27 september 2012

De Geschiedenis begint niet bij je eigen geboorte

.
Iemand kan een stuk laten publiceren en het ondertekenen met “politiek filosoof”, maar dat laatste lijkt mij geen beschermde titel te zijn, want zekere Bleri Lleshi doet dat in Knack en afgaand op wat de man weet en ook niet weet, lijkt hij mij eerder politicoloog te zijn. Zijn intellectuele bagage is niet van die aard dat er zwaardere termen aan te pas moeten komen, want noch van politiek, noch van filosofie, noch van cultuurgeschiedenis overigens lijkt deze jongeman veel te hebben opgestoken.
Hier een paragraafje van hem, dat spijtig genoeg begint met een lullig cliché. Bleri stelt namelijk vast dat er bij hem iets “van het scherm spat”. Daar moet u overheen kijken, lezer, want die wending was tot nog nog voor enkele jaren inderdaad populair. Wekelijks constateerden toen literaire recensenten dat in de hun voorgelegde romans “het pure plezier van het schrijven bij elke regel van het blad spatte”.
De mens is een sociaal dier, en als hij een uitdrukking hoort of leest die hij mooi vindt, dan is die mens geneigd die uitdrukking zelf ook te gebruiken en daar is niets mis mee, integendeel. Laat dus die eerste zin van Bleri geen al te grote rol spelen bij uw oordeel: 
De arrogantie waarmee u antwoordt op de vragen van deze journalist spat van mijn computerscherm. Het is dezelfde arrogantie in combinatie met uw Calimero-discours waarmee u de mensen telkens weer zo mooi weet te verdelen: zij die voor u zijn en al de rest. Die andere conservatieve politicus, George Bush, maakte daar ook gebruik van toen hij zei: “You are either with us or against us”. Met een dergelijke visie zal u Antwerpen noch Vlaanderen ooit kunnen besturen.
Misschien had u die vergelijking met dat stripfiguurtje eerder ook al eens gelezen, maar daarbij, lezer, geldt dezelfde opmerking als hierboven over socialisatie, conformering &c. Een overdreven hang naar originaliteit werkt vaak ongunstig.
Waar ik wel over struikelde, was die korte blik op de geschiedenis die bij onze politicoloog Leshi opvalt. De geschiedenis, ook de geschiedenis van de uitdrukkingen en zegswijzen, is toch ouder dan wat de man zich daarbij voorstelt, en zeker ouder dan wat Dubya Bush allemaal heeft verteld.
De jonge Bush zal dat inderdaad eens gezegd hebben van die either...or, maar dan, waarom hém eruit pikken? ...want iedereen die met de christelijke cultuur vertrouwd is –van ver of van dichtbijzal dat al eens gezegd hebben in de een of andere variant. Niet bij die George, maar bij Lukas staat de oervorm:
11:23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. (Statenvertaling)
Nu moet Bart De Wever ook nog kunnen volgen, dus: qui non est mecum adversum me est, et qui non colligit mecum, dispergit.
Of, te zijner verstrooiing misschien een nog iets oudere versie: ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
.

4 opmerkingen:

Marc Bergmans zei

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Knack zich vergaloppeert - de herinnering aan de affaire Morel/Van Hecke is nog levendig. Ach, zo is het dus gesteld in ons bedroevende Vlaamse medialandschap: de ene dag ben je nog blij dat er een weekblad bestaat dat bij tijd en wijle tegen de "pensée unique" van de gezamenlijke dagbladen plus openbare omroep in durft te roeien... en de volgende dag verschijnt in datzelfde weekblad iets waardoor je je te pletter schaamt voor die gedachte!

Overigens, met betrekking tot het thema "Vlaamse intellectuelen die niet kunnen schrijven": wat te denken van deze open brief van Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie (sic) aan de UGent, aan de (overigens door mij verfoeide) Pascal Smet: http://www.jobat.be/nl/artikels/open-brief-aan-minister-pascal-smet/.

Een collega van mij, thans in ruste, placht te zeggen dat de gemiddelde Surinamer van de straat beter Nederlands spreekt (en ongetwijfeld ook meer gevoel voor stijlregisters heeft) dan de gemiddelde Vlaamse hoogleraar. Ik vrees dat ik hem alleen maar kan bijtreden.

Marc Vanfraechem zei

Helemaal mee eens Marc Bergmans, zeker met die opmerking over Surinamers en Vlaamse hoogleraren. Ik denk trouwens dat die Surinamers, naast het Nederlands ook het Engels beter beheersen.

Anoniem zei

"Niet weten wat er voor je geboorte is gebeurd is altijd een kind blijven", om even Cicero bij dit prachtig stukje te parafraseren.

Anoniem zei

'Citeren' moet dat natuurlijk zijn, in plaats van 'parafraseren'.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html