2 november 2008

Nomen est omen

.
Is het acceptabel –moreel, intellectueel of anderszins– om iemand te verachten enkel op basis van zijn voornaam? iemand die je verder van haar noch pluimen kent?
Wellicht niet, en toch word ik mijn verachting voor Tommy Thijs van De Kwaliteitstabloid slechts met grote moeite de baas. Die jongen werd door zijn ouders genoemd naar een pistoolmitrailleur, en niemand zal Tommy dit kruis benijden dat hem voor zijn verdere levensweg op de schouders werd gedrukt door die ongetwijfeld brave mensen.

Maar, deze Tommy ondertekende wél een bijzonder laf stukje, vrijdag in de rubriek “Kreten en Gefluister”, met als titel “Geschonden”. Hij deed dat natuurlijk niet op eigen houtje (Vlaamse journalisten hebben geen eigen houtje) maar in zijn opdracht als sluipschutter, hired gun als u wilt, of hit man.
Guy Tegenbos
ondertekende overigens mee, en die mag als verstandige volwassene –bij momenten toch– meer nog dan Tommy zich schamen, want hij had wellicht het commando bij de opdracht. Laten wij echter aannemen dat Guy geregeld stukken ondertekent die hij niet gelezen heeft, en waar hij dus geen verantwoordelijkheid voor kan dragen – of toch niet in de moderne opvatting, zoals die verdedigd wordt door bijvoorbeeld Zijne Excellentie Patrick Dewael.

Het onderwerp in “Kreten en Gefluister” was een futiliteit, zoals dat in die rubriek de regel is, daar dient ze voor, en elders in de krant werd de kwestie geen woord waardig geacht. De Standaard was hier natuurlijk geheel in lijn met alle andere Vlaamse media, en banaliseerde het zaakje zoveel als mogelijk. Dat was mooi, maar toch nogal opvallend afgesproken tussen al die onderling inwisselbare hoofdredacties.
En ja, wat betekent tenslotte de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vertegenwoordiger des Volks? Niets toch?

Geschonden

Wie misschien straks een facelift kan gebruiken, is Frank Vanhecke. Hij schond zijn aangezicht. Het Europees Parlementslid van Vlaams Belang verliest wellicht zijn parlementaire onschendbaarheid. De juridische commissie van dat parlement beveelt dat aan omdat een rechtbank hem wil vervolgen: een lokaal partijblad waarvan hij verantwoordelijke uitgever was, schoof vandalenstreken onterecht in de schoenen van allochtonen.
De manier waarop broodschrijver Tommy hier speels en achteloos voorbijgaat aan de Grondwet (getrapte verantwoordelijkheid), aan zijn eigen plicht tot feitelijke en volledige voorlichting ("een rechtbank", sukkel!), aan alles wat een journalist zou moeten zijn en doen ...klasseert hem.
Mag ik die eerloze maar even brave Tommy, die wellicht zelfs zich van geen kwaad bewust is en gewoon doet wat hem wordt opgedragen, hier herinneren aan wat de grote Karel van het Reve vond van een Eénheidspers?

Zolang er geen dissidente geschriften bestaan kan de censuur er in slagen in kranten en tijdschriften een beeld van het eigen land te handhaven dat slechts weinig overeenkomst vertoont met de werkelijkheid, en zijn veel publicisten zich er nauwelijks van bewust hoe schaamteloos zij liegen. Zodra naast de officiële, gecensureerde pers een vrij veel gelezen vrije pers bestaat wordt het liegen en verzwijgen moeilijker.

Karel van het Reve
Geschiedenis van de Russische Literatuur
Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov
G.A. van Oorschot, 1985 (2002), p. 246

(Vetjes van mij)


Hier op Vlaamse journalisten rekenen zou belachelijk zijn. Die hebben zelfs geen censuur nodig. Wat zijzelf doen, doen ze beter.
Ik maak mij sterk dat bloggers de énigen zijn die voor die verlossende dissidente geschriften kunnen zorgen – tenminste op voorwaarde, zoals KvhR opmerkt, dat zij voldoende gelezen worden, wat zeker nog niet het geval is, ook al gaan de slavenmedia gelukkig sterk achteruit, zoals nu weer blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld De Morgen zich nog slechts de Tweede Krant van Kobbegem mag noemen.
.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Terwijl de verantwoordelijke uitgever van De Standaard niet onschendbaar is, maar blijkbaar wel ongestraft leugens, die, zoals racisme, een ander in zijn persoonlijkheid schaden, mag laten verkopen. Zie de voorpagina van gisteren: recht op antwoord van Jean-Claude Laes.

Marc Vanfraechem zei

Onderstaande reactie werd door Guy Tegenbos verkeerdelijk geplaatst bij het bovenstaande "Ter gelegenheid van de Boekenbeurs". Ik copy/paste dus:Guy Tegenbos zei...

U spuwt, beste Marc Vanfraechem, wel erg veel gal ineens.

Voor alle duidelijkheid:

1) Een jong en talentvol maar lerend journalist als Tommy Thijs op basis van de naam die zijn ouders hem gaven belachelijk maken, en hem zonder enig speurwerk van allerlei onfraais beschuldigen, is niet netjes. Als u toch absoluut iemand aan de muur wil spijkeren - sommige mensen kunnen dat niet laten - geef dan de schuld aan een ervaren journalist. Maar beschuldig die er dan niet zomaar van teksten te ondertekenen die hij niet zou gelezen hebben.
2) De feiten: het laat binnengekomen bericht over Frank Vanhecke kon nog net in het kort in de krant worden gebracht op de dag zelf, via Kreten en Gefluister, en is in de eerstvolgende editie van de krant verder uitgediept zoals het hoort. Berichtgeving hoort volledig te zijn, dat is juist, maar een krant kan niet elke keer over elk onderwerp een encyclopedie afdrukken. Dit onderwerp heeft de aandacht gekregen die het verdient. De voorgeschiedenis van Frank Vanhecke terzake is trouwens al meermaals in onze krant en elders toegelicht. Het vervolg zal ook belicht worden. Dit is geen futiliteit maar ook geen voorpaginanieuws.
3) Het feit dat dit snel in het kort en nadien uitgebreider gemeld werd in De Standaard en - volgens u - niet in de andere kranten, spreekt uw stelling tegen dat alle hoofdredacties van Vlaamse kranten inwisselbaar zijn.

Guy Tegenbos
Politiek redacteur van De Standaard

dinsdag, november 11, 2008 11:29:00 PM

Marc Vanfraechem zei

Beste Guy Tegenbos,
de stijl van deze blog is scherp, dat geef ik toe, overscherp zult zeggen,
maar zoals u hebt kunnen lezen in mijn eerste zin, keur ikzelf het af om iemand op basis van zijn naam te veroordelen. Elke lezer weet dat ik gewoon een Engelse pedanterie rond de naam Tommy wilde maken. Velen lezen dat graag, anderen voelen hun tenen krullen.
Een blog die geschreven is in de temerige stijl van de meeste Standaardcolumnisten of marketeers, maakt helaas geen kans op succes, en dát heb ik wel. Maar de grenzen van de wansmaak weet ik wel degelijk liggen, en wat dat betreft hebben Standaardredacteurs, zoals bijvoorbeeld een Brinckman, van mij wel eens een lesje gekregen. Niet dat ik speciaal De Standaard zou viseren, want ook de vulgariteiten van Pauli en Camps komen hier aan bod.
Over dat ondertekenen: als onder een artikel twee namen staan, dan ga ik er van uit dat beide redacteurs verantwoordelijk zijn, tenzij, maar dat kan ik niet weten, zij ook tekenen voor de bijdragen van de andere zonder die te hebben gecontroleerd. Als nu een artikel mij opvalt door zijn gebrek aan journalistieke kwaliteit, dan ga ik ervan uit dat de oudere journalist niet goed zal nagekeken hebben wat de jongere collega produceerde.
Dat is een soort waarschijnlijkheid, dacht ik, maar in dit geval ging het net omgekeerd zei u me, in een mail. Goed, spijtig voor Thijs, maar beide ondertekenaars blijven verantwoordelijk, en het artikel was naar mijn smaak beneden peil, en typisch voor de manier waarop door de officiële pers over het Vlaams Belang gerapporteerd wordt. Offhand is het woord, laatdunkend, relativerend, spottend. Een woord als facelift, beste Guy Tegenbos, past in een (blog-)commentaar, niet in een journalistiek verslag. Allerminst als het ook inhoudelijk nergens op slaat.
Er lijkt een duidelijke afspraak te zijn gemaakt onder alle Vlaamse redacties, en ik geloof niet dat ik paranoïde ben (of ergkennig zoals Karel van het Reve graag zei): de nieuwe tactiek bestaat erin om niet langer hatelijk te rapporteren (dat werkte niet goed), alleen nog spottend en vooral karig. Liever schrijft men Dedecker naar omhoog dan te berichten over bijvoorbeeld het oppositiewerk van het Belang. Misschien dat die tactiek inderdaad succesvoller is, maar journalisten moeten dan erkennen dat ze met politiek bezig zijn en niet met journalistiek. Als blogger komt mij dat nog wel goed uit ook ;-)
Elke journalist en waarnemer weet dat de zaak tegen Vanhecke nóoit tegen een politicus van een andere partij zou zijn aangespannen. Die gelegenheden hebben zich trouwens al voorgedaan. In de Soir verschijnen haatartikelen waar je in de Vlaamse pers nooit over leest. Ook weten we, zij het niet uit de Vlaamse kranten, dat het EU-parlement slecht, of zelfs helemaal niet werd ingelicht over de grondwettelijke bespottelijkheid van de klacht, die er louter om opportunistische reden komt, en om het partijpolitiek korte-termijngewin.
Rekenen op het geheugen van lezer kan ik op mijn blog eventueel wel doen (die immers altijd in zijn volledigheid ter beschikking is) maar dat gaat niet in een krant.
Tenslotte beweer ik nergens dat de andere kranten helemaal niet berichtten over deze kwestie, maar de bewering dat zij wel degelijk gestroomlijnd zijn neem ik zoals gezegd graag voor mijn rekening, en weet mij daarin gesteund door Vandermeersch die ooit -niet bijster schrander- verklaarde dat hij rustig van plaats kon wisselen met Desmet. Ik zou daar aan toevoegen: ook met Van der Kelen en anderen.
Met vriendelijke groet, en mijn excuses aan de jeugdige Tommy Thijs.

Anoniem zei

Laat ik jullie even wat beschoonmoederen:

Ik sta achter het standpunt van Victa causa dat ook scherpe (maar nog altijd brave, want o zo absurde) grapjes mogen, en ik vind de reactie van Tegenbos op dat punt dan ook overroepen. De reactie impliceert minachting mbt het vermogen kunnen begrijpend lezen van de blogbzoekers. Maar daarenboven wekt zijn reactie de schijn dat dhr. Thijs al een hele dag ergens in een hoekje van de redactie zit te snikken, en dat grote broer eens komt ingrijpen, wat eigenlijk het beeld oproept dat Thijs zelf het niet kan.
Ik veronderstel dat dit niet zo bedoeld was, en dat het een eerder een stijlargument was van dhr. Tegenbos :-)

Wat ik verder hekel, en eigenlijk echt triest vindt, is dat dhr. Tegenbos suggereert dat het jong en al dan niet (on)ervaren zijn van een professioneel, als excuus mag dienen voor de beoordeling van zijn werk. Ik vind dit een zeer onheuse en weinig professionele attitude, en hoop dit dat geen DeStandaard-standaard is.

Trouwens, Tegenbos, u springt in de vuurlinie met de vraag om aub op u te schieten ter sparing uwer discipel, maar bent *wel degelijk* en *hard* gespijkerd door Victa causa in diens stukje. Dit even tussendoor

In het voordeel van DS pleit dan weer dat zij van alle Vlaamse kranten nog altijd, en manifest, de betere, zoniet 'de beste' zijn. Net dàt doet ons naar die krant grijpen, en net dàt geeft haar meer blootstelling op blogs waar wel eens harde commentaren gegeven worden. Dus wel wat overexposure in de blofsfeer, maar DS zou dit als een dankbare kans moeten zien.

Eveneens in het voordeel van DS, was dat het stukje blijkbaar verscheen in 'kreten en ...'. Net zoals ik vind dat Tegenbos mag veronderstellen dat lezers hier de grapjes van Victa kunnen contextualiseren, moet Victa ook wel toegeven dat iedere lezer van DS weet dat 'kreten...' een zeer light rubriekje is. DS betitelt dit als 'roddel', waar pakweg DM dezelfde info in haar artikels zou doorweven, zo is mijn ervaring. Anderzijds vind ik het niet slim dat Tegenbos de korte tijdsspanne als excuus gebruikt; hij had gewoon voor het klassement 'lightbehandeling' moeten gaan, ongeacht de beschikbare tijd.

Over het meest heikele punt en de rode draad in de ergernis, met name de discussie over wat de rol van een journalist is, zullen we nog ellenlange discussies voeren.

Al wat ik vaststel, hierboven bevestigd door Tegenbos, is dat het verwachtingspatroon van lezer en dat van een journalist toch wel ver uiteen ligt, waarbij ik weinig begrip heb voor een redactie die meent in verborgen vorm politiek te moeten duiden, en die claimt dat er geen 'inwisselbaarheid' - versta inzake: 'bevooroordeeld strategisch berichten' - is.

De marketing is levensnoodzakelijk voor een krant, maar deze afhankelijkheid is tegelijk de grootste vijand van haar inhoud en faam, net zaken die DS hoog wil houden.

LVB.net heeft ooit eens een (voor mij: schokkend) kaartje gepubliceerd over de economische samenhang tussen al onze MSM journalistieke kanalen. De onderlinge afhnakelijkheid die daar uit bleek, vond ik zeer onderbouwend en zwaarwichtig als argument mbt de 'inwisselbaarheid'.

En victa, Vermeersch over zijn inwisselbaarheid, was dat niet in het dubbelinterview met Desmet in Humo? Ik vond dat een prachtig interview, één lange verfijnde vernedering voor Desmet, en mocht het in die context gezegd zijn dat Vdm in Smets' plaats zou kunnen treden, dan beschouw ik dat als de ultieme slag, en vind ik het veroorloofbaar dit dichterlijk op te vatten.

Marc Vanfraechem zei

@ pepperjack: bedankt voor deze werkelijk prachtig onderbouwde reactie.
Dat faute de mieux DS ook voor mij de beste krant is, schreef ik trouwens in een mailtje aan Guy Tegenbos, voorafgaand aan zijn reactie. En het is inderdaad waar: DS mag blij zijn met kritiek.
Echter uw opmerking: "Net zoals ik vind dat Tegenbos mag veronderstellen dat lezers hier de grapjes van Victa kunnen contextualiseren, moet Victa ook wel toegeven dat iedere lezer van DS weet dat 'kreten...' een zeer light rubriekje is", vind ik onterecht. Op de dag van dat rubriekje in Kreten&Gefluister, was dat de énige plek in de krant waar het bericht te vinden was. Dat is ongepast en zoals ik zei offhand, laatdunkend.
Pas de maandag daarop kwam een ernstiger artikel, waarin overigens evenmin de grondwettelijke bespotteljkheid van de klacht deugdelijk belicht werd.
Wat nu de inwisselbaarheid betreft: die bekentenis deed Vandermeersch geloof ik inderdaad in het HUMO-dubbelinterview. Ik geef toe dat zoiets pijnlijker moet zijn voor Desmet, maar het is een blaam die tenslotte hen beiden treft, en die de irrelevantie van het intellectuele discours in onze kranten pijnlijk duidelijk maakt.
Desmet-Vandermeersch-VanderKelen kunnen wel poseren met een paar kleine onderlinge dispuutjes, ze doen daar soms hun best voor, maar als het er echt op aankomt, bv. ivm de Belgische Staat, het Belang, de Coburgs, BHV, of ook met de multicul, dan kunnen zij nauwelijks verbergen dat ze maar één boodschap hebben.
Wij hebben dus een éénheidpers.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html