1 november 2004

Aan het BRussels-tribunaal van Lieven de Cauter

.http://www.brusselstribunal.org/
Info@Brusselstribunal.org

Beste Lieven,

hoezeer ik ook vind dat de Amerikanen (Kerry of Bush maakt me niet uit) een compleet onwettige en onmenselijke, in zijn propaganda- én foltermethodes nazistische oorlog voeren: ik wens me bij uw oproep niet aan te sluiten, alvorens er een geloofwaardig Europees defensiebudget bestaat. Nu is het me allemaal een beetje te meelijwekkend.


Wat er moet komen dus, om ons even met praktische zaken bezig te houden, is een ijzersterk Europees leger, en dat bouw je niet in één-twee-drie. Ik stel voor dat er alvast rond Airbus een kern wordt gevormd, én dat er strikte regels komen i.v.m. de braindrain naar de VS, zonder dewelke, laten we wel wezen, dat land plat valt. Zonder die Europese braindrain heeft de VS geen kans, niet wetenschappelijk en niet militair: er is, op de uitzonderingen na, niet eens een serieuze middelbare opleiding in dat land.


De Europese confrontatie met de VS lijk jij te zien als een morele kruisvaart, maar dat is het natuurlijk niet. Ik zoek naar één voorbeeld uit de wereldgeschiedenis waar zulke kruisvaart effect had.


Kijk, in Moskou staat een nucleaire afschrikkingsmacht die zeer roestig wordt. En attendant is mijn tweede voorstel dat we snel met onze vriend Poetin gaan spreken (de Gaulle zou dit graag horen) en hem enkele poetsvrouwen opsturen die op onze kosten dat hele arsenaal eens onder handen nemen, en dat we vervolgens tegen Washington zeggen: ok, jullie hebben dankzij onze brains nu nog wel enige voorsprong wat massavernietigingswapens betreft, en jullie hebben die ook al gebruikt tegen burgers nog wel ...maar wat wij hebben zijn zware ICBM's, niet erg precies, maar wel erg onplezierig. En nu gaan jullie onmiddellijk weg uit alle landen waar je nog G.I.'s hebt liggen. Got our message, Uncle?

Zo moet je spreken tegen roofzuchtige barbaren, toch niet met zedenpreekjes?

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html