17 november 2009

De halve maan schijnt door de bomen

.
Wie, zoals Yves Desmet, een essay van drieduizend vierhonderd vijfendertig woorden begint met .“Het langzaam de kop opstekende islamdebat in dit landje…”, geeft meteen twee zaken te kennen: ten eerste dat hij pas uit een lange slaap is ontwaakt, en ten tweede dat hij graag verkleinwoordjes gebruikt, misschien in de hoop dat hijzelf dan wat groter lijkt.
Wat Desmet verwijt aan diegenen die al een poos hun warme bedje uit zijn gekomen, is dat ze onder het raam van zijn slaapkamer islamieten staan uit te schelden. Zo kan hij niet verder dutten. Heel begrijpelijk.

Zelf is Desmet in het jaar onzes Heeren 2002 ook even klaarwakker geweest, deelt hij ons fier mee:
Dat punt is zeer lang onbespreekbaar geweest, zoals ik zelf mocht ervaren in april 2002, toen ik het, jaren voor de huidige islamcritici zich outten, al had over de problemen van de rot-Marokkaantjes in de grootstad.
Maar Yves moet zijn 3435 woorden met een wat suffe kop geschreven hebben, want in 2002 had hij het niet over “rot-Marokkaantjes” maar over “kutmarokkaantjes”, een scheldterm die hij uit Nederlandse kranten opgevist zal hebben toen –dat woord hadden ze ginds op overschot, en het was er op zijn retour. Onze zevenslaper meent nu dat hij een pionier is geweest, en zijn lezers jaren geleden al wakker heeft geschud.

Ja, journalisten en correct citeren! .Dat zijn aparte werelden. Iets verderop citeert hij niet zichzelf, maar Sami Zemni, een wetenschapper, zoals men politicologen wel eens noemt:
Als mensen van links, zoals Benno Barnard en Wim Van Rooy, beginnen te schrijven dat Philip Dewinter gelijk heeft over de islam, wordt het gevaarlijk.
Volgens slaapdronken Desmet kun je dit aldus samenvatten:
Zoiets hebben Barnard en Vermeersch vooreerst nooit geschreven, en hun islamkritiek meteen gelijkschakelen aan…
Goed, de schuld ligt hier gedeeltelijk bij Barnard, die inderdaad veel schrijft, en dan werk je bij sommigen verwarring in de hand.

Laten we daarom een ander citaat bekijken, dat Yves misschien wél goed heeft:
"Het is merkwaardig", liet professor Mark Elchardus onlangs optekenen, "hoe mensen die twintig jaar geleden nog migranten waren, en tien jaar geleden allochtonen, nu uitsluitend als moslims worden aangesproken, zonder dat er eigenlijk iets aan hun leefwereld en overtuiging is veranderd."
Hier zou ik de goede professor er op willen wijzen, dat de meeste waarnemers wel degelijk een verschuiving zien in de overtuigingen en gedragingen van de Maghrebijnen en Turken die zich hier hebben gevestigd. Er is onmiskenbaar sprake van radicalisering, en daar zijn ook redenen voor. Vooreerst is die groep nu veel en veel talrijker dan Desmet ons graag wil laten geloven:
Volgens demografische berekeningen van het Planbureau zal in 2030 ongeveer 5 procent van de Belgische bevolking van Marokkaanse of Turkse oorsprong zijn.
Dit is een manifeste leugen, misschien tot stand gekomen door het trucje met de term “nieuwe Belgen” toe te passen op de kinderen van allochtonen. Die blijven dan netjes buiten de statistieken. In werkelijkheid is het percentage allochtonen vandaag een stuk hoger dan de ridicule 5% van het Planbureau. Als een journalist zulke cijfers al ernstig neemt, wordt een zinnig gesprek moeilijk.
En ten tweede brengt dat mee dat die mensen zich ook als groep gaan opstellen, met groepsrechten, ingaande tegen die van de bestaande maatschappij, en overigens tegen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Maar daar blijft het niet bij. Desmet verwijt aan mensen die daadwerkelijk iets hebben gelezen over de islamdat zij over de islam iets gelezen hebben:
Barnard en Vermeersch argumenteren vaak op basis van een exegese van Koranfragmenten. In dat boek vind je inderdaad nogal gruwelijke voorschriften en fragmenten, dat heeft het met het Oude Testament gemeen
Zoals op Desmet na iedereen weet, bevat het Oude Testamenthij zal dat nog niet vaak ter hand genomen hebben, vermoed ik– …bevat het histories en verhalen over wat vroeger was gebeurd. Die vertellingen kunnen inderdaad wreed zijn. Maar voorschriften zijn het niét, en dat is het verschil met de koran –die Yves evenmin al vaak heeft gezien, vermoed ik.
In de koran namelijk, zijn zulke wreedheden gedragsregels, geboden, voorschriften. En die worden ook opgevolgd, niet in de eerste plaats door de achterlijke islamieten in hun thuislanden (dar al islam), maar wel door diegenen die in het Westen (dar al harb: het huis van de oorlog) een opleiding genoten hebben. Misschien kan de brave Elchardus hier ten behoeve van Yves wel een illustratie geven? al zal hij dan noodgedwongen over een gedragsverandering bij de islamieten moeten spreken.

God! Desmet is te repetitief om hem volledig onder handen te nemen, en om hem ernstig te nemen is hij te slordig.
Wat moet je als lezer bijvoorbeeld denken, als je hem naïef ziet schrijven:
De moslimcultuur rond het Alhambra was in de vroege middeleeuwen de meest vooruitstrevende en open samenleving die er destijds bestond, en het katholicisme was niet zo lang daarna verantwoordelijk voor de inquisitie.
Dat die mooie en verdraagzame cultuur van Andalusië enkel een vroom XVIIIde E.'s verzinsel is, weet ongeveer iedereen die al eens een boek heeft gelezen dat niet van Lucas Catherine afkomstig is.
Maar dat de Vroege Middeleeuwen zó laat vielen, wist werkelijk nog niemand.

Het is moeilijk praten met iemand die de betekenis van zijn eigen termen niet snapt.
.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

prachtig stukje, Marc (ik lees je nu al zo lang dat ik me de vrijheid neem je te voornamen)
Desmet gefileerd, gewogen en te licht bevonden :-)
subliem
groet,
Koen

Marc Vanfraechem zei

Ik heb nog een kleine correctie aangebracht (een wat brutale zin vervangen), na suggesties van familieleden, vrienden en sympathisanten.
@Koen: bedankt!

Anoniem zei

Deuteronomium 22:21, 22:24
Ezechiël 23:47, 16:40
Leviticus 24:14, 24:16, 24:23
dat zijn geen verhaaltjes voor 't slapen gaan.

PN zei

Staat u mij twee voorzichtige kanttekeningen toe:

Wanneer Yves Desmet zijn toenmalig standpunt terug in herinnering brengt, dan citeert hij zichzelf niet; ik zie alvast geen aanhalingstekens. Ten faveure van Desmet zouden we kunnen zeggen dat hij zijn standpunt van toen reconstrueert en dat hij vooral de geest van zijn woorden weergeeft. Of 'rot' en 'kut' inwisselbare krachtteremen zijn, dat moet in hoofde van Desmet dan wel het geval zijn.

Een ander punt was mij niet helemaal duidelijk. U lijkt te zeggen dat Vermeersch de analyse van De Winter betreffende de Islam in onze contreien onderschrijft.
Dat moet ik tegenspreken. Ik laat de man zelf aan het woord: "Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat er, zoals in het christendom, een evolutie mogelijk is naar een eigentijdse islam die al het waardevolle naar voren haalt, maar afstand neemt van de letterlijke interpretatie van teksten uit de zevende eeuw."

Uit: De Morgen, 4 mei 2007

hel decker zei

@ anonieme nr.2
Ik heb uw referenties even nagetrokken (volgende keer graag in volgorde) en zie dat u refereert aan het bestraffend tijdverdrijf dat orthodoxe shariamoslims graag uitoefenen: de steniging. Nergens heb ik de indruk dat in dit blogartikel de (oude) Bijbel als plausibel alternatief wordt voorgesteld. Islamverdedigers lijken aan dezelfde bewustzijnsvernauwing te lijden als sommige mohammedanen: zij denken een argument te hebben als zij een verwante passage in het Oude Testament kunnen aanwijzen. Beide zijn verwerpelijk. De westerse wereld is al heel lang geëvolueerd, afgezien van een paar bible-belters misschien. En in dit artikel staat overigens, ivm het Oude Testament: 'Die vertellingen kunnen inderdaad wreed zijn. Maar voorschriften zijn het niét, en dat is het verschil met de koran'.
Dus waarom nog eens die bijbelcitaten?

Marc Vanfraechem zei

@PN: in uw interpretatie heeft Desmet een tweede krachtterm toegevoegd aan zijn term van zeven jaar geleden. Daar wilde ik hem juist voor behoeden!
Het is natuurlijk een flauwe en doorzichtige truc van Yves, om te verwijzen naar één woordje van hem (en eigenlijk niet eens van hemzelf) terwijl hij verzwijgt dat hij verder zich altijd voor de kar van figuren als een Jozef De Witte heeft laten spannen, en altijd strikt in het gareel is gebleven.
Uw andere opwerping is voor straks PN, na het eten.

Marc Vanfraechem zei

@PN: ik beweer niets over Vermeersch of De Winter. Misschien kunt u de volledige tekst van Desmet raadplegen, en dan zult u zien dat hij in zijn slordigheid twee teksten door elkaar haalt, en van Rooy voor Vermeersch inwisselt. Het is tekenend voor de slordigheid waarmee Desmet een ernstig debat meent te kunnen afdoen.

PN zei

Verdraaid! Dat was me inderdaad ontgaan!

Misschien moet ik toch ook maar eens een cursus 'online lezen' volgen.

Enfin, ik weet nu ten minste waarom ik zelf niet blog.

Marc Vanfraechem zei

@ hel decker: bedankt voor de reactie.

Anoniem zei

In de 'bijbel' namelijk, zijn zulke wreedheden gedragsregels, geboden, voorschriften.

Marc Vanfraechem zei

anoniemen krijgen geen antwoord van mij, zelfs niet als ze in het bijbelse Nazareth zouden wonen.

PN zei

Beste Anonieme, omdat ik milder gestemd ben dan de gastheer van dit blog, doe ik een voorzichtige suggestie waarvan ik hoop dat u ze ter harte zult nemen.

Uw bewering zal aan kracht winnen, als u haar onderbouwt.

Een praktijk die in dit licht erg gebruikelijk is, heet citeren.

Schrijven is helaas meer dan kopiëren en plakken. U zult die citaten ook ietwat moeten inkleden, situeren waar mogelijk.

Dat zal van uw bewering een betoog maken. Zonder al dat fraais dat ik beschreef, blijft het - neemt u mij deze brutaliteit niet kwalijk - een gratuite bewering.

U bent vast niet van kwade wil. Tot wederhoren!

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html