16 september 2008

Tom Naegels doet vrijuit zijn zegje

.
Wat Tom Naegels, voorafgaand aan zijn interview, sterk interview met Dyab Abou Jahjah, in De Standaard vertelde over het proces is juist, maar tegelijk ook perfide.

Tenzij ik me geweldig in de luren laat leggen, lijkt dit proces de laatste uitloper van de merkwaardige hetze die in 2002-2003 tegen de Arabisch-Europese Liga en haar voorzitter gevoerd werd, een beschamende periode voor de Vlaamse politiek en journalistiek, toen zelfs de wildste geruchten voor waar aangenomen werden, en door burgemeesters, premiers en hoofdredacteurs verspreid.
Dat wordt nu vrij algemeen erkend, al heeft niemand van de betrokkenen ooit zijn eigen fouten toegegeven.
Naegels valt blijkbaar nogal over het ronduit antidemocratische gedrag van politici en journalisten, ten tijde van Verhofstadt.
Dat vallen doet hij terecht natuurlijk, maar naar mij voorkomt ook zonder enig gevaar op een schrammetje. Het is om te beginnen niet de eerste keer dat hij van zijn krant die rol van kleine stoute dissident mag spelen. Wellicht beschouwen zij hem daar als een soort verzekeringspremie tegen wat hun échte Wetstraatjournalisten allemaal uitvreten of uitvraten, ik bedoel Brinckman en consorten.

tiens, nu ik aan dat stuk ongeluk denk: hoe zou het onze Bart nog vergaan? we lezen hem zo weinig; ook op het scherm begin ik zijn verschrikte blik bijna te missen; is hij op retraite? op boetetocht naar Compostela?

Maar goed, Naegels geeft eerlijk toe dat ook zijn eigen krant in de slag zat met de toenmalige machthebber. Hij komt niet voor de dag met – op zijn Fernand Koekelbergs – met zulke dingen als "er is mogelijk een inschattingsfout gemaakt". Naegels zegt duidelijk dat er oneerlijkheid of onbekwaamheid in het spel was, en dat is mooi ...maar de Ouden al wisten dat men ook de waarheid kan liegen.

Alles is een kwestie van timing, en dan is de vraag waarom Tom deze pijnlijke kwestie juist nu te berde kan brengen. Misschien dat zijn bekentenis de machthebbers van de huidige dag, en de politieke noden van dit moment dient? Van een kwaliteitskrant mag je tenslotte ook in de volgzaamheid enige consequentie verwachten.

Toms gebogen rugje blijkt voor mij uit zijn krom taalgebruik. Sommige feiten worden “vrij algemeen erkend” nu, schrijft hij bijvoorbeeld. Ja, wie kan het zonlicht nog loochenen?
Maar bijtijds iets beseffen, en het bij naam noemen, daar komt het op aan, beste Tom, dát is journalistiek. En wie dat op het gepaste moment wel beseften toen, waren enkel een paar bloggers, plus vanzelfsprekend de gewone burgers. Iedereen met andere woorden, behalve de mee-eters van journalisten.
Tom heeft het verder over een beschamende periode voor de Vlaamse politiek en journalistiek. Dat zinnetje verraadt meteen waarom zijn pseudo-auto-kritisch geschrijf nu ineens kan, in de krant van marketeer Vandermeersch.
Waarom toch brave Tom, gebruik jij plots het adjectief "Vlaams", dat bij mijn weten niet in jouw mond bestorven ligt? .Was het dan geen federale materie, toen Verhofstadt, als hoofd van de Uitvoerende Macht (laten wij die Coburg even buiten beschouwing) in het Parlement verklaarde dat de Rechterlijke Macht stappen zou ondernemen tegen een Belgische staatsburger?
Of vind je dat de Soir en de Libre zich gunstig onderscheiden hebben toen?
.

3 opmerkingen:

hel decker zei

De slinger gaat weer veel te ver de andere kant uit, met Lamine en Naegels in de typisch westerse mea-culpareflex.
Wat ik met eigen ogen gezien heb is, ergens rond de millenniumwisseling, Aboe Jahjah op een podium in een nokvol studentenauditorium van de Ufsia, samen met een maatschappelijk werkster en een journalist en Robert Voorhamme. Mijn aanwezigheid was gezien mijn leeftijd misschien wat ongerijmd tussen die studenten, maar wat veel ongerijmder was waren de twee in zwart leer geklede kleerkasten die Jahjah had meegebracht en het panel al staande flankeerden, agressief de zaal inkijkend en hun blik van links naar rechts draaiend, benen gespreid en geregeld de hamstrings losschuddend. Wat gewoon griezelig was, was dat niemand van het panel of uit de zaal er een opmerking over durfde maken (ook ik niet, tot mijn ergernis achteraf), zodat we even een voorsmaakje kregen van het Arabisch-Europese bewind. In plaats van een academische debatsfeer hing er een regelrechte terreursfeer. Zo heb ik Jahjah leren kennen en ik vertrouw hem voor geen cent.

Marc Vanfraechem zei

Ik vertrouw hem evenmin Hel Decker, maar dat is ook niet nodig, en zolang mijnheer zich aan de wet houdt is het voor mij goed.

Maar Abou Jahjah staat nu terecht voor zaken die, geloof ik, ongeloofwaardig zijn. Enkel omdat een paniekerige Verhofstadt eens flink wilde doen, en laten zien dat ook de VLD een hard standpunt durfde innemen tegenover allochtonen, enkel daarom heeft dit proces nu plaats; op vraag van de Uitvoerende Macht dus, en zo gaat het er in een rechtsstaat niet aan toe.
De tussenkomst van Verhofstadt heeft een normale rechtsgang onmogelijk gemaakt, en dus moet de Belgische Staat dit proces verliezen.

marc tiefenthal zei

Dit proces komt er hoe dan ook aan, net als dat wat er niet geweest is tegen comissaris Luc Lamine. Dit is geen kwestie van gerechtigheid, hoor. Gerechtigheid gebeurt meer buiten dan binnen het gerecht.
Die twee kleerkasten dan: inderdaad, Aboe Kiekens (met het oog op zijn integratie: dat is de vertaling van zijn naam) was een gevaarlijk man. Was hij een spion? Zo ja, voor wiens rekening? Zou hij, als spion, zich laten bijstaan door twee kleerkasten? Nee, toch. Juist.
Was hij een dubbelagent? Dat zou al beter kunnen. Voor wiens rekeningen werkte hij dan? Palestina én Israël? Syrië en Jordanië? Maar wat deed hij dan in dit lage land bij de zee, zo diep in het westen? Nee, misschien.
Wel kende hij wonderwel de truken van de nazifoor, of van de blokfoor zo u wil. Intimidatie, geen intimiteit. Opjutten, schisma's slaan.
Maar bovenal verkeerde richting: arabisch-europese liga. Van A naar E, wel te verstaan, een invasie allicht. Was Aboe slim geweest, hij had zijn beweging Europees-Arabische Liga genoemd. En toch andersom gewerkt. In politiek geldt boerenslim.
De beweging is stopgezet, Lamine op non actief in Antwerpen, het Vl. Behang komt stilaan los van de muur, maar Fortis en Dexia krijgen het ineens moeilijk. Als de ene misdadiger berecht wordt en een ander van elke schuld ontladen, komen andere misdrijven aan het licht.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html