22 november 2007

Een verheven standpunt

.
Vroeger was er in Gent jaarlijks een bloemencorso, ik meen de eerste zondag van september. Een beetje zoals in San Remo, maar dat wisten toen enkel diegenen die een televisiepost in huis hadden. Dat het woord corso zelf Italiaans was, wist niemand. Ik dacht dat het gewoon Gents was en vond die stoet iets enigs en ging altijd kijken. Dat deden tot mijn droefenis ook alle andere Gentenaars, Ledebergenaars, St.Amandsbergenaars, Zwijnaardenaars enzovoort, en zo kwam het dat ik nooit veel te zien kreeg. Altijd stond er wel een grote mens in de weg, en mijn standpunt was te laag.
Maar die praalwagens bleven nog een paar dagen opgesteld staan langs het Zuidpark en op het Zuid zelf, en zo konden wij schooljongens onze schade inhalen – meisjes kwamen daar nog niet aan te pas, want die gingen altijd recht naar school en daarna recht naar huis. Wij konden er dus op ons gemak naar kijken en zelfs opkruipen, al hadden wij het gevoel dat dat laatste wellicht verboden was.
Het dient wel gezegd: bij rustige beschouwing vielen die praalwagens enigszins tegen. De helft kleiner dan gedacht, en de meeste van die duizenden azalea's hadden een rossige schijn en verspreidden een weeë geur.

De Belgische betoging van zondag was natuurlijk heel iets anders dan de corso’s waar wij het hier over hebben, maar de cameramensen die er de televisiebeelden van schoten, moeten toch ook klein van stuk zijn geweest. Zij kregen nooit eens een goed uitzicht op die indrukwekkende stoet. Een mensenzee van wel vijftigduizend volgens de politie van Schaarbeek. Cijfer dat door de journalisten van dienst onmiddellijk werd verspreid, want in hun kringen is de slogan de politie, uw vriend buitengewoon levendig.

Spijtig dan dat bij haar eerste bieding de politie zich manifest had miskakt. Ook voor journalisten heeft de belachelijkheid haar grenzen, en twee keer nadenken volstond voor hen om hun eergevoel terug te vinden. De situatie schreeuwde om een Belgisch compromis, want ook de flikken zijn mannen van hun woord.
Na enig overleg kwam men tot het cijfer van vijfendertigduizend. Tout le monde content. Weinig betogingen of optochten waarbij het aantal deelnemers zo eendrachtig is vastgesteld.

Door mijn jeugdige ervaringen echter met die enorme bloemenwagens, ben ik geneigd om dat cijfer vijfendertig te zien als een compromis tussen die vijftig, en het getal X dat enkele schuchtere journalisten misschien meenden te hebben gezien.
Zo kom ik op (2x35)-50 = twintigduizend deelnemers. Een cijfer dat trouwens eerder was genoemd, ook op de RTBf. Al spraken in hun onschuld sommigen eerst zelfs van achttien- à twintigduizend. En nog bij wijze van geste was mijn indruk.

Duffe luchtjes kun je op televisie niet laten zien, niemand die dat zou wensen trouwens, en ook de blik van de arend is te veel gevraagd besef ik, maar bij volgende gelegenheden moet het mogelijk zijn om toch één camera een ietsje hoger op te stellen, op een volwassen standpunt?

.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Met alle achting voor nationalisme(s) , of het nu Vlaamsgezinde of Belgicistische zijn ... ik reken een politieke filosofie altijd af op haar beoogde einddoel . Stel we krijgen een aparte staat Vlaanderen , ik zal daar niet echt blij om zijn . Stel we krijgen een echt socialistische staat ( belgisch of vlaams ) met rechtvaardiger verdeling van kapitaal en arbeid...ik zal het toejuichen . Nationalisme is volgens mij een achterhoedegevecht... het enige goede eraan is dat indien Vlaanderen ooit apart komt te bestaan , het Vlaams Belang zijn bestaansgrond verliest...ja ik vergeet hun vreemdelingenpolitiek gemakshalve...maar je begrijpt mij.

L.A.

Marc Vanfraechem zei

@ L.A.: wat ik vooral aan de kaak stel, is de onnozelheid van de eendrachtige media. Die doen niets anders meer dan hun violen stemmen. Zelf een melodietje spelen, gaat de krachten van een Vlaamse journalist vér te boven.
Maar ik zie nu toch dat Van Cauwelaert in Knack ook uitgaat van 18000 deelnemers... cijfer van de RTBf.
Je kunt zeggen: ook 35000 is belachelijk weinig. Akkoord, maar waarom vinden ze het dan toch nodig om op commando te liegen?

Anoniem zei

Ja , we leven in een conflictonderdrukkende journalistieke tijd . Het gaat eigenlijk toch goed met België , de islam is alles bijeen eigenlijk democratisch en vrouwvriendelijk...het is ook beter om niet over de genocide van de Turken op de Armeniërs te spreken , ook de Koerdische zaak wordt best vermeden , het lijkt erop dat we meer en meer in een soort kakschool leven waar de juffrouwen en jufheren ons voortdurend komen vertellen dat alles goed gaat...al vinden we nu en dan wat lijken in de kast , en krijgen we om onduidelijke redenen geen nieuwe directie meer...alleen
de oude zit nog in zijn bureau wat te brommen....

groetjes L.A.

Anoniem zei

"Zelf een melodietje spelen, gaat de krachten van een Vlaamse journalist vér te boven."

En wat doet de Vlaamse blogger? Hij klaagt dat het melodietje van de journalist vals klinkt, terwijl hijzelf nog nooit een viool ter hand heeft genomen...

Marc Vanfraechem zei

@ anonieme: ik dacht dat ik dat juist wel deed, met dat sterk afwijkende cijfer.
En leer eens jouw gedachtenspinsels, hoe ongefundeerd ook (dat is geen bezwaar) ...ondertekenen anonieme.

figaretto zei

Net zoals bij het verspreiden van informatie over deelnemersaantallen bij manifestaties enige creativiteit getolereerd wordt, doet zich hetzelfde fenomeen voor in de hengelsport voor wat betreft de lengte en het aantal naar boven gehaalde exemplaren. Een Brits auteur uit de vorige eeuw heeft hierover ooit een schrijfsel afgeleverd dat ik me nog fragmentarisch herinner.

Er zijn natuurlijk liefhebbers van deze sport die al een stap verder zijn en niet meer met cijfermateriaal voor de dag komen doch door plastisch taalgebruik de omvang van hun buit aanschouwelijk maakt.
"En, Jokke, ben je gisteren gaan vissen ?"
Hij bekeek me een tweetal seconden met een blik die me liet vermoeden dat hetgeen hij ging zeggen, hij liever niet had hoeven zeggen.
"Vissen", zo sprak hij, "kon je dat niet meer noemen. Dit was gewoon MOORDEN. Ze vochten om aan mijn lijn te mogen hangen !"
Hierbij schudde hij zachtjes zijn hoofd en zuchtte.
Met deze mensen stellen zich uiteraard geen problemen.

Anders wordt het wanneer cijfers rondgestrooid worden. Waar ligt de grens tussen een veroorloofde creativiteit en platte snoeverij.
Welnu, de hengelaars kwamen samen op een congres om die grens vast te leggen. Allerlei voorstellen werden gedaan waarbij men het aantal vissen dat men bovenhaalde zou verdubbelen of vermenigvuldigen met allerlei coëfficiënten maar alle sneuvelden omdat ze weinig efficiënt waren bij zeer kleine vangst en totaal onbruikbaar bij nulvangst. Er moest een minimum komen en dat werd uiteindelijk bij unanimiteit vastgelegd op 20 en daar bovenop mocht men voor elk opgevist exemplaar er twee bijtellen.
Een formule dus :
A = 20 + ( X x 2)
waarbij A de maximum hoeveelheid is die verkondigd mag worden en X het reële aantal van de vangst.

Welnu deze formule is evenzeer bruikbaar voor het hanteren van manifestantenaantallen. Als je daar nu telkens drie nullen achterplaatst dan kom je heel dicht in de buurt van de cijfers van dit host-artikel, zeer zeker bij de cijfers van de politie.

Het is moeilijk te achterhalen of die politiecommissaris ooit deze Britse auteur heeft gelezen maar het ware toch eens interessant na te gaan of hij tijdens zijn vrije tijd niet uit hengelen gaat.

hel decker zei

@Marc en Figaretto
Leuk. Als doorsnee krantenlezer en televisiekijker kun je niet weten wat de 'waarheid' is, maar je kunt steeds een educated guess doen, dus een mix van aanvoelen en jarenlange ervaring. Dit alles om te zeggen dat ik ook de indruk had dat het cijfer zwaar overdreven was.
@Anoniem
De Vlaamse blogger iseen journalist, en één die meestal zijn eigen gedacht zegt.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html