19 november 2015

Les visages de l’ennemi


Aan het eind van het programma C dans l’air, gisteren met als titel "Les visages de l'ennemi", legt de presentator Yves Calvi zijn panel sms-vraagjes voor. Hun antwoorden mogen helaas niet veel langer zijn dat het sms’je zelf is mijn indruk. Een van zijn gasten nu was Béatrice Brugère, voorheen rechter in terrorismeprocessen, en de vraag voor haar luidde:

“Zou na een aanslag, en zelfs al heeft de enquête nog niet zijn betrokkenheid bewezen, een bekende verdachte niet preventief aangehouden moeten worden?”

Béatrice Brugère: Wat ik beweer komt precies daarop neer, namelijk dat men van register moet veranderen, dat men hoognodig – want aan de noodtoestand zal een eind komen – modellen moet heruitvinden, of simpelweg uitvinden, die beantwoorden aan de aard van het doelwit. Maar dan moet men het wel eens zijn over dat doelwit, en daar zit het probleem. En nu is het zo dat alle debatten… enfin, die je hoort, aantonen dat een eensgezinde visie vooralsnog ontbreekt op wie de vijand is, en wat het doelwit. Men moet dus, eens men duidelijk het doelwit heeft bepaald, modellen heruitvinden in functie van dit nieuwe doelwit. En aangezien we beseffen dat hier een ideologische kant aan zit, zullen we misschien verplicht zijn om een deel van onze vrijheden in te perken, om onze instellingen te beschermen met een uitzonderingsregime voor specifiek die mensen, precies om niet heel ons systeem op de helling te zetten. Dat is wat er vandaag op het spel staat. Dus als men niet onmiddellijk een model uitvindt of heruitvindt dat aan de dreiging beantwoordt, dan riskeert men destabilisering…
Yves Calvi: Van heel het systeem.
Béatrice Brugère: Er is dus wel een inzet hé, een echte inzet rond de vrijheden van…


Béatrice Brugère: Moi ce que je dis c’est la même chose, c’est-à-dire qu’il faut changer de logiciel, il faut d’urgence – parce que l’état d’urgence va s’arrêter – réinventer ou inventer tout simplement des modèles qui correspondent à la réalité de la cible. Mais faut-il encore être d’accord sur la cible. C’est ça le problème. C’est qu’aujourd’hui tous les débats qu’on …enfin qu’on entend, montrent que l’unité sur: quel est l’ennemi, quelle est la cible, n’est pas encore là. Donc une fois qu’on aura bien déterminé la cible il faut réinventer des modèles par rapport à cette nouvelle cible. Et sachant qu’il y a quelque chose d’idéologique, il va falloir peut-être restreindre une partie de nos libertés, pour préserver notre, euh nos institutions, avec un régime spécial pour ces personnes-là, pour ne pas justement remettre en cause tout notre système. C’est ça qui est en jeu aujourd’hui. C’est-à-dire que si on ne réinvente pas tout de suite, ou on n’invente pas tout de suite ce modèle adapté à la menace, on risque de déstabiliser…
Yves Calvi: L’ensemble du système.
Béatrice Brugère: Donc il y a un enjeu hein. Un vrai enjeu des libertés de…

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html