9 november 2008

Cursus formele logica

.
Wat vond u vorige week, beste Standaardlezer, van onderstaande alinea ?

Angst maakt ons defensief en agressief, die agressie wordt als arrogantie aangezien, arrogantie brengt haat voort, haat leidt tot geweld, en geweld maakt ons dan weer angstig. Ik verlang naar iemand die die vicieuze cirkel kan doorprikken.

Dat het gewoonlijk ballonnen zijn die doorgeprikt worden, terwijl cirkels eerder doorbroken of gewoon gebroken worden? Of dat defensief en agressief minstens licht tegenstrijdig zijn?
Kijk, het zal inderdaad waar zijn dat een cirkel doorprikken geen eenvoudige zaak is in onze driedimensionale wereld (er met een tweedimensionale rekenlat doorslaan gaat al een stuk beter), maar wat uw tweede bezwaar betreft moet ik wijzen op de bekende uitdrukking “aanval is de beste verdediging”.
Mijn bewondering wekte in de eerste plaats de ijzeren logica die uit het geheel van de redenering sprak. Vooral de implicatie, en de eigenschap der transitiviteit werden uitstekend geïllustreerd:

(angst)[(verdediging agressie)(agressie arrogantie)](arrogantie)(haat)(geweld)(angst)

Dit kon wel uit een cursus formele logica geplukt zijn. Die van wijlen Leo Apostel bijvoorbeeld, hoewel ook weer niet, want die man zou er ongetwijfeld op hebben gewezen dat in deze cirkel, en net vanwege de genoemde transitiviteit, (angst) bijvoorbeeld ook (geweld) impliceert ethologen kijken hier verbaasd–, wat ons meteen toelaat om dat laatste pijltje om te draaien, net zoals alle pijltjes van richting mogen veranderen, liefst tegelijk dan wel.

Als wij nu deze twee proposities op elkaar leggen, de ene met naar links kijkende en de andere met naar rechts kijkende pijltjes, dan bekomen wij overal dubbele pijltjes "", en logisch staan die gelijk met "=" .
De enige kleine hapering is dat tekentje "", omdat het zij het met enige reserve op zich weer een propositie proposeert. Maar daar kunnen we overheen lezen en zeggen dat al de gebruikte termen au fond hetzelfde betekenen al zullen naast de genoemde gedragskundigen nu ook mensen die Nederlands kennen zich wat gewrongen voelen.
We moeten echter bedenken dat de tekst niet door een logicus is geschreven, maar door een popzangeresje met een diepe stem dat zoals wij lezen ook nog eens in Tennessee woont.

Zeg wat u wilt geëerde lezer, maar die Sarah Bettens mag wat mij betreft met een gerust gemoed postvatten naast een Oscar van den Boogaard, zelfs al steekt Oscar zijn wekelijkse preekjes in De Standaard af met de meer traditionele en aan iedereen vertrouwde falsetstem.

Ja, de Vlaming gaat niet meer naar de Zondagsmis, niet weinigen onder hen wellicht om de preken te vermijden, maar dat heeft hem blijkbaar niet de doordeweekse sermoenen kunnen besparen.
.

10 opmerkingen:

Marc Vanfraechem zei

figaretto zei

In den beginne werd mijn aandacht toch getrokken naar die buitennissig mooie barokke preekstoel, als het al geen rococo-product is.
Het is duidelijk dat men dit gestoelte niet beklimt - of beklom - om daar doordeweekse aankondigingen te doen over aanvangsuren van missen,- eucharistievieringen in de nieuwe terminologie - of om daar een verzoek te richten om gul te zijn bij één of ander goed werk. De meeste kerkbezoekers immers staan wel niet afkeurig tegenover die werken maar men overdrijve ook best niet met die dingen.

Neen, wie een dergelijk gestoelte betreedt of betrad, dient zich bewust te zijn van de draagwijdte van zijn positie. Omgeven door prachtig gesculpteerde religieus geïnspireerde vogels en heiligen, de directe vlucht van een een kleine Engel aan je rechterkant en de Heilige Geest vlak boven je hoofd, laten je niet toe doordeweekse sermoenen te verkondigen.

De gazetten hebben deze taak nu overgenomen. Zij hebben mijn dank.

Marc Vanfraechem zei

Door technische problemen verwijderde ik uw reactie Figaretto, maar wist ze alsnog op te vissen. Excuus.
Dit gezegd:

Aanmaningen en predikingen van mensen als een Sarah Bettens verdiénen gewoon een mooie illustratie.
Haar aandoenlijke naïviteit, gepaard gaand met de rotsvaste zekerheid dat de wereld van vóór haar tijd uit 97% vooroordelen bestond, samen met haar deugddoende gebrek aan platvloerse logica (il Diavolo è loico), geven haar de kracht, en vandaar ook het recht om als het ware ex cathedra het woord tot ons allen te richten.

Anoniem zei

Apostel was een lieve man, en het speet mij hem verdriet te moeten doen door in het mondelinge examen compleet te falen. Gelukkig was daar ook het schriftelijke geweest met Etienne Vermeersch als organisator, waar je met gelijkgestemden een vruchtbare samenwerking kon verwezenlijken, zodat alles nog goed afgelopen is.
Met Sarah Bettens is het zoals met Lieve Blanquaert: ze zijn goed in hun stiel, maar laat hun commentaar aan mij voorbij gaan.
Hel Decker

Ben Hoogeboom zei

Ik zit opeens je blog te lezen (dat komt door Karel van het Reve), en ik vind je vreselijk goed schrijven! Ik heb je in mijn Veelgelezenen gezet, en ik ga alles van je lezen.

Marc Vanfraechem zei

@ ben hoogeboom: dat is wel een reactie naar mijn hart! vooral dat je Karel van het Reve noemt doet mij groot plezier: die man is een baken.
KvhR zelf dacht altijd als hij een zin schreef: wat zou Hugo B.C. daar van vinden?
Ik denk: wat zou KvhR hier zeggen?
Ik moet jouw blog eens bezoeken denk ik!

Ben Hoogeboom zei

Nou ja, Marc,
je bent welkom natuurlijk!
KvhR zei eens, tijdens een lezing ergens in Nederland (waar ik bij was): iedereen kan het, je moet het gewoon uitproberen!
Maar je schrijft als een beest!

Ben Hoogeboom zei

Dag Marc,
Je weet waarschijnlijk dat KvhR’s Verzameld Werk er aan te komen zit. Met ook allerlei tot nu toe niet bekende artikelen en stukken erbij, die soms nog prachtiger zijn dan de stukken die we al kennen.
KvhR legt bijvoorbeeld uit hoe het met de ironie zit: de geveinsde geveinsheid! Dat is echt een gouden greep! Staat in deel I, dat samen met deel II in december schijnt uit te komen.
Daarin zit ook een personenregister, waarin Karl Heinrich Marx figureert als ‘Duits publicist’. De verschillende medewerkers hebben wel geprobeerd om er ‘revolutionair’ enzovoorts tussen te krijgen (bij wijze van grap, natuurlijk), maar dat is ze uiteraard niet gelukt. Publicist.

Marc Vanfraechem zei

Dag Ben,
ik was wel op de hoogte van die uitgave van het Verzameld Werk, maar dacht dat de onderneming nog in een onbestemde toekomst lag. En al bezit ik natuurlijk ongeveer alles (toch een twintigtal boekjes denk ik), die uitgave koop ik op de dag dat ze verschijnt.

Wouter van den Berg zei

10 december moet het zover zijn, voor delen 1 en 2 tegelijk.

Kleine waarschuwing, heer Vanfraechem! Ben wil nog wel eens volkomen onnodig de werkelijkheid mooier trachten te maken dan die is. Dat lemma "Marx [...], Duits publicist" is de briljante vondst van de meester zoals die te vinden is in de Geschiedenis van de Russische literatuur, waarvan u ongetwijfeld een stukgelezen exemplaar bezit. Kijk maar na. Maar... dat lemma is niet zo overgenomen in de delen van het Verzameld Werk die nu gedrukt worden. Ik heb over deze misstand twee keer geschreven: op het door Ben en mij inmiddels geliquideerde blog Ben & Wouter en op mijn eigen blog.

Overigens is wel te begrijpen waarom de eindverantwoordelijken niet aan "Duits publicist" wilden: het was een grapje van de meester dat onlosmakelijk verbonden is aan het register van de GvdRL, dat een meesterwerk op zich is. Het past ons werkmieren niet om even grappig te zijn. Vandaar dat het "sociaal wetenschapper en revolutionair" gebleven is. Of het moet op die zaterdag 1 november tussen 7 uur (toen ik het redactielokaal verliet) en 10 uur (toen alles definitief naar de drukker is gegaan) 's avonds nog veranderd zijn.

Marc Vanfraechem zei

Ja, ik raakte er al niet goed wijs uit beste Wouter van den Berg: had jouw blog gezien en wist niet meer wat er nu van was.
Ik zal in het vervolg tot in het uiterste op mijn hoede moeten zijn bij de lectuur van Ben zijn mededelingen.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html