10 januari 2009

De geborneerde Soir

.
Het moet in stilte gebeurd zijn, maar België is alvast wat het strafrecht betreft gesplitst. Misschien dat u daarvan al op de hoogte was, maar ik niet. Ik leid het af uit de krant Le Soir van eergisteren. Of liever uit de vergelijking tussen de Soir en de Vlaamse kranten.
Alle Vlaamse kranten die dag spraken schande van de gebeurtenissen in Gent, die tot de vrijlating hadden geleid van enkele ongure figuren met merkwaardige namen.
De ene krant had al verstandiger redactioneel commentaar dan de andere (procedurefouten las je vaak, terwijl het om slechte wetten ging), de ene columnist of briefschrijver was al beter dan de andere (gaande van de sentimentele praatjes van Quirynen, tot de glasheldere verantwoording van Rieder) maar aandacht was er overal.
In de Soir donderdag, geen woord over dit alles, en ik heb nochtans ook hun buitenlandrubriek zorgvuldig nagekeken.
Dat ze bij die krant de makers van die ontoepasbare wetten, hun geliefde paarse regeringen in bescherming wilden nemen mag ik niet suggereren.
Mijn conclusie is een stuk eenvoudiger: ça c'est passé au Nord? rien à foutre des Ménapiens!

.

4 opmerkingen:

figaretto zei

Momenteel staat op VRT-telekst als voornaamste nieuwsbericht te lezen dat nu ook zes criminelen wél veroordeeld zijn in Gent. Criminelen veroordeeld, hier in België ? Dit is inderdaad nieuws.
Eerlijkheidshalve moet ik daaraan toevoegen dat het om dezelfde "procedurefouten" ging waarvoor andere ongure elementen de laan werden uitgestuurd, een sanctie die ze met de glimlach of iets meer dan dat ondergingen.
Nu oordeelde de rechter dat de ernst van de procedurefout niet opwoog tegen de ernst van de gepleegde feiten. Waarschijnlijk afkomstig uit een landbouwersfamilie, die rechter, want van boeren is geweten dat ze meestal nogal logisch redeneren met hun gezond verstand. (Slagerszonen daarentegen zouden, althans volgens mevrouw Decroo, minder over die capaciteit beschikken zodat hun aanwezigheid in de magistratuur als een zorgwekkend feit dient beschouwd te worden, maar dit terzijde.)
Toch vrees ik nog altijd wat voor de huid van de rechter die rechtspraak verwarde met rechtvaardigheid. Hij of zij mag zich dan al verheugen in de sympathie van de plebejers, je kunt er donder op zeggen dat daar nog een staartje aan komt.

Marc Vanfraechem zei

Ik lees nu dat prof. Storme zegt dat er wel degelijk sprake is van "procedurefouten", en van een "gedeelde verantwoordelijkheid".
Dat kan ik niet beoordelen, en had begrepen, o.m. uit Rieder zijn stuk, dat de BOMwet niet éénduidig te interpreteren viél, en dat je de rechters bijgevolg niets kon aanwrijven.

Vlaams Web zei

@ Van Fraechem : wat had je anders gedacht ? We hebben dat te danken aan de onderzettelijkheid van de Vlamingen wat op zijn beurt leidt tot algehele verdeeldheid.

Marc Vanfraechem zei

@Vlaams web: ik dacht zo goed als niets, enkel dat weinig Vlamingen zouden opgemerkt hebben dat de Soir zo stilzwijgend was, over een onderwerp waar het Nederlandstalig landsdeel vol van was. Dus signaleerde ik dit.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html