1 januari 2013

Een vrome bede


Mijn nieuwjaarswens is dat onze journalisten in 2013 volgende uitdrukkingen en woorden achterwege laten:

met stip genoteerd – prominent aanwezig – niet evident – bewust kiezen – kostenplaatje – draagvlak – mogelijksdoorheen (als voorzetsel) – locatie – hilarisch – momentum en decorum – quod non

1 opmerking:

Marcel Van Lysebetten zei

naar de toekomst toe

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html