17 mei 2005

Het is al gezegd: politicologie hoort niet thuis in het rijtje van de wetenschappen

.
Een vermetele is het die de mening verkondigt dat de wetenschap der politicologie nog in de verste verte geen wetenschap is. Iemand met zulke mening schuiven goedmenenden opzij, want het is een moedwilligaard die zelf in het zonnetje wil staan.

Hoe doen bijvoorbeeld kranten, radio en TV het graag? Ze laten twee politici enkele minuten ruziën en dan komt afsluitend de een of andere professor of docent aan het woord. Onze man laat de kerk wijselijk in het midden. Hij sluit het debat helemaal niet af, en geen van beide vechthanen krijgt gelijk want de wetenschap is genuanceerd.

Wat ik over deze gang van zaken denk is simpel: in maatschappelijke debatten is een politicoloog betrokken partij, net als een andere burger, maar omdat uitgerekend hij in het bestaande bestel uitgenodigd wordt om een objectief oordeel te geven, heeft hij er alle belang bij om dit bestel in stand te houden, wát voor tegenstellingen het ook moge vertonen. Zeker, politicologen kunnen comme tout un chacun best wel eens verstandige dingen vertellen, of anders dwaze dingen: maar ze kunnen geen wetenschappelijke dingen vertellen.

Volgens wat ik hier net lees zijn er nóg mensen die daar zo over denken: ook Charles Coulston Gillispie, professor emeritus van Princeton University, zegt over “political science” (en misschien is het niet onbelangrijk dat hij emeritus is):It would really be better, though university departments of "political science" are long established, to admit that the concept is absurd. It is noticeable that in the middle of the last century, when "political science" was much in the air, its spokesmen, such as the American scholars Charles Merriam and David Easton, did not claim that it existed but only that it ought to exist, that the day for it had come, that the world was in desperate need of it.

Volume 52, Number 9 · May 26, 2005
(en dat is écht de publicatiedatum: bij de NYrev postdateren ze)


Met dat laatste, "it ought to exist", kan ik niet meegaan: mij lijkt die onmogelijke wens juist schrikwekkend, en in tegenspraak met de menselijke vrije wil. Het zijn ook niet Shattucks eigen woorden, en in ieder geval: Gillispie ontkent het bestaan van politicologie als wetenschap, en ik lees altijd graag mensen die het met mij eens zijn!

P.S. Karel van het Reve, die grote man, zei over politicologie, sociologie, maatschappijkunde en dergelijke: die vakken hebben niet veel om de hakken..

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html