26 januari 2005

Thucydides, Torfs, Dehaene en de "Europese Grondwet"

.
Voor enkele dagen zat Dehaene in De Laatste Show, en naast hem zat de bekende entertainer Torfs. Torfs liet langs zijn neus weten dat de "Europese Grondwet" niet fout kon zitten "want ze begon met een tekst van Thucydides". "Van wie?" vroeg Uytterhoeven terecht, en de slimme professor antwoordde dat het om een Griekse geschiedschrijver ging. Zoveel wist hij nog... maar wat die Thucydides mocht gezegd hebben – en al was hij er zélf over begonnen: dat wist Rik niet. Hij had niet verwacht dat er op zijn slimmigheidje zou worden ingegaan. "Bluff your way through history" is een mooi boekje inderdaad, en Rik had het kennelijk gelezen. Dat boekje komt trouwens uit een mooie reeks: je hebt ook ...through mathematics, through medicine, computers, biology, engineering, psychology &cet. Bluff your way through canonic law vind ik niet terug. Misschien moet dat deeltje nog geschreven worden.

Dehaene, het weze gezegd, wist iets meer over ...zijn eigen grondwet. Maar ook weer niet véél meer. "Joa, Giscard moest diejen Tukkediedes doar in hebbe", en verder wist hij vaagweg dat Tukkediedes het had over democratie, of toch over iets van dat slag.
Beter dan de monkelende kikvors naast hem dus, maar Dehaenes tussenkomst getuigde niettemin van een ontstellend gebrek aan ernst. Een eerste-minister zo horen spreken over de basisbeginselen van onze samenleving heeft iets ontluisterends.

Lezers van deze site zullen weten wat Thucydides zei, want maanden geleden stond hier al:

Ik heb het nu even niet over het feit dat wij burgers deze “Grondwet” nooit zullen mogen beoordelen, ook al staat boven de Preambule ervan een woord van de geschiedschrijver Thucydides: Xρώµεθα γάρ πολιτεία ... καί όνοµα µέν διά τό µή ές ολίγους áλλ’ ές πλείονας οικεĩν δηµοκρατία κέκληται : onze constitutie ... wordt democratisch genoemd, omdat de macht niet in handen is van een minderheid, maar van de grootst mogelijke meerderheid.

Dat motto is als grap bedoeld weten we nu

Je moet al eens iets...

door de vingers zien!


Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html