5 maart 2013

Opinie&Analyse in de Kwaliteitskrant


Zoals elke dag drukt De Standaard een opmerkelijke “tweet” af, vanzelfsprekend nog van de dag daarvoor: dat zijn nu eenmaal de beperkingen van het medium. Wellicht willen zij lezers die niet over een webaansluiting beschikken, toch een venster op de digitale wereld bieden, en het twitterberichtje staat daarom ook onder de rubriek Opinie&Analyse.

Het is telkens een heel klein berichtje, 140 tekens, met een fotootje van de auteur ernaast. Toch trekt de redactie hiervoor al gauw 7% van de totale oppervlakte van een Standaardpagina uit, want op zich is die ook niet zo groot.

Vandaag is het twitterberichtje humoristisch van aard en zelfs lichtjes gewaagd, wat stout misschien, want er wordt gesuggereerd dat Heineken geen echt bier zou zijn.

Nu is het waar dat wie de laatste 15 à 20 jaar wel eens een café heeft bezocht die mop al lang kent, maar geef toe lezer: in deze beknopte, pregnante, spitse versie had u ze nog niet gehoord.

Goed dat er kwaliteitskranten zijn!

_______________

Noot van 7 maart: misschien keek ik erover, maar vandaag vond ik geen tweet in de Kwaliteitskrant. Nochtans had het EU-parlementslid Ivo Belet gisteren wel iets interessants verteld voor Opinie&Analyse : Ach, het wordt allemaal een beetje onkies natuurlijk, maar ik heb Ivo (die nog journalist is geweest) er toch maar op gewezen dat gaskamers en verbrandingsovens twee verschillende dingen zijn. Wellicht schaamt Ivo zich wat en wil hij zijn gebral snel laten vergeten, want een verontschuldiging heeft hij nog niet getweet.

4 opmerkingen:

Marjorie zei

Geen tweet op 7 maart, maar wel een kemel van jewelste:"In de oud-Griekse mythe dreigde verleidelijke sirenenzang Odysseus en zijn Argonauten op de klippen te doen varen. In de meeste versies van dit verhaal werd dit tegengegaan door de roeiende Argonauten doof te maken door hun oren vol te stoppen met was. Als de economen gaan meezingen, helpt dat echter niet meer. Dan moet naar de andere versie van de mythe gegrepen worden. Niet die over de tocht van Odysseus met de Argonauten maar die over Jason en de Argonauten. Daarin wordt Orpheus opgevoerd: de mythische zanger die zó'n goddelijk gezang ontwikkelde dat hij de sirenen overstemde en overklaste. (Dit is een licht aangepaste versie van het oorspronkelijke commentaarstuk, red)".
Een 'lichte' aanpassing? Nog dommer dan de papieren versie die ik hier voor me heb.
Voor de lezers die niet zoveel van Griekse mythen afweten en ook niet de neiging hebben te doen alsof: er bestaat geen mythe van Odysseus en de Argonauten. Dus ook geen andere versie. En, vanuit mensenperspectief: Odysseus is een generatie jonger dan de Argonauten.
Guy Tegenbos is de auteur van deze gebakken lucht. Kwaliteitskrant zei je?

Marc Vanfraechem zei

Ik had Tegenbos niet gelezen, maar het is inderdaad straf. En misschien moeten we (zoals zo veel) het ontstaan van dit soort fouten op rekening van BDW schrijven: tenslotte heeft hij met zijn Latijnse citaten en spreuken (vooralsnog geen Griekse meen ik) de verzamelde Vlaamse columnisten en redacteurs zwaar onder druk gezet, en voelen zij nu de neiging om af te toe te laten zien dat ze niet van de straat komen.

Mark Peeters zei

Zoals men de verhalen over de argo-nauten en de astro-nauten met veel argwaan en argus-ogen moet bekijken, zo ook met "dit gebral".

bartvs zei

Middeleeuwers hadden het toch maar makkelijker. Niks doen alsof: "Graecum est, non legitur". (Dat is Grieks, dat hoeven we niet te lezen.)

Zie ook: Manfred Fuhrmann, Bildung. Europas kulturelle Identität. (Reclams Universal-Bibliothek 18182)

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html