13 oktober 2007

Aan Marc Hooghe, doctor in de sociologie

.
From: Marc Vanfraechem
Date: 13 Oct 2007 15:47
Subject: flauwekul verkopen is geen aparte tak van de sociologie,
To: Marc Hooghe
mailed-by: gmail.com

het is de hoofdmoot van die wetenschap !Ik lees even wat je daar in De Morgen laat optekenen Marc:

Marc Hooghe: "Het is de eerste veroordeling waarbij racisme wordt weerhouden als verzwarende omstandigheid. Zestig jaar geleden zou het nog een verzachtende omstandigheid zijn geweest: 'Het was mààr een neger, edelachtbare.' Maar om nu te zeggen dat dit proces een einde zal maken aan het tolereren van racisme? Nee, daarvoor zou het beter geweest zijn indien hier een 'normale' mens had gestaan, iemand die je kon aanspreken. Voor een dergelijk effect heb je identificatie nodig, een negatief rolmodel, en dat is er niet. Ik denk niet dat Van Aelst gelijk had toen hij zei dat dit geen racistische moord was, maar door het totaal ongrijpbare van de persoonlijkheid van de dader is het racisme een beetje ondergesneeuwd. [...]"
Kun jij Marc, één proces aanhalen "van zestig jaar geleden" waar jouw schandelijke uitspraak zou gevallen zijn, of gevallen zou kúnnen zijn? Of waar zij zelfs toelaatbaar zou zijn geacht? Maar misschien heb je net Tintin au Congo achter je wetenschappelijke kiezen?
Ernstig blijven asjeblief, niet álle Morgenlezers zijn stripliefhebbers of achterlijke schapen.
Verder kun je ook niet alles naar je hand zetten: Van Aelst heeft nooit gezegd dat "dit geen racistische moord was". Hij zei integendeel dat racisme een rol heeft gespeeld, weze het niet de hoofdrol.
Probeer toch even (als ethisch principe misschien?) de waarheid van iemands woorden te respecteren, zeker als ze jou nog goed uitkomen ook! ...want iets verder vertel je weer dat Van Themsche geen "normale" mens is (en dan dis je nog enkele zaken op over rolmodellen &cet. : zaken waar een ernstige, zij het onwetenschappelijke mens mee lacht ;-) ... met andere woorden jij, Marc Hooghe, was tégen een gevangenisstraf en voor internering? Voyons Tintin, un peu de suite dans les idées!
Ach man, je bent vér weg, zowel bij wat je hier vertelt over het proces, als wat jouw opvattingen over de binnenlandse politiek betreft.
Ik hoop dat je je geen illusies maakt over de impact van jouw bijdragen als bijna-vaste columnist van DS en DM.
Veel geluk,
M.

Maar ik was te kwaad om het daar bij te laten, en daarom dit:

From: Marc Vanfraechem
Date: 13 Oct 2007 18:23
Subject: meelijwekkend pseudowetenschappertje
To: Marc Hooghe

Ik vraag mij af of u wel goed beseft wat u daar allemaal hebt uitgekraamd, Marc Hooghe.
Mij, dat kan ik wel zeggen, hebt u doen walgen van uw persoontje.
"Die man staat buiten ons. Van Marc Dutroux kan iedereen perfect begrijpen dat hij een slechte mens was, maar Hans Van Themsche kun je in zekere zin niet eens haten omdat hij bijna geen mens is. Dit gaat naar de kern van de definitie die Aristoteles van 'de mens' geeft. Een mens heeft de gave tot empathie, hij of zij kan emoties delen met een ander. Van Themsche beseft zelf dat hij dat niet kan. Hij kan niet met ons communiceren, en wij kunnen hem ook niet begrijpen."
U schuwt al om te beginnen de belachelijkheid niet met dat zinnetje over Dutroux: "slechte mens"!
Bent u nu al moraaltheoloog ook ? Het gaat snel daar in Leuven. Weet echter dat ook het haten van Dutroux niet goedgekeurd mag worden volgens het christelijke adagium: odi peccatum, amare peccatorem (de vertaling zoekt u maar op).
En wat een armoedige wetenschap gaat er schuil achter de rest van uw infantiele kreetjes. Ook een halfverteerde Aristoteles zal dat gestamel over "buiten ons" of "bijna geen mens" niet goedkeuren vrees ik. Een socioloog gebruikt hier probleemloos "ons". Om je te bescheuren.
Entmenschlichung is een kenmerk van alle totalitaire regimes. Stalinisten hadden hun kapitalisten en joden, Nazi's hun joden en kommunisten, en Mohammedanen hebben hun joden, kaffers en afvalligen.
U bent in goed gezelschap Hooghe, maar niet meer in het mijne.
.

8 opmerkingen:

A. Griffon zei

Zo, dus leest U De Morgen?
Dan bekruipt het u waarschijnlijk alle dagen meerdere keren om zulke reacties te schrijven.
Ik treed u bij in uw reactie op Mr Hooghe en heb met u vaak vastgesteld dat er veel doctors en professoren rondlopen die dat eigenlijk niet zijn en nog minder verdienen te zijn.
Naar sommige van hun lessen of lezingen zou ik het zelfs niet waardig en pedagogisch verantwoord vinden om mijn kat te sturen.
Ook Vande Lanotte is daarvan een schitterend voorbeeld. Laten we daarom in de toekomst de titel doctor of professor weglaten als we het over die figuren hebben.

Marc Vanfraechem zei

Bedankt a.griffon. Natuurlijk lees ik DM en DS !
Als ik iets wil vernemen over de politiek in België lees ik echter de Soir en de Libre. En als ik af en toe het gevoel wil hebben een échte krant in mijn hand te houden, koop ik de NRC.
Mijn mening over sociologie, politicologie en aanverwante heb ik hier al vaker ten beste gegeven.

figaretto zei

Dat u, mijnheer Vanfraechem geen hoge dunk hebt van politicologen, sociologen en aanverwante geschoolde geleerde mensen in die takken van wat zij wetenschap noemen, was me bekend. Kennisname van uw blog was naar aanleiding van een intrigerende titel :" Gaan kiezen in Frankrijk is eigenlijk nogal simpel" en sedertdien lees en smaak ik met groot genoegen uw reacties op de uitlatingen over maatschappelijke problemen of geen-problemen door mensen die daarvoor betaald worden.
Nog andere bloggers leveren verdienstelijk werk op dat gebied maar het uitzonderlijke bij u is wel de onderkoelde stijl of ironie waarbij dit gebeurt. Ik las dat P.G.Wodehouse tot uw favoriete lectuur behoort. Zo iemand kan bij mij niets verkeerds meer doen.

Mijn vraag nu is deze : kan het zijn dat uw afkeer voor hierboven genoemde specialisten dermate groot is dat zij een stijlbreuk veroorzaakt in uw schrijven ? Ik vrees het.

Buiten Lord Elmsworth zelf had niemand respect voor diens varken, de Keizerin van Blandings Castle. Pelham Grenville brak Elmsworth niet af over zijn liefde voor de zeug. Of toch niet zo erg duidelijk.

Uw uitlatingen ten overstaan van de heren politicologen, sociologen en dies meer laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

Marc Vanfraechem zei

@figaretto: ik vrees dat je (--onder Wodehousefans mag "jij" ipv "u" meen ik, en ik ben, vrees ik, nog de oudste ook, en dus, met uw welnemen, wil ik graag voor het vervolg van de besprekingen "je" voorstellen--) gelijk hebt.
Wellicht had ik het bij mijn eerste briefje moeten laten... maar het was zoals gezegd sterker dan mijzelf: zekere Kwaadheid had zich van mij meester gemaakt.
Ik kan je verklappen dat je niet de enige bent die mij deze opmerking (stijlbreuk) heeft gemaakt, en ik zal ons beider meester Wodehouse beter proberen te dienen in het vervolg.

hel decker zei

* "Het is de eerste veroordeling waarbij racisme wordt weerhouden als verzwarende omstandigheid"
- gallicisme: Hooghe zegt hier precies het tegenovergestelde van wat hij bedoelt. Weerhouden = tegengehouden.
* "Het is de eerste veroordeling waarbij racisme wordt weerhouden als verzwarende omstandigheid. (-) Maar om nu te zeggen dat dit proces een einde zal maken aan het tolereren van racisme? (-) Ik denk niet dat Van Aelst gelijk had toen hij zei dat dit geen racistische moord was, maar door het totaal ongrijpbare van de persoonlijkheid van de dader is het racisme een beetje ondergesneeuwd."
- Het is duidelijk dat het racistisch barbertje moest hangen. Heel dit proces was een show-case voor de nieuwe racismewet. De zaak was zo duidelijk: moord met voorbedachten rade, een meerderjarige moordenaar. Uiteraard een ernstige straf. Maar welke moord met gelijkaardige elementen (afgezien van het racisme - en voor mij is het bewust nemen van iemands leven oneindig veel erger dan het hebben van een racistische mentaliteit) heeft zo'n oeverloze mediacoverage gekregen? Dit was dus, in tegenstelling tot wat o.a. CGKR beweerde, een politiek proces, in de ruimere betekenis van het woord.
* Ik vrees dat ik Rik Torfs, in het geval van Hooghe, toch moet bijtreden in zijn mening over 'tweederangsprofessoren'.

Marc Vanfraechem zei

@hel decker: juist, natuurlijk is hier "weerhouden" een lelijk gallicisme. Ik zag dat ook, maar liet het na om daar op te wijzen, in het besef werkelijk álle taalraadsmannen deze opmerking al maakten (overigens zonder succes, zoals hier nogmaals bewezen). Contre la force il n'y a pas de résistance.
Maar ten gronde: correcte evaluatie. Dit was niet enkel een politiek proces, meer nog was het een groteske mediamolen, met die Vermassen en zijn "massamoordenaar" als uitsmijter. Niemand heeft daarna dat bod nog durven verhogen.
Al kun je ook zeggen dat die drollige Vermassen nog van enige terughoudendheid blijk heeft gegeven, want ik zat op de duur een beetje te wachten tot hij het woord genocide in de mond zou nemen. Wat mag hem toch weerhouden hebben?

Anoniem zei

ik vond Vermassen op zijn best bij de combinatie massamoordenaar - psychopaat ... en verwachtte eigenlijk elk tv-optreden dat hij het boek dat hij daarover schreef in beeld ging brengen, misschien knipten de zenders het er uit eerlijke schaamte uit ;-) ... zou hij signeersessies gaan houden op de boekenbeurs ?
koen

hel decker zei

Om de een of andere reden is mijn volledige tekst er hierboven niet door geraakt. (?)
...dat die drollige Vermassen nog van enige terughoudendheid blijk heeft gegeven, want ik zat op de duur een beetje te wachten tot hij het woord genocide in de mond zou nemen. Wat mag hem toch weerhouden hebben?
Wat mij betreft: geen stijlbreuk :-)

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html