17 december 2006

Moet een mens daar zijn abonnement voor betalen?

.
Bart Brinckman heb ik, zoals velen onder u wellicht, een goede week geleden bezig gezien in een TV-debatje. Onderwerp was de onwaardige manier waarop de NV-A Jean-Marie Dedecker had behandeld.
Gênant was het ook ...om Bart bezig te zien. Intellectueel noch moreel was onze kwaliteitsjournalist opgewassen tegen de judocoach. Ook dat afgeborsteld Antwerps van hem maakte geen beste indruk. Voor mij was het de eerste keer dat ik die levende pop bezig hoorde, bijna live …maar ochgod, laten wij dat debatje verder voor wat het was, iedereen heeft zelf kunnen oordelen en punten geven.
De kracht van die jongen zit misschien meer in zijn pen? Niet-Standaardlezende kijkers moeten zeker op die gedachte zijn gekomen, want de gave des woords mag niet iedereen geschonken zijn, zonder scherpe pen kom je een kwaliteitskrant niet in, toch?
Voor deze brave mensen nu een voorbeeld ’s mans schrijfstijl. Hieronder heeft B.B. het over Verhofstadts Vierde Burgermanifest, en over de presentatie ervan door de auteur zelf, in Brugge gisteren.

– even een terzijde als u mij toestaat: toen ik daarnet op TV zag hoe die jeugdige Marino Keulen bewonderend opkeek naar zijn leider, moest ik denken aan wijlen Leni Riefenstahl, die in haar beeldverslagen van Partijdagen ook altijd oog had voor ontroerende shots van enthousiaste sidekicks
Brinckman nu weer. Eerst denkt hij nog even terug aan de eerdere Burgermanifesten, welker waarde wij eenvoudige burgers ondertussen goed hebben leren inschatten al was het maar omdat de tijd zo’n uitstekende leermeester is.

[…] Natuurlijk is er in twaalf jaar tijd veel veranderd. Elk tijdsgewricht behoeft ook eigen uitdagingen en oplossingen. Maar de dadendrang van Verhofstadt bleef al die jaren onaangetast. Steevast draagt hij als een evangelist visie en geloof uit. Zoniet valt de huidige premier ten prooi aan een gekmakend immobilisme.
De burgermanifesten zijn producten van hun tijd. Als eerste minister staat Verhofstadt op het kruispunt van zijn carrière. In mei 2007 wacht hem een derde ambtstermijn of een afscheid van de Wetstraat 16, waar de regen gezien de emmers in zijn kantoor vrij spel heeft. De doelstelling van het vierde burgermanifest verschilt daarom fundamenteel van die van zijn voorgangers. Straks moet Verhofstadt zijn positie verdedigen tegen de aanvallen van zijn grote uitdager, Yves Leterme. De vorige boekjes waren Stalinorgels in een veroveringstocht tegen de rooms-rode meerderheid […]
Ik kan best begrijpen lezer, dat u hierna geen behagen meer vindt in een zinsgewijze analyse van Brinckmans paragrafen. Maar even verwijzen naar een prachtig boek zult u mij nog toestaan, een boek dat elke journalist zou moeten lezen vóór hij nietszeggende woorden en zinsneden uit zijn pen laat vloeien als: “natuurlijk”, “veel veranderd”, “tijdsgewricht”, “uitdagingen” en “oplossingen”, “steevast”, “zoniet”, “gekmakend immobilisme”, “producten van hun tijd”, “kruispunt van zijn carrière”, “fundamenteel” &cet.
Duidelijk zijn voor je lezer, gemeenplaatsen vermijden, horen bij de eerste dingen die een schrijver moet leren zegt Robert Graves (1895-1985) in “The Reader Over Your Shoulder(1943). Ik las dat boek lang geleden, maar nu zie ik dat er passages op het web beschikbaar zijn.
Graves gaat systematisch te werk: vooraf geeft hij zijn principes aan de lezer, daarop leest hij enkele teksten van collega's, geeft dan zijn kritiek volgens de genoemde principes, en herschrijft tenslotte de teksten, tot wat hij onbescheiden "a fair copy" noemt.
En Graves richt zijn pijlen niet, zoals ik op kwaliteitsjournalistjes, maar op …Daphne Du Maurier, T.S. Eliot, Ernest Hemingway, Aldous Huxley, J.B. Priestly, Bertrand Russell, G.B. Shaw, Stephen Spender, H.G. Wells, en anderen.

Seg ammai Bart, da moeste gai oek is leise!


P.S. Ik hoor net Peter Vandermeersch, de man die opkomt voor de journalistieke geloofwaardigheid, op TV verklaren dat die RTBf-nepreportage voor hem niet door de beugel kan omdat hij "nét te veel journalist is in hart en nieren". Dat voorbeeld mag je niet volgen Bart: uitdrukkingen als in hart en nieren, en nét te veel gaan nooit samen.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Onlangs had Bartje Brinckman het in een energiedebat over water verwarmen met fotovoltaïsche cellen. Die man kabbelt maar wat uit zijn bek...

victacausa zei

Diejen Brinckman hee oeptenief het warrem woater oitgevonne. Ongeveer zoals vóór hem zijn collega Fabian Lefevere de scheikunde helemaal op haar kop zette.http://victacausa.blogspot.com/2006/10/nu-was-het-bijna-helemaal-goed-yves_29.html

Anoniem zei

Jezelf iedere dag lenen voor de politieke roddelrubriek van De Standaard, en dat in onvervalste rioolkrantstijl: dat is het gehalte van Bart Brinckman. Ook zijn artikels zijn opgebouwd met het vocabularium van de insinuatie en het leedvermaak en bij voorkeur ad hominem. Wied dit eruit en je houdt inderdaad bitter weinig over. Beschamend is het met hoeveel enthousiasme hij heeft meegeholpen aan de besmeuring van Dedecker.
Dank voor de verwijzing naar Robert Graves.
Hel Decker

victacausa zei

En BB is niet de enige, zoals je weet Hel Decker, die riooljournalistiek bedrijft.
Sympathie voor Dedecker heb ik nooit gehad, zeker niet na zijn bezoek bij Dutroux en de laffe uitleg die hij daarna verstrekte over zijn "chauffeur"... en na zijn onnozele praat over snel rijden op autostrades (waar die zingende bakkersdochter Hermans nog enthousiast aan meedeed, naast nog iemand, maar ik weet die zijn naam niet meer).
En zelfs na wat onze man recent is aangedaan zou ik een stem voor hem niet overwegen: ik kan enkel mijn mening bijstellen over de mensen die hun woord hebben gebroken tegenover Dedecker. Dat was on-ver-geef-lijk en eerloos, maar het is opvallend hoe al Brinckmans collega's-knechtjes-journalisten hun ordewoorden hebben gekregen, en onmiddellijk braaf hebben opgevolgd.
Ik zou die verzamelde Vlaamse journalistjes eens willen zien solliciteren bij een Nederlandse krant als de NRC, Volkskrant, Trouw, noem maar op. Bij de Telegraaf zelfs. Hier willen wij geen "Vlaamse toestanden", is het antwoord vrees ik.

Anoniem zei

Dat van die ordewoorden klopt wel. Een tijd geleden, op een debatavond in het Huis van de Vlaamse Journalisten in Antwerpen (onderwerp 'bloggen', LVB was o.a. aanwezig) verklaarde bijvoorbeeld Deckmyn, de internetredacteur van DS, dat positieve berichtgeving over Bill Gates in die krant niet mocht.

Marc Vanfraechem zei

Toevallig, maar die Deckmyn schrijft schitterende columns, (vind ik al lang). Hij is één van de drie, vier of vijf Standaardjournalisten die goed formuleren, én iets vertellen dat niet altijd gestroomlijnd klinkt.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html