22 januari 2006

De kleine Moby-Dick


Daarnet hoorde ik in het TV-nieuws dat de walvis die per vergissing de Thames was opgezwommen, is komen te overlijden — wellicht door stress.
De journalist (wiens stem ik niet herkende) leek net als elke rechtgeaarde mens dit verscheiden diep te betreuren.
Nu kan ik mij vergissen, maar uit zijn woordkeuze bleek een bepaalde geloofsovertuiging, en dat is niet helemaal koosjer want hij hoort objectief te blijven. Heel erg was het gelukkig niet, want uit 's mans woorden sprak een boeddhistische of toch een soort pantheïstische overtuiging waar elke Westerse mens zich min of meer in kan vinden.
Allerminst dus wil ik suggereren dat de man het woord kreng in de mond had moeten nemen om over die dode vis te spreken, maar zijn keuze voor "stoffelijk overschot" — ook al betreft het hier een bijbelse vis — leek me weer naar de andere kant door te slaan.

.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html