6 juli 2008

Wat moeten wij onder "fobie" verstaan?

.

.
Wat is islamofobie ?
Gideon Böss, blogger

En alweer had de islamofobie de boter gegeten. Privé-gesprek, televisie of internet, het maakt niet uit, dat woord staat hoog genoteerd. Elkeen die zich geroepen voelt om de islam te verdedigen, en even geen passend argument bij de hand heeft, roept uit : “Dat is toch volslagen islamofoob!” Het zal nog niet vaak vertoond zijn dat een term een dergelijke zegetocht aflegde, terwijl hij hoogstens voor miskleun van het jaar kon deugen. Politici en integratiedeskundigen hebben hem als kooswoordje ontdekt. Hij roept iets op van antiracisme, en tegelijk van verweer tegen verstokte reactionairen. Komt nog bij, vertellen ons de islamofobie-experten: wie tegen antisemitisme is, is noodzakelijk ook tegen islamofobie, want die twee gelijken toch verschrikkelijk op elkaar!
Maar wat mag die islamofobie dan wel zijn? In geen geval een verbasterd antisemitisme, gericht tegen moslims dit keer. Neen, heel iets anders is het, en wel een dwaas en leeg begrip, dat de discussie belet, of in de weg staat, over de verschrikking die in naam van de islam al jarenlang over de wereld gaat. Onder die vuilnisbakterm lijkt alles wel terecht te komen, dat zich over de uitwerkingen van de Religie van de Vrede negatief uitlaat.
En waar precies zullen wij het over islamofobie hebben? Ben ik al islamofoob als ik in de luchthaven een groep jonge moslims eerder in staat zou achten tot een terreuraanslag dan een groep jonge padvinders? Of als iemand er op wijst dat het geweld van jongeren in de eerste plaats het geweld van moslimjongeren is? Is de waarheid dan zelf islamofoob? En waarom toch wordt zo vaak de directe band tussen terreur en islam geloochend? Natuurlijk verbind ik islam met terreur. Dat is ook de enige grond van relevantie die deze religie voor mij kan hebben. Waarom zou zij mij voor de rest interesseren? Tenslotte kan ook de Brad Pitt-fanclub mij maar interesseren vanaf het moment dat er te vrezen valt dat zijn leden mij de lucht in willen blazen. Zodra er in naam van de islam geen terreur meer wordt bedreven, verbind ik hem ook niet meer met terreur. Ik vermoed dat velen er net zo over denken, en zulke instelling kun je islamofoob noemen, maar dan kies je voor een misvatting.
Theoretisch is het wellicht mogelijk dat slechts een kleine minderheid van de moslims terreur goedkeurt (wat ik niet geloof), en zelfs kan het zijn, dat op de keper beschouwd de islam een fascinerende religie is (wat ik niet geloof), en wat ook kan zijn is dat de ware islam zich per slot als een waarlijk fantastische happening ontpopt (wat ik niet geloof), alleen, het kan mij geen ene moer schelen. Mijn recht op desinteresse, daar maak ik aanspraak op, en ik ben al lang blij als het moorden in naam van Allah een eind neemt. Dat lijkt mij geen overdreven eis.
Islamofobie bestaat niet. Er bestaat racisme, en xenofobie, en dat is al erg genoeg, maar als burger van een liberale democratie (en als de islam ter sprake komt, dan mag dat als argument dienen) voel ik mij beledigd, als er beweerd wordt dat hier aan de grondrechten van miljoenen mensen zou worden geraakt, eenvoudigweg omdat het moslims zijn.
Over geen enkele religie wordt hier zo fair, respectievelijk vergoelijkend bericht: nauwelijks een moment nadat alweer een gelovige moslim zich op een markt de lucht heeft ingeblazen, staat er al een expert klaar om te zeggen dat de islam zulke dingen eigenlijk verbiedt, en overigens hebben toch de Arabieren de antieke wetenschap bewaard, toen in het middeleeuwse Europa het Licht uitging, hetgeen weliswaar geen van de slachtoffers van de zelfmoordaanslag weer levend kan maken, maar daarom niet minder gezegd mag worden.
Typisch voor een islamofobe samenleving is overigens de eerlijke interesse die zij voor de islam vertoont. In Duitse boekhandels liggen er ontelbare werken over deze religie (in Egypte gaf het zelfs schandaal dat er, naar verluidde drie boeken lagen die in het Hebreeuws gesteld waren), en voortdurend wordt het onderscheid gemaakt tussen slechte islamisten en goede moslims, en wordt vermeld hoe gelijkend jodendom, christendom en islam wel zijn.
Daarom mijn tegenvoorstel: als we dan toch overtrokken begrippen willen gebruiken, dan ben ik er voor om islamofobie door islamofilie te vervangen. Motivering: brede interesse voor de islam, die in boeken, films, documentaires en discussieforums tot uiting komt. In geval van twijfel zijn de Duitsers eerder islamofiel dan islamofoob, maar in werkelijkheid noch het een noch het ander.

_______________

Noot: al kan ik deze Duitse blogger heel goed volgen, en geef ik hem groot gelijk, toch lijkt er voor de term fobie nog wel enige rechtvaardiging te vinden. Natuurlijk niet als hij gebruikt wordt zoals de mohammedanen zelf hem gemeenlijk aanwenden, met in hun zog onze naïeve politici – en met in hun gevolg weer de stoet van dwergen, knechten en lakeien van de pers, en vanzelfsprekend van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Zoals zij de term fobie gebruiken is hij onverdedigbaar, wat Gideon Böss mooi schreef.

Niet echter als we hem begrijpen zoals Aristoteles in zijn Ethica Nicomachea III, 6 :

We hebben reeds gezien dat moed een midden is inzake gevoelens van angst en overmoed. Nu is het duidelijk dat we bang zijn voor die dingen die angstaanjagend zijn, en dat zijn, absoluut gesproken, slechte dingen. Daarom definieert men angst ook als verwachting van iets slechts. Welnu, we zijn bang voor alles wat slecht is, zoals voor een slechte reputatie, armoede, ziekte, gebrek aan vrienden en de dood, maar men neemt aan dat wie moedig is niet met alles van doen heeft. Er zijn namelijk dingen waarvoor het gepast en moreel juist is bang te zijn en waarvan het schandelijk is er niet bang voor te zijn, zoals voor een slechte reputatie. [...] Wellicht moeten we niet bang zijn voor armoede of ziekte, of in het algemeen voor alles wat niet het resultaat is van morele slechtheid en waarvoor de handelende persoon niet zelf verantwoordelijk is. Wie echter geen angst voor deze dingen koestert, is nog niet moedig – hoewel we ook hem zo noemen doordat hij lijkt op iemand met moed. Sommige mensen betonen zich namelijk wel laf in de gevaren van de oorlog, maar ze zijn vrijgevig en wanneer ze geconfronteerd worden met verlies van geld, zijn ze vol goede moed. Het is dus ook niet zo dat iemand een lafaard is, als hij bang is voor geweldpleging jegens zijn vrouw en kinderen of voor afgunst of iets dergelijks; hij is net zomin moedig, als hij onverschrokken is bij het vooruitzicht te worden gegeseld.

Vertaling: Charles Hupperts en Bartel Poortman
2005, Uitgeverij DAMON Budel
.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

beste ,

fobie is het gevolg van prikkelgeneralisatie . Als ik ooit eens in mijn jeugd door een hond ben gebeten , kan dit leiden tot een schrik voor alle honden . Hetzelfde geldt voor de islam . Als je nu en dan hoort dat een moslim iets vreselijks heeft gedaan , kan dat leiden tot islamofobie . Hoewel de grote meerderheid van de moslims zich aan de wet houden , krijgen ze toch bij sommige mensen een negatieve signaalwaarde . Meer is dat niet .

raf

figaretto zei

"Een dwaas en leeg begrip", noemt Gideon Böss islamofobie.
Een fobie is een onredelijke angst ; een geestelijke afwijking dus die alnaargelang haar aard als mild of ernstig kan beschouwd worden. Sommige mensen huiveren bij het zien van een spin ; we zullen er daarom nog geen geesteszieken van maken. Toch is die angst onredelijk want spinnen -in onze streken althans - zijn totaal onschuldige diertjes. Ik schreef bijna : ze zouden nog geen vlieg kwaad doen, maar dat zou er dan nét iets over zijn.

Maar het begrip 'islamofobie' is leeg omdat angst voor de islam in geen geval onredelijk kan zijn, zeer zeker niet voor niet-moslims. De islam bewees en bewijst nog dagelijks dat hij een gevaarlijke ideologie is die zonder enige poging tot camouflage, doodsbedreigingen uit, moorden pleegt en blinde terreur organiseert in alle hoeken van de wereld. Wie daar bang voor is kan moeilijk verweten worden aan een fobie te lijden, een onredelijke angst.
Net zo min als men een Duitse jood uit de late jaren 30 van vorige eeuw met de vinger zou wijzen wegens Nazifobie toen hij ginder lopen ging. Je vliegt al voor minder in de bak tegenwoordig.
Ook zou het onkies zijn om Zimbabwaanse opposieleden Mugabefobie onder de neus te wrijven.
Er bestonden en bestaan nu eenmaal mensen en ideologieën waartegen een aversie of een angstgevoel beter op zijn plaats is dan onverschilligheid of kwader nog, triomfantelijk hoorngeschal. In Troje konden ze daar van meepraten.

Hoe hij het letterlijk schreef weet ik niet meer maar Godfried Bomans tekende ooit zoiets op als : "Heldhaftige mensen zijn dikwijls mensen met een gebrek aan voorstellingsvermogen"
Zeer dicht in de buurt van Aristoteles, kan men zeggen.

Anoniem zei

@figaretto

zo is het ook niet zindelijk om van americanofobie of eurofobie te spreken . De landen aan de overkant van de middellandse zee hebben onze cultuur grondig leren kennen , beetje onder koloniale dwang , met folteren , doden en branden..maar toch , ze kennen ons , en ons kent ons ;)

raf

Marc Vanfraechem zei

@Geerolf Appelmans: reacties met 3 uitroeptekens worden verwijderd.
Als u iets te vertellen had gehad, dan was het daarzonder ook wel gelukt, niet? Overigens zijn er veel sites en blogs waar u moeiteloos uw leestekens kwijt zult kunnen.

figaretto zei

@raf
Zeker niet helemaal onjuist wat ge daar schreeft ; ten tijde van de heerschappij van de Belgische koning Leopold II, zou het begrip Belgofobie zeker als voorbeeld hebben kunnen dienen van inhoudsloosheid uit de mond van de toenmalige Congolezen.
Maar laten we ook niet uit het oog verliezen dat vele miljoenen mensen, ten zuiden van de Middellandse Zee, vandaag met ernstiger problemen zijn opgezadeld dan voorheen. Hierboven vernoemde ik Zimbabwe, maar naast dit land kan ik er nog een dozijn opnoemen die momenteel tien keer slechter af zijn dan pakweg 40 of 50 jaar geleden. Veel Afrikanen kijken nu terug naar de periode van kolonisatie als naar De Eeuw van Pericles. Niet altijd perfect natuurlijk maar stukken beter dan onder de huidige bewindvoerders.

Maar laat dit dan even naast de kwestie zijn. Wat ge bedoelt met americanofobie is me niet echt duidelijk maar ik moet eruit afleiden dat het zou gaan om een onredelijke angst voor Amerikanen. Hier moet ik u gelijk geven. Zulke angst is, zoals ge zelf schrijft, "onzindelijk" en onredelijk.
Weet ge raf, dat er mensen zijn die aan marokkanofobie lijden ? Ge acht het niet voor mogelijk. Onzindelijk tot en met. Ik zou ze zo een draai rond de oren geven.Of ze ook onredelijk zijn weet ik niet.

Anoniem zei

@figaretto

Galgebrokje ;)

raf

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html