12 oktober 2007

Assisenjury ongeschikt


Hoe het juist in zijn werk is gegaan met de Luikse assisenjury die eergisteren naar huis werd gestuurd door de voorzitter, is moeilijk te achterhalen. Het is ook een kiese zaak, want het betreft een Turkse eremoord, een marginaal multicultureel bijverschijnsel als u wil, waar alle Europese landen mee leren leven hebben. Sommige landen houden zelfs statistieken bij van deze eigenaardigheid.
Bij ons is men discreter. Op de site van RTLtv stond eerst een interview, onder de titel Le procès de Murat Seven arrêté car les jurés ont fait preuve de partialité, maar helaas is het videoverslag verdwenen. Je leest enkel nog: Programme non défini. Ce programme n'existe pas, est expiré ou a été supprimé.

Afgaand op de berichtgeving van De Standaard zijn de feiten waar Murat Seven zich schuldig aan maakte nog het beste als volgt te omschrijven.
De beschuldigde bracht op 21 januari 2005 zijn 25-jarige zus om het leven in Luik, omdat hij haar levensstijl afkeurde. Die deed volgens hem afbreuk aan de Turkse levensstijl. De jonge vrouw had beslist alleen te leven, ze prostitueerde zich en zou drugs gebruikt hebben.

De Standaard beschouwt de overleden vrouw dus zonder veel omhaal als een hoer. Een verzachtende omstandigheid voor Murat zou je bijna denken, want zoals Chahdortt Djavann het al zei: […] l’honneur des hommes musulmans se lave avec le sang des filles!

De Libre Belgique is, zoals vaker, superieur aan de holbewoners van De Standaard, die weinig fatsoen kennen, laat staan journalistieke deontologie (al zit Vandermeersch soms in panels waar hij over dat onderwerp heel dik doet).

De Libre zegt het zo:

[Murat] désapprouvait son [de sa sœur] style de vie. Il le jugeait déshonorant par rapport à sa culture d'origine et, pendant les débats avortés, on l'a entendu dire qu'elle était traitée de "pute" par certains. Vrai ou faux ? On ne le sait pas déjà mais, au-delà de l'assassinat, certains avaient perçu la mise à mort de Melle Seven comme une application du "crime d'honneur" en vigueur dans certains États, loin du modèle européen.

Iets beschaafder en objectiever dan De Standaard, nietwaar? Ook al doet die kwestie van pute of geen pute er niet wezenlijk toe. Maar bijvoorbeeld een simpele vaststelling als: “ver van het Europese model verwijderd”, hoe evident ook, zul je in geen Vlaamse krant gauw lezen. En vooral vernemen wij van de Libre dat de benaming “pute” een verklaring is van de beklaagde: “…men hoorde hem zeggen dat sommigen haar een hoer noemden.” Dus niet het onomstotelijke feit dat De Standaard meent te kunnen rapporteren. En ja, hoe zwaar weegt zo’n kreet uit de mond van een allochtoon? Iedereen herinnert zich het incident vorig jaar waarbij jongeren in Antwerpen een meisje molesteerden en haar uitkreten voor hoer …omdat ze geen hoofddoekje droeg. Nochtans maar een stukje textiel, zou Simple Steve zeggen.
Voor argwanende Europeanen komt dan altijd weer de vraag: dat molesteren of zelfs afmaken van vrouwen, is dat een religieus fenomeen – de hadith spreekt graag over steniging – of heeft het toch meer met de algemene cultuur te maken?
Eigenaardig is dat de Luikse jury ontslagen werd omdat zij daaromtrent precieze vragen stelde. Te precieze vragen. Ik zou die bewoordingen graag kennen. Dat kon niet door de beugel vond de voorzitter, want zulke vragen hadden niets met de feiten te maken.
Nochtans wordt de omgeving waarin een verdachte is opgegroeid vaak relevant geacht om inzicht te krijgen in een bepaalde daad. Cultuur wordt trouwens een weinig zeggend begrip, als zij van geen invloed is op het gedrag van individuen.
Al merk je het vaak, het blijft merkwaardig dat mensen die hun best doen om iets over andere culturen en godsdiensten te vernemen, alweer worden voorgesteld als een stelletje vooringenomenen, en waarom niet, racisten.
____________________________

-- Proces van Murat Seven stilgelegd omdat de juryleden gaven blijk van partijdigheid.

-- [...] de eer van muzelmannen wordt schoongewassen met het bloed van meisjes!

-- [Murat] keurde haar [van zijn zus] levensstijl af. In het licht van zijn cultuur van oorsprong beoordeelde hij die als onterend, en tijdens de afgebroken debatten hoorde men hem zeggen dat zij door sommigen voor “hoer” werd gescholden. Waar of vals? Men is er niet uitgekomen maar, de moord overstijgend hadden sommigen in de terechtstelling van Mej. Seven een toepassing gezien van de “eremoord”, in zwang in sommige staten die ver van het Europese model staan.

.

7 opmerkingen:

figaretto zei

De Belgische overheid heeft de islam aan de door haar erkende godsdiensten toegevoegd en subsidieert hem ook. Van deze vriendenkring van de profeet was geweten dat hij eremoorden niet als moorden beschouwt maar ze eerder situeert in de bredere context van religieuze procedures en/of liturgische rituelen. (De welbekende priester van dominicaanse huize en tevens ex-directeur van het al even welbekende huis CGKR, Johan Leman, eiste de verantwoordelijkheid voor die erkenning op.)

Bijgevolg is het niet echt logisch meer dat de Belgische overheid mensen vervolgt omwille van het plegen van vrome daden, vroom in het kader van hun door de staat erkende en gesubsidieerde religieuze overtuiging. Logisch ware het pas geweest indien de islam was ondergebracht in de lijst van "Gevaarlijke Sekten" tussen de Getuigen van Jehovah, Opus Dei, de Bond van het Heilig Hart en meer van dat tuig.
Ik durf er mijn pet op verwedden dat vrijwel niemand uit die Luikse jury het flauwste benul heeft (of had) over de gevoeligheden van een muzelmaans mannenhart, gekwetst door de westerse houding van zijn - of één zijner - vrouw(en).
Gelukkig was er nog die rechter...

Marc Vanfraechem zei

Ik geloof niet figaretto, dat één der door u genoemde groeperingen bij de gevaarlijke sekten werd ingedeeld...
al zijn die kerels van de Bond van het Heilig Hart vanzelfsprekend gevaarlijke samenzweerders.

Leo Norekens zei

Ze stonden natuurlijk wel op de "synoptische tabel" van 189 'groeperingen met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel die zich in hun praktijken overgeven aan schadelijke activiteiten, het individu of de samenleving schaden of de menselijke waardigheid aantasten' ...die de parlementaire onderzoekscommissie Sekten in haar rapport publiceerde (mei 1997). Toen deze inventaris op ongeloof en verontwaardiging stuitte in de media, luidde het echter dat "de lijst helemaal niet de bedoeling had organisaties als sekten te bestempelen". Wat dan wél de bedoeling was, bleef onduidelijk.
Voorkomen op de lijst betekende niet dat een organisatie een sekte was, en gezien het niet-exhaustieve karakter, had ook het ontbreken op de lijst geen implicaties voor het al-dan-niet sektarische karakter van een organisatie.
Er werd dan ook besloten de lijst niet langer te gebruiken.

Marc Vanfraechem zei

En de Bond van het Heilig Hart stond daar ook tussen? Dat was ik vergeten, maar nu je het zegt, synoptische tabel, Parlementaire Onderzoekscommissie... merci Norekens, en excuus Figaretto!

Leo Norekens zei

Van de 'Bond van het Heilig Hart' weet ik het nu niet zeker. De volledige lijst schijnt nergens meer online te zijn. Maar volgens Koenraad Elst (http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/sekte.html ) stonden daar ook "onschuldige rozenkransgenootschappen" tussen.
("Kommissiewoordvoerder Luc Willems (CVP) heeft hiervoor trouwens een ferme uitbrander gekregen vanwege Frank Swaelen, zelf voorzitter van zo'n als "sekte" gebrandmerkt kransje.") :-)

Leo Norekens zei

Ha, maar de fameuze Wayback-machine brengt uitsluitsel. Op de site van het IACSSO (Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties) stond de tabel nog tot begin dit jaar. En geen 'Bond van het Heilig Hart' daarbij, tenzij deze zou overeenkomen met de eentalig Franse 'Ordre du Divin Sacré-Coeur (Cor Unum)'...

Maar zoals gezegd: "Aangezien die lijst niet exhaustief is, houdt het feit er niet te zijn opgenomen dus evenmin een oordeel in
over de onschadelijkheid van een beweging." ;-)

Marc Vanfraechem zei

"België" is een zodanig belachelijk concept dat een mens daar niet graag aan denkt, soms zelfs niet om het aan te vallen.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html