10 april 2008

Het Statuut van de Hond

.
Honden hebben veel kwaliteiten. Zij kunnen koeien en schapen hoeden, weggeworpen stokken terugbrengen, geschoten wild ophalen, waken, melkkarren trekken, bij gebeurlijke aardbevingen of ontploffingen naar overlevenden en doden zoeken, hasjiesj ruiken die in valiezen verborgen zit, blinden geleiden. Sleeën trekken ook zegt Jack London.
Al die dingen kunnen, als wij eerlijk zijn, honden veel beter dan de mens. Ik maak mij sterk dat zelfs mohammedanen, als ze goed opgeleid zijn, in staat moeten worden geacht om dit toe te geven. Natuurlijk, voor hen ligt dat moeilijker, omdat zij gewend zijn om de hond onder te brengen in de categorie waar ook varkens, joden, apen en christenen in thuishoren; atheïsten ook, al komt in het mohammedaanse stelsel de relatieve positie atheïst/hond minder vaak aan bod. Het begrip atheïst is zeer abstract van aard en, samenvattend gezegd, ondenkbaar voor rechtgelovigen.
Zelf ben ik ook geen groot hondenliefhebber en mijn sympathie gaat eerder naar het zwijn, vanwege zijn uitgesproken lekkerte. Daarnaast ook naar apen, naar joden, animisten, boeddhisten, christenen en zelfs naar sommige atheïsten.
Dat overdreven ophemelen van honden, dat je bij Engelsen vaak ziet, en ook bij baron Munchausen, daar doe ik niet aan mee. Een vriend van mij vatte het goed samen: de hond heeft vier poten en geen handen, maar wel altijd een proper achterste. Wellicht speelde een soortgelijke overweging ook in het achterhoofd van Jahweh/Allah, al kun je de vraag stellen waarom die onreine dieren zonodig geschapen moesten worden.
Toch zal een beschaafde Engelsman, misschien net omdat hij de hond zo bewondert, deze nooit met een mens vergelijken. Ook baron Munchausen, een edelman tenslotte, vermeed dergelijke grofheid.

De heer M. Guennoun echter, een Algerijnse immigrant en woordvoerder van de Osdorpse moskee El Mouahidine, vertelde nu aan de leerlingen van de Amsterdamse basisschool ‘De Horizon’ dat weliswaar niet alle mensen, maar dat ongelovigen goed en wel honden waren. De directrice van de school was daarop nogal verrast. Ze zei dat het nochtans niet het eerste multiculturele uitstapje was naar deze moskee, en dat het de andere keren juist zo goed was gegaan.
Dat was in Nederland nog een hele rel, maar die haalde nauwelijks onze kwaliteitspers – terwijl deze meestal toch waakzaam is als er iets gebeurt dat ruikt naar wat zij racisme noemen – en die gezagsdrager Guennoun zei daarop, dat hij dat niet gezegd had van die honden. Zoiets mag kinderachtig klinken maar de huichelarij van die man, na zijn aanvankelijke openhartigheid, is niet een persoonlijke eigenschap van hem, maar een goed beschreven uitwijkmiddeltje in de omgang met ongelovige honden. Het begrip al-taqiyya zal mijn lezer niet onbekend zijn.
Het ziet er intussen naar uit dat men de zaak ook in Nederland blauw-blauw zal laten. Van een strafklacht hoor je niets. Dat is begrijpelijk want als men deze woordvoerder zou willen straffen voor iets dat in zijn heilige boek staat, dan konden vele gelovigen zich wel eens beledigd voelen.

.

4 opmerkingen:

hel decker zei

Doet mij denken aan de huichelarij, in politieke context, van Ergün top, Turk-Belg, die bij een conflict Turkije-België (!) de kant van Turkije zou kiezen. Het Antwerps CD&V-gemeenteraadslid deed deze uitspraak tegenover de pers af als een lachertje, maar Mehmet Koksal zette Tops Turkse speech op zijn blog.
Dommage pour lui, j'avais justement filmé sa prestation en turc et il est donc très facile de constater que le conseiller communal anversois est très sérieux quand il menace la Belgique en cas de conflit armé avec son pays d'origine.
Is Guennouns uitspraak ook opgenomen? Waarschijnlijk is het een welles-nietes.

Anoniem zei

Ani bedo

Een ruime tijd geleden zei de afhaalchinees mij nog dat ik behoorde tot de groep die zij (de chinezen) als aap aanduidden.

Marc Vanfraechem zei

@ Ani bedo: en volgens welk taxonomisch criterium, zou ik willen vragen, bracht hij u in deze categorie onder? en had u de indruk dat de Meeneemchinees ook consequenties verbond aan uw, voor ons toch, nieuwe en verrassende status? ik bedoel, was hij ondertussen zijn chinese mes aan het wetten of zo :-?

figaretto zei

Chinezen, waaronder men ook de Afhaal- Meeneem- en Wegwerpchinezen moet rekenen, hebben een niet alledaagse kalender waarbij elk kalenderjaar gewijd wordt aan een dier uit hun astrologische riem. En daar deze dierenriem uit twaalf stuks bestaat, komt elk beest om de twaalf jaar terug op de kalender. Waarschijnlijk, Ani bedo, doelt uw Chinees op uw geboortejaar, nl.'44, '56 , '68 enz.. Stuk voor stuk jaren van de aap. Niets om je beledigd over te voelen. Zopas kwam ik tot de constatie dat ik een varken was. Men kan ook al eens een hond zijn. Een ezel dan weer niet. Dergelijke benamingen uit de mond van een Chinees hebben wellicht niets met minachting te maken.

Uit de mond van Geestelijke Leiders, genre M. Guennoun, ligt dat enigszins anders. In die mate vrees ik, dat men moeilijk de idee kan onderdrukken dat uit zijn woorden een zekere vorm van misprijzen kan worden afgeleid ten opzichte van personen die zijn ideologische denkbeelden niet delen. De heer Guennoun, zijn naam weze onthouden, zal zich waarschijnlijk beroepen op soera 8:55, dat zegt - of DIE zegt, het geslacht van soera staat gelukkig nog niet in mijn woordenboekje -, 8:55 dus, dat alle ongelovigen beesten zijn, zelfs erger dan dat.
(55. Voorzeker, in de ogen van God zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven). Dat in soera 5:72-77, de christenen nadrukkelijk als "ongelovigen" worden beschreven heeft dus het logische gevolg dat zij beesten zijn, zelfs erger dan beesten.
Nu dient gezegd dat de Koran niet direct duidelijk is voor wat betreft de uitdrukking "erger dan beesten". In onze taal kennen we het gezegde "bij de beesten af" waarmee we bedoelen dat het op het randje van het welvoeglijke was of er al een beetje over, maar "erger dan beesten" blijft voor mij onontgonnen taalkundig terrein.

Over joden is de Koran dan weer duidelijker in zijn bestiarium : het zijn apen, zwijnen en ezels. (2:65, 5:60, 7:166, 62:5).

Hierbij wordt duidelijk dat de heer M.Guennoum helemaal niet over de schreef is gegaan zoals onze gastheer hier lichtjes insinueert. Hij (M.Guennoum) vertelt geen onzin, tenzij men de woorden van God (=Allah) als onzin zou gaan beschouwen en zoiets is natuurlijk totaal ondenkbaar.

Misschien nog even op wijzen dat de postbode vandaag eindelijk aan de bel trok om me een boekje te bezorgen van Prof. dr. Hans Jansen, arabist en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, getiteld :"ISLAM VOOR VARKENS, apen, ezels en andere beesten.".
Ik putte hel wat informatie uit zijn boek dat helemaal niet provocatief is , hoewel de titel dit misschien zou kunnen doen vermoeden. Ik citeer zijn dankwoord :
Voor het tot stand komen van dit boekje ben ik veel dank verschuldigd aan moslimse vrienden en vriendinnen die mij met grote openhartigheid op de dingen gewezen hebben die de multiculti's niet willen weten. Laten we hopen dat de tijd nabij is dat ze niet meer opgelucht hoeven te zijn dat ze hun namen hier niet genoemd zien.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html