19 januari 2013

Vandaag leren we de staartdeling


De politiek journaliste Kathleen Cools heeft in dagblad De Tijd een weekendcolumn: “De blik van Cools”. Vandaag gaat die over Lance Armstrong.
Cools houdt niet van de man zijn uitstraling, maar ze geeft toe dat ze niet veel verstaat van de koers. Van politiek wél, zo begrijpen wij, en dat kan iedereen aannemen maar de vergelijking die zij vervolgens maakt, lijkt die tweede bewering niet te ondersteunen. De Tijd, p.12: 

Maar net omdat ik geen kenner ben, heb ik er jarenlang met grote ogen en open vizier naar gekeken. Naar Armstrong. En naar dat wijdverbreide publieke geheim dat doping heet. Iedereen weet het, maar de show bleef doorgaan. Als ik het op mijn eigen wereld toepas: alsof politiek journalisten verkiezing na verkiezing zouden verslaan, jarenlang, op basis van een frauduleus kiessysteem. Iedereen weet het, maar we doen alsof het niet bestaat. Krankzinnig. 

Nu wil ik mij niet meten met Kathleen Cools als het op politiek inzicht aankomt, want ik voel mij meer op mijn gemak bij eenvoudige dingen, zoals bijvoorbeeld de staartdeling die wij allemaal op de lagere school moesten leren. 
Je had dan twee getallen, een deeltal en een deler, en je verkreeg een quotiënt. Een voorbeeld van zo’n deling ziet u hiernaast, en toevallig is dat een heel interessante deling.
Want om bij de rekenkunde te blijven: wat wij weten, is dat er in België een vast aantal Kamerleden is, 150 namelijk, en sommigen van hen worden in Vlaanderen verkozen, anderen weer in Wallonië. 
Nu hebben die Vlamingen gemiddeld 43.700 stemmen nodig voor een zetel, en de Franstaligen kunnen volstaan met 35.600. Je kunt bedenkingen hebben, maar dat is eenmaal zo geregeld.

Voor het gemak laten we die nullen vallen, en we beginnen met onze staartdeling. Waarom al die moeite, zult u vragen? Wat is het nut van zo'n quotiënt? Wel, dat quotiënt leert ons dat als Franstaligen 100 stemmen nodig hebben voor een zetel, de Vlamingen er 123 moeten halen. 

Iedereen weet het, maar we doen alsof het niet bestaat. Krankzinnig.


3 opmerkingen:

markdemey zei

Voor alles moet een reden of argument bestaan. De ongelijkheid ken ik, de reden erachter niet.

Marc Vanfraechem zei

Je zou nog vrede kunnen hebben met een klein verschil, zoals dat ook in andere landen voorkomt, maar hier hebben we supplementair ook grendels, speciale wetten en nog een hoop andere mechanismen. "Il y a suffisamment de garanties", zoals een beroemd understatement luidde.

A. Griffon zei

Het is iets dat mij, zoals u al lang bekend is. We hebben met velen al eerder gewezen op deze onrechtvaardigheid, deze verkiezingsfraude. Ik hoop dat zoals u het in uw artikel formuleerde het heel duidelijk wordt voor de mensen die zich normaal niet of weinig om politiek bekommeren.Toch is daaromtrent nog maar weinig (of geen) juridische en politieke actie gevoerd, en dat mag eens dringend veranderen. Wie doet er meteen ten gronde wat aan op alle niveau's, en wie stapt daarmee nu eens uiteindelijk mee naar het Europees Hof, of het Hof voor de Rechten van de Mens? Publiciteit verzekerd! Dit moet toch recht te trekken zijn.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html