13 januari 2007

Hoe krijgen wij dit bocht ...aan 't domme plebs verkocht ?

.
Een collega-blogger, Vincent De Roeck, had laatst een boekbespreking die het waard is om gesignaleerd te worden. Zij gaat over "Een brug te ver : Turkije in de Europese Unie" van de Europarlementsleden Philip Claeys en Koenraad Dillen.
Van dit boek had ik geen weet, want het valt onder het cordon médiatique, zodat het in de régimepers wellicht geheel onbesproken is gebleven. Misschien keek ik slecht, maar aangezien onze goede pers de gewoonte heeft om enkel de boodschappers en nooit de boodschap in aanmerking te nemen, zou het geen wonder zijn.
Toch had ik enkele bedenkingen bij De Roecks recensie:


Uitstekend overzichtsartikel collega Vincent, een echte status quaestionis, gebaseerd op een uitstekend boek vermoed ik. Zeer bedankt dus, maar een inhoudelijk antwoord van Belgische politici mogen wij helaas niet verwachten. Zij zullen er het zwijgen toe doen, misschien in het besef dat die toetreding al lang is toegezegd ...door Washington. Dit pure machts-aspect had, meen ik, wat meer aandacht verdiend, misschien ook in het boek (dat ik niet bezit).

Hoe krijgen wij dit bocht
aan 't domme plebs verkocht,
lijkt nog de enige vraag die "democratische" Belgische en EU-politici zich stellen. Als wij mogen spreken van een bescheten Europese Commissie: al kennen zij ongetwijfeld alle fundamentele tegenargumenten, die mogen niet langer gelden.
Bush heeft immers al meer dan eens openlijk zijn steun betuigd, en Rice heeft nog stilletjes onderhandeld tijdens de laatste "Cyprus-kwestie", die naar goede gewoonte is opgelost door alles maar weer uit te stellen.
Diezelfde Bush, de man met de wijde blik (die echter pas tijdens zijn oorlog op de hoogte werd gebracht van het aloude en grondige verschil tussen shiïeten en sunnieten) ...zingt de lof van de Turkse "brugfunctie" tussen de wereld van de islam en die van het Westen. Dat pontifex Bush elders bruggen wil bouwen is buitengewoon deugdzaam, maar ...laat hem thuis misschien eerst die muur afwerken, waarmee hij een christelijk land als Mexico hermetisch van het zijne wil scheiden.
Het toverwoord "geopolitiek" komt vaak uit zijn mond. En al beseft nog een kind: that is far above his head! , Bush wordt toch braafjes gevolgd door mensen die beter kunnen weten, zoals Karel De Gucht, en natuurlijk door mensen als Louis Michel of Karel Pinxten, die ook graag eens een geleerd woord laten vallen. Hun lijfjournalistjes doen braaf mee, dat spreekt.
Van Miert is de enige niet-Belangpoliticus die jouw standpunt met kracht verdedigt Vincent, maar hij staat aan de wal. Bij diegenen die nog wel op het ondemocratische EU-schip zitten, klinken de schaarse protestjes zwak en ongeloofwaardig.
.

1 opmerking:

Vincent De Roeck zei

Marc, het door mij aangehaalde boek werd geschreven door Koenraad Dillen en Philip Claeys (beide MEP voor het Vlaams Belang) en werd uitgegeven bij Uitgeverij Egmont.

Ik heb inderdaad bewust de auteurs niet vermeld onderaan mijn artikel (wel op mijn blog, maar niet op de andere websites), omdat het boek daardoor aan waarde verliest in politiek correct Vlaanderen/België. Geen enkel boek van VB'ers kan immers goed zijn volgens De Morgen en de ganse progressieve multiculturele kaste binnen de Belgische samenleving.

Het boek verbaasde mij. Het stond eens niet vol met allerlei scheldtirades tegen het Belgische regime, en gaf uitsluitend verificeerbare feiten weer. Aangezien het VB ook de enige partij in Vlaanderen is die ronduit tegen een Turkse toetreding is, kunnen we tegenargumenten ook enkel maar in dat kamp terugvinden. Maar door dat te doen, maken we ons al snel tot prooi voor de roofdieren van KifKif, Blokwatch, De Morgen, Humo e.a. Het is toch triestig gesteld met het open politieke debat in Vlaanderen ...

Als je het boek wilt lezen, kun je het bestellen op de website van Uitgeverij Egmont, of je kan het ook gewoon gaan halen in je lokale bibliotheek (waar ik mijn exemplaar gaan halen ben).

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html