21 oktober 2007

Zwammen, Apen, Varkens, Zwarten, en hun IQ-cijfer


Er vielen deze week uit de mond van vooraanstaanden enkele uitspraken die gewoonlijk als racistisch worden beschouwd.
Ik viseer natuurlijk niet Laurette Onkelinx – niet dat zij geen vooraanstaande zou zijn, maar die mérules van haar sloegen niet op een ras. Laurette verkocht gewoon wat beschimmelde praat uit de Haatstraat, omdat zij daar toevallig woont.
Ook de uitspraak van zekere Nordin Taouil –een gematigde Antwerpse imam, en sieraad van de Partij van Patrick– reken ik niet mee. Die man verklaarde dat sommige mensen apen en varkens zijn. Wij moeten daar niet veel achter zoeken: deze geestelijke bedoelt niets kwetsends of persoonlijks, maar verwijst enkel letterlijk naar drie plaatsen in Sein Koran [2:65, 5:60, 7:166]. Zijn Allah bestraft met die status namelijk de joden, omdat die zich niet weten te gedragen. Terecht werd er in de media geen gewag gemaakt van een puur literaire verwijzing zonder maatschappelijke implicaties.

Nee, waar wij het moeten over hebben is de uitspraak van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar James Watson, medeontdekker van de dubbele helix – al was Francis Crick toen het genie van het tweetal, zoals Watson zelf schreef.
Deze Watson kreeg dan ook de bijnaam Honest Jim, omdat hij altijd zegt wat vooraan op zijn tong ligt. En deze week verklaarde hij dat Afrika als continent er belabberd voorstaat, omdat zwarten eenmaal minder intelligent zijn dan witten.
Wellicht bedoelde Watson dat onze IQ-tests gemiddeld slechter uitvallen op dat continent dan in Europa of Amerika. Zo gezien is dat geen racistische uitspraak, en ik meen eerder gelezen te hebben dat ze klopt. Een feit vermelden kan moeilijk als racistisch bestempeld worden, al moet ik dat nog eens navragen bij Jozef De Witte.

De vraag is echter wél: wat is de betekenis van een IQ-test?
Moeilijke vraag voor iedereen, en voor een journalist als Mark Eeckhaut van De Standaard is het zelfs een mysterie. Die man schreef laatst nog:
Maar hoogbegaafd is Van Themsche niet, zo blijkt uit het psychiatrisch onderzoek. Hij heeft een gemiddeld IQ van 125.
Nu is het gemiddelde van gelijk welke IQ-test per definitie honderd, en een cijfer als 125 ligt bij de tweede standaarddeviatie. Ik neem aan dat Eeckhaut hier al zal afhaken, maar op het grafiekje kan hij toch zien dat ongeveer 95 mensen op 100 lager scoren dan zijn gemiddelde Van Themsche. 125 valt bij de “highly gifted”.

De IQ-test werd ontworpen met een specifiek doel: de Fransman Alfred Binet stelde begin 20ste E. een vragen-lijst op die snel indicatie moest geven over de geschiktheid van leerlingen voor het voortgezet onderwijs, of van rekruten voor het leger. De test bleek handig. Hij had inderdaad voorspellende waarde. Dat kwam evident omdat hij niét waardenvrij was: zijn test was geijkt op een schaal van Westerse weetjes en bekwaamheden. Hij test of je geschikt bent om in een Westers model mee te draaien.

Hoe gevaarlijk het is om daarmee de boer dan op te gaan en andere continenten erbij te betrekken, heeft wijlen de paleontoloog Stephen Jay Gould uitstekend aangetoond in zijn “The Mismeasurement of Man” van 1981. Dat boek is zeer toegankelijk, ook al bevat het soms moeilijke termen als variantie. (kwadraat van de standaarddeviatie, Eeckhaut !).

Honest Jim heeft intussen zijn verontschuldigingen aangeboden, terecht denk ik, maar dat is altijd mosterd na de maaltijd. Blijft dat Afrikanen slecht scoren op onze IQ-tests, maar Chinezen scoren dan weer béter dan wijzelf.

Kleine excursus: de Leuvense professor Cassiman meent dat dit laatste detail altijd verzwegen wordt. Dit bewijst dat ook de slimsten onder ons slachtoffer van politieke correctheid kunnen worden, zoniet van Selbsthass. Ik heb meen ik nog nooit een artikel gezien waarin deze voor ons hachelijke omstandigheid niét werd vermeld. Soms waren de Chinezen Japanners, maar dat maakt niet uit.

Wie echter behalve Watson óók verontschuldigingen zou mogen aanbieden, is zekere Joanna Rowe. Of wat denkt u lezer, van dit oudere artikeltje uit De Standaard der Wetenschap ?

Blauwe ogen zijn een blijk van intelligentie

Mensen met blauwe ogen mogen al niet klagen over de manier waarop ze door Moeder Natuur zijn bedeeld, vooral als ze nog blond haar hebben ook. En nu heeft de Mail on Sunday een nieuw pluspunt ontdekt: blauwe ogen zijn volgens Amerikaans onderzoek ook een blijk van intelligentie.
Joanna Rowe, professor emeritus aan de universiteit van Louisville, in de staat Kentucky, heeft namelijk aan de hand van proeven vastgesteld dat mensen met blauwe ogen in het bijzonder, en lichtere ogen in het algemeen, een groter talent hebben voor 'strategisch denken'. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, want in alle gevallen bleken de 'blauw-ogigen' beter te zijn in activiteiten die een plan(ning) vereisen, dat ze hun tijdsgebruik beter structureren en dat ze (mede daardoor) betere examenresultaten boeken.
Maar mensen met bruine ogen moeten niet wanhopen. Zij blijken namelijk een veel betere reactietijd te hebben en zijn daardoor beter geschikt voor fysieke activiteiten, met name voor sport.
Toch is dit onderzoek nog lang niet afgerond, want professor Rowe geeft toe dat ze wel meent te weten dat mensen met blauwe ogen intellectueel sterk staan, maar het antwoord op de vraag hoe dat dan wel komt, die moet ze schuldig blijven.

Ik stel voor lezer, dat wij die laatste "die" onbesproken laten.
.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat betreft de Joden: een fragment uit deze tekst van Koenraad Elst:

http://www.brusselsjournal.com/node/1930

"Geen enkele sociologische uitleg kan zulk extreem afwijkend resultaat afdoende verklaren. Als Joden het zoveel beter doen, is het omdat zij genetisch op intelligentie geselecteerd zijn, aldus de in brede (ook Joodse) kring aanvaarde theorie. In vroeger eeuwen was elke briljante Talmoedleerling een gegeerde bruidegom voor de dochters van rijke families. Het familiefortuin beschermde zijn kinderen dan tegen kindersterfte bij epidemieën en armoede, of kon hen in tijden van pogroms tegen het ergste indekken door politie of volksmenners om te kopen. Generatie na generatie konden de intelligentste Joodse mannen hun genen dus aan een talrijker nakomelingschap doorgeven dan de minder begaafden."

Wat ik niet begrijp is dat u zo weinig aandacht schenkt aan de uitspraken van Nordin Taouil.
Het is niet meer of minder een racistische uitlaling tegenover de Joden.

Of snap ik de ironie niet?

Marc Vanfraechem zei

@duplo: ik meen aan dat onwaardige individu Taouil (géén medeburger van mij) voldoende belangstelling gegeven te hebben. Volledigheid is een vijand voor de blogger en vooral voor zijn lezer. Natuurlijk is die Taouil racistisch, maar dat is de koran ook.
Over de intelligentie van de joden is al veel gezegd, bijvoorbeeld ook dat enkele voor deze groep typische ziekten ermee in verband worden gebracht. Die ziekten zijn dan met de "intelligentie" mee geselecteerd. Een soort kostprijs bijna.
Erfelijkheid, ook van "intelligentie", wordt hierdoor sterk onderstreept, en ik meen nauwelijks betwist.

Unknown zei

Merkwaardig is toch wel dat ondanks het feit dat de IQ-tests ontworpen zijn om iemands bekwaamheid te meten om goed te functioneren in een Westers model, het dan toch maar de Chinezen zijn - of Japanners, het verschil is nauwelijks merkbaar op straat - die ons de baard afdoen.
Men moet er maar eens bij stilstaan hoe de resultaten konden zijn indien de testopdrachten universeler waren geweest. Of wanneer een pientere Chinees - en het is bewezen dat er zo heel veel rondlopen - op de idee kwam om een vernieuwde versie van IQ-tests op de markt te gooien waarin sluiks zou ingespeeld worden op capaciteiten inherent aan een Oosterse samenleving. Daar kunnen we beter NIET bij stilstaan...

Mensen uit onze contreien die van zichzelf overtuigd zijn niet gemakkelijk om de tuin te kunnen worden geleid laten die overtuiging al eens blijken met de uitdrukking : "Met alle Chinezen maar niet met den dezen" Met "den dezen" bedoelt de spreker dan zichzelf. Hieruit blijkt duidelijk dat hij zich verstandelijker superieur acht dan de doorsnee Chinees of sterker nog dan eender welke Chinees.
In het licht van de bevindingen van S.J. Gould is die uitdrukking dan ook op zijn zachtst gezegd een beetje misplaatst en pocherig. In feite zou ze alleen nog zin hebben wanneer ze kwam van een jood maar die is dan weer zó intelligent dat het bij hem nooit zal opkomen om dit te doen. Overigens is hij het die de anderen om de tuin leidt.

Men kan natuurlijk "Chinezen" vervangen door volkeren die lager scoren in de IQ-test dan menzelf maar dan stuit men op moeilijkheden : om te beginnen is het niet eenvoudig om "den dezen" te vervangen door een woord dat rijmt op "Afrikanen" of "Arabieren" en indien men er toch zou in slagen - met Congolezen bijvoorbeeld - is men een racist. 't Is een hopeloos geval. Schrappen lijkt me het beste.

Anoniem zei

@Duplo
Lees ik het goed? Als Joden het zoveel beter doen, is het omdat zij genetisch op intelligentie geselecteerd zijn, aldus de in brede (ook Joodse) kring aanvaarde theorie. Moeten we dit hier opvatten als een soort kweekprogramma, zoals de nazi's met hun Lebensborn, of de Amerikanen met hun zwarte slaven? En denken Joodse kringen daar ook zo over? Wat een nonsens. In een paar gevallen zal het misschien wel prijs zijn, maar de factoren bij de voortplanting zijn zo veelvuldig en verscheiden dat alleen een massaal doorgevoerde 'kweek' van honderden jaren pas uitsluitsel kan geven. De volgende opmerking van Elst suggereert volgens mij een veel plausibeler verklaring: In vroeger eeuwen was elke briljante Talmoedleerling een gegeerde bruidegom voor de dochters van rijke families. Deze verklaring heeft veel minder te maken met de (vermeende) 'genen van de intelligentste Joodse mannen', maar eerder met het rigoureuze opvoedingssysteem, dat uiteraard dank zij de algemene waardering die het kreeg generaties lang in ere gehouden werd. Vergelijk het met het strenge klassieke-talenonderwijs één (of twee?) generaties geleden. Het werd gehaat om zijn strengheid maar het genereerde een vaardigheid om de moeilijkste teksten te analyseren en zich een systematiek van probleemoplossing eigen te maken die een heel leven zijn nut afwierp. Diezelfde discipline vind (vond) je ook bij de protestanten met hun bijbellectuur en dus ook bij de religieuze joden.

Marc Vanfraechem zei

Het is toch niet nodig om een "kweekprogramma" te veronderstellen, Duplo?
In een artikel van The New York Review of Books lees ik volgende voetnoot (ik cursiveer):
[The] account is based on recent work by G. Cochran, J. Hardy, and H. Harpending, all of the University of Utah, who claim that the moderately high frequencies of several disease mutations, including that causing Tay-Sachs, among Ashkenazi Jews might be explained by natural selection. Because the genes involved also play some role in the brain, Cochran and colleagues speculate that the relevant mutations might increase intelligence, perhaps reflecting a history of selection among medieval European Jews, who often worked in finance or related professions. Such a hypothesis is certainly possible; the critical issue is the strength of the empirical evidence.

Anoniem zei

Some role. Might. Possible.
De rest van de beschrijving klinkt in mijn oren als 'inteelt'.

Anoniem zei

@Hel Decker: U maakt een onderscheid tussen 2 opmerkingen van Koenraad Elst, terwijl de tweede de verklaring is van de eerste. Juist de verhoogde huwbaarheid van de excellente Talmoed-leerling, met daaraan gekoppeld zijn hogere kans op voortplanting, zorgt voor "selectie op intelligentie".
Dus neen, we moeten ons dit niet voorstellen "als een soort kweekprogramma". Misverstandje, denk ik.

Anoniem zei

Dank voor uw reactie. 'Kweekprogramma' klinkt als 'met voorbedachten rade' en nee, het is eerder een culturele uitverkiezing. Blijft mijn overtuiging dat we hier te doen hebben met een 'ideale leeromgeving', begunstigd door allerlei randfactoren. Opvallend en flagrant afwezig in de redenering van de geleerden is de vrouw/moeder (die 50% van de genen levert): kan zij een IQ van kleiner dan 100 hebben en blijft het kroost dan hoogbegaafd, of misschien 105 en wat is dan het product? Of is haar rijkdom een substituut voor intelligentie? Echt, dat intelligentstejoodsemannengenengedoe komt uiterst onwetenschappelijk over. De geciteerde geleerden van de universiteit van Utah hebben ongetwijfeld een puike wetenschappelijke mentaliteit, ten bewijze daarvan de vele uitdrukkingen van modaliteit in hun commentaar (ik was nog 'perhaps' vergeten noemen) maar die wijzen juist op het uiterst onzekere van hun vermoedens.
Afgezien daarvan is Utah voor mij niet het summum van rationaliteit, met hun Latter Day Saints'-kerk en hun obsessie voor familie-onderzoek en 'genealogie', in het kader van hun dooprituelen (zie hier over hun 'baptism for the dead'). Logisch dat genenonderzoek door hen gestimuleerd en gesponsord wordt.
Zij hebben hun eigen http://www.familysearch.org/ met een speciale Jewish Family History Resources-pagina.
Ik heb hun Jehova-achtige ijver ivm 'the family' ooit eens zelf meegemaakt en heb sindsdien altijd reserves voor wat uit Utah komt.

Marc Vanfraechem zei

@neo norekens & hel decker: natuurlijk is er in actieve zin geen sprake van selectie op een criterium als intelligentie (een echt kweekprogramma dus).
Selectie gebeurt altijd op grond van goed zichtbare en praktische criteria, zoals een mooie verentooi of een groot gewei, of bij de mens rijkdom en succes. Maar dan worden er onvermijdelijk ook andere eigenschappen méé geselecteerd, onbewust, en één daarvan kan de moeilijk definieerbare intelligentie zijn; zeker als voor een populatie heel wat maatschappelijke uitwegen zijn afgesneden, terwijl de selectiedruk groot is.
Wat nu die Mormonen betreft: hier geldt eenzelfde principe. Hun religieuze stellingen ivm het hiernamaals, waar zij hun (meestal Europese) voorzaten nog uit het vagevuur kunnen helpen op voorwaarde dat zij die voorzaten bij naam en toenaam, en geboorteplek &cet. kunnen aanduiden, heeft er toe geleid dat zij een genealogische databank hebben aangelegd zoals geen enkel Europees land er een bezit. Ook hun bibliotheek- en archiefsystemen zijn onovertroffen: toevallige produkten nochtans van een selectie op volslagen andere, en zelfs goed krankjorumme gronden.
Overigens weet ik niet of die genoemde wetenschappers inderdaad Mormonen zijn.

Anoniem zei

Geïnteresseerden in eugenetica kan ik verwijzen naar het onlangs door mij gelezen boek van de Gents prof. Vandenberghe :

http://www.serendib.be/gievandenberghe/artikels/nieuwboekopkomst.htm

Stefaan Gobert

Marc Vanfraechem zei

Hé Stef, wat een plezier te zien dat jij mij leest!

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html