatie afwijzen – hoe sterk de druk ook moge worden en hoe talrijk de slachtoffers ook zullen zijn. Ik voer de Jihad voor God, de Verhevene, om het Palestijnse volk te helpen (…) in zijn Jihad, tot Gods belofte werkelijkheid wordt (...)“ .
Iqra zou tenminste gedeeltelijk gefinancierd worden met geld uit Saudi-Arabië. Prins al-Walid bin Talalmet, aandeelhouder in de zender, zou enige tijd geleden 27 miljoen US-dollar geschonken hebben aan de families van de Palestijnse zelfmoordenaars. Tash zei, toen hij sprak over de noodzaak aan islamitische zenders: “Het publiek van een islamitische zender beperkt zich niet tot islamieten, al schenkt hij aan hen bijzondere aandacht.”
Aan de programmastructuur van Iqra is te merken dat zij trachten een zo breed mogelijk spectrum van islamieten waar ook ter wereld aan te spreken. Om die reden is er, binnen zekere grenzen, voor elk wat wils. Om succes te verzekeren hebben de stichters van de zender zich nog voor de eerste uitzending grote organisatorische en financiële inspanningen getroost (studies, discussies met vakmensen etc.). Tash mikt erop dat de zender uiteindelijk alle moslims, en zodoende een miljard mensen zal bereiken.
Iqra geeft geen nieuwsberichten, naar eigen zeggen om financiële redenen. Het uitgesproken doel van Iqra is dat het programma vrij blijft van alle “onwelvoeglijkheid” en “obsceniteit”.
Deze beide eigenschappen worden in de islamitische wereld als typerend gezien voor tv-programma’s die in het Westen worden geproduceerd.

Hier moet ik helaas mee instemmen
In plaats van de “onwelvoeglijke” westerse soap-opera’s worden historische uitzendingen in klassiek Arabisch uitgezonden. Er zijn uitzendingen met religieuze inhoud (fatwa’s, dagelijkse problemen worden vanuit islamitisch oogpunt toegelicht), sport- en kinderprogramma’s.

die dagelijkse problemen mag je niet onderschatten: iemand kan bijvoorbeeld problemen hebben bij het knippen van zijn teennagels
In islamitisch georiënteerde kringen wordt Iqra met instemming begroet en het wordt bijvoorbeeld door mond-aan-mondreclame of in internet-chat aanbevolen. Een der bekendste moderatoren, Amr Khaled, die wekelijks een programma heeft op Iqra, vertegenwoordigt een zeer conservatieve islam in een modern kleedje. Dat maakt hem bij jonge Arabieren zeer populair. Iqra maakt daar gebruik van. Khaled werd in 2003 ook als spreker uitgenodigd voor het jaarlijks treffen van de „Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V.“

e.V. staat voor eingetragener Verein, officieel goedgekeurde vereniging. Het congres was in Berlijn (21 september 2003), München (19 september 2003, in het „Islamisches Zentrum“ München) en Hanau (20 september 2003).
Eén van zijn uitspraken luidt: “Ook al begrijp je niet moet je gehoorzamen!”
Khaled zet nergens vraagtekens bij, en bemoeit zich niet met dieper gaande discussies. Dat strookt met de hoofdidee van Iqra.

___________________________________

[*] Dit artikel staat op de site van de Duitse binnenlandse veiligheid. De tussengevoegde noten heb ik bewerkt, omdat vele links het niet meer deden, en ook heb ik noten aangevuld of zelfs toegevoegd.Onderstaande tekening [klik om te vergroten] stond op "De Gezonde Roker", de site van Theo van Gogh, wiens zoontje recent een paar keer in elkaar is geslagen door "jongeren".

.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html