11 januari 2005

Stevaert moet niet overdrijven met zijn gebedsstonden.

.
Steve Stevaert kan de laatste maanden niet meer zwijgen over de schoonheid van het geloof, en daar hebben wij burgers begrip voor, al was het maar omdat Steve de laatste tijd zo weinig heeft om zich over te verheugen, politiek gesproken dan. Als de man troost zoekt bij de eerste de beste schouder, wie zou hem de steen werpen?

Toch moet een socialist uitkijken dat hij niet te ver gaat in de richting van de geloofsijver. Natuurlijk, nog voor de tijd van het wetenschappelijk socialisme, in volle Verlichting zei Voltaire al dat wat hemzelf betrof het katholieke geloof niet echt hoefde, maar dat hij bij zijn huispersoneel wél graag een diepe vroomheid zag: hij moest ze dan minder in de gaten houden want zij stalen minder.
Voltaire was een man van snelle en geestige woorden, maar ook van daden: in zijn dorpje Ferney nabij Genève –daarna uit dankbaarheid Ferney-Voltaire geheten– liet hij uit eigen zak een kerk bouwen voor zijn dorpsgenoten, en de legende zegt dat hij daar zelf nooit een voet heeft binnengezet. Dat is nog wat anders dan de vrome wens dat “de kerken weer vol mogen zitten” !

Ik lees in mijn kwaliteitstabloid dat Steve lid is van een loge. Goed zo, maar er stond niet bij wat voor graad hij heeft bereikt in zijn vermoedelijk Hasseltse werkplaats. Ik vrees dat Steve, als hij niet uit zijn doppen kijkt, riskeert om op zijn huidige graad te blijven staan, en daarom zou ik hem enige raad willen geven.

Steve:
je moet oppassen wat voor volk je in je zaak binnenlaat, dat hoef ik je niet te vertellen… zo’n Danneels bijvoorbeeld, waarvan jij ietwat onbehouwen zegt dat hij “veel verstandige praat verkoopt”, daar zou ik in jouw plaats mee uitkijken. Herinner je hoe die Castar nog vorig jaar op de televisie de doodstraf goedkeurde – weliswaar maar half-en-half goedkeurde, mossel-noch-vis goedkeurde maar toch: de straf mocht worden uitgesproken maar niet uitgevoerd. Voltaire zou het hiermee niet eens zijn geweest. Hermafrodiete verklaringen over de burgerlijke dood, een middeleeuwse vogelvrijverklaring, waren geen spek voor zijn stoute bek. Ook zou hij bezwaren hebben gehad tegen enkele andere onverstandige termen. Zo vond de Castar laatst nog dat de islam een “Franse Revolutie” nodig had. Voltaire wist niets over de Franse Revolutie, maar toch zou hij bezwaar hebben gehad tegen deze dwaze formulering. Danneels moet "Reformatie” bedoeld hebben; allicht kon hij niet op het juiste woord komen.

Ook moet een socialist zich niet teveel encanailleren met Opus Dei-sympathisanten. Trouwens ook niet met aanhangers van de Habsburgse dynastie (een openlijk ondemocratische familie; misschien moest hun dotatie eens herbekeken worden), maar ik wil je niet lastigvallen met veel historische uitleg. Lang opletten in de klas kan vermoeiend zijn, zoals je zegt. 

Het belangrijkste echter Steve, is dat je niet binnen de kortste keren naast Fabiola staat op het StPietersplein in Rome, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een heiligverklaring van een van haar geliefde fascisten (technische term in dit geval, geen scheldwoord!).

Ik weet wel dat je gevoelig bent voor de charmes van madam Aragon, die haar kopje meestal nog schever houdt dan Kathleen Van Brempt, maar toch: als man moet je zulk kopje kunnen afslaan. Zelfs het samen bijwonen van bijeenkomsten van de Pinkstergemeente zou ik je willen afraden, al gaat je vriendin daar graag naartoe en klapt ze er bij het zingen van mooie liederen al heupwiegend in haar handjes, happy-clappy-christians onder elkaar.

Niet die weg opgaan, Steve!

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html