27 mei 2009

Het verschil tussen kapitalisme en socialisme

.
In het algemeen springt onze pers nog wel zachtaardig om met de corrupte jongens en meisjes van de PS. Trouwens niet enkel met de betrokken individuen doet zij dat, ook de Partij zelf mag niet klagen. De journalistieke omzichtigheid in dezen, de discretie zelfs, kun je alleen maar voorbeeldig noemen.
De behoedzaamheid in het taalgebruik blijkt nog het duidelijkst hieruit, dat je enkel passiefzinnen leest in de aard van: De PS alweer door een corruptieschandaal getroffen, of Di Rupo opnieuw geplaagd met affaire in de partij, of varianten zoals Vlaag van schandalen trekt nu ook over Bergen.
Over de bankjongens lees je ook wel dat er in hun wereld een graaicultuur heerst, maar toch zijn de aanvallen op Mittler, Lippens en consorten heel wat bitsiger en persoonlijker. Terecht denk ik, maar je vraagt je toch af waar dat verschil vandaan komt. Dat het bij de banken om grotere bedragen gaat, kan niet de hele verklaring zijn, het betreft hier immers principes.
De diepere grond voor het verschil in behandeling, hoef gelukkig niet ik te onderzoeken, want dat heeft Karel van het Reve al lang voor ons allen gedaan:...

5 opmerkingen:

Basilius incognito zei

Ik vind dat u op verdekte wijze en volledig ten onrechte de verdediging van vrouwen opneemt. Als gedefenestreerd medewerker van een personeelsdienst, kan ik er getuigenis van afleggen dat, hoewel vrouwen vanwege hun probleem met betrekking tot de mogelijkheid tot kinderdracht, wel gemakkelijker in aanvaring komen met de belangen van hun werkgever en daardoor riskeren op termijn te worden ontslagen, ze terzelfder tijd ook van twee walletjes kunnen eten: enerzijds aanspraak maken op de aloude gentlemen's agreement waarbij vrouwen als zwak worden aangezien en dus ook ontzien, anderzijds gelijke rechten kunnen opeisen. Vrouwen zijn vandaag de meest bevoordeelde wezens in België, meer nog dan Franstaligen en allochtonen. Gelieve u dus van verdekte en hoogst ongepaste uitingen van respect voor deze onvoorstelbaar aanmatigende profiteurs te onthouden! Ook niet als uw eigenste vrouw erop aandringt!

Brusselse bijtreder van incognito zei

Als ik ergens ooit iets geleerd heb waar ik nu nog iets aan heb, dan zal dat ik dat niet te danken hebben aan de 68retards, maar aan mensen met een rechtser profiel, zonder dat ze daarom zo uitgesproken rechts geprofileerd stonden overigens. Van linkse leerkrachten kreeg je enkel hersenspoeling over je heen. Leren konden ze je niks, want zelf wisten ze eigenlijk niks dan wat de eigen belangengroep hen opdroeg je bij te brengen. Wat een 'Magnificat' is, heb ik me zelf moeten bijbrengen, terwijl ik dat essentieel acht om de cultuur te begrijpen waar ik uit voortkom. Hoe kun je weten wat je bent, als je niet weet dat de Maagd onbevlekt ontvangen is? Zelfs voor kinderen uit een socialistisch nest is het noodzakelijk dat te weten. Je leerde al in de jaren zeventig en tachtig niets meer in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en het Franstalig onderwijs was toen al geen krimp meer waard. Het is ondertussen allemaal erger. De lagere sociale klassen zullen enkel gediend blijken, bij een verrechtsing van het onderwijs over alle geledingen heen. Maar ondertussen verfranst het onderwijs in Brussel zelfs in de Nederlandstalige scholen ...

Wouter van den Berg zei

Leuk dat u dit mooie fragment van KvhR aanhaalt. Ik heb er toevallig de laatste tijd herhaaldelijk over lopen piekeren. Misschien is de situatie in Nederland geheel anders dan die in België. Ik zie die omzichtigheid bij ons niet. De media pakken in Nederland "links", zo heb ik althans de indruk, even hard aan als "rechts".

Soms krijg je zelfs het idee dat traditioneel "linkse" media erg gretig verhalen over corruptie, machtsmisbruik, arrogantie, inteelt, gehuichel binnen linkse partijen. Ja, dat lijkt meer nieuws te zijn dan dezelfde verschijnselen binnen de rechtse partijen, en dan het graaien van de bankjongens, die een stuk abstracter blijven (we kennen grosso modo hun namen niet, om maar eens iets te noemen). Je zou de slotalinea van KvhR daarom bijna als volgt kunnen omkeren:

Een kapitalist die zich op niet geheel oorbare wijze verrijkt, bewijst alleen maar dat de mens slecht is, en dat is al lang bekend. Een socialist, die zich door valse declaraties verrijkt, bewijst dat het socialisme slecht is, en die boodschap wordt nog steeds als nieuws beschouwd.Goed, dit is overdreven, zo'n totale omkering is niet aan de orde. Ik heb ook geen enkele poging gedaan iets van mijn stelling te "meten" (kolommen nieuws over links en rechts, en binnen die kolommen de passieve en actieve constructies tellen). Maar het zijn wel degelijk andere tijden, die van ons en die waarin de meester schreef. De linkse media hebben veel van hun onschuld verloren.

Marc Vanfraechem zei

@Wouter van den Berg: in dit land is alles een graad erger. De Vlaamse media pakken de PS (Parti Socialiste) nooit goed hard aan, wat ze bij de SP-a (Socialistische Partij-anders ...ik weet dat het belachelijk klinkt, en voel mij in hun plaats beschaamd voor zo'n naam) e-ven-tu-eel nog zouden overwegen.
Maar als zij een bikkelharde analyse zouden brengen van de PS (die ronduit maffieus is), dan barst België, en dat is het laatste wat de Vlaamse pers wil: dat is immers niet echt een pers, maar een apparaat in dienst van de staat.

de volgende op de lijst zei

De PS IS gewoon de 'linkervleugel' van de maffia (zoals de MR de rechtervleugel van die club is) en wanneer sommige PS'ers nu last hebben van hun partijleiding, is dat omdat ze nog niet maffieus genoeg zijn ... Cools, Van der Biest, ... Nu hoeven ze niet meer vermoord te worden, maar of dat een reden is om geruster te zijn ...

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html