13 maart 2005

Anne-Marie, Laurette et Elio ...mais où reste Guy?

.
Niemand van de meerderheid vraagt het onmiddellijk ontslag van Lizin die als senaatsvoorzitter een rechter heeft aangeschreven, met de bedoeling die rechter te beïnvloeden in een bepaalde rechtszaak. Er is enkel min of meer overeengekomen dat de Senaat een namiddag zal babbelen over die kwestie, om te zien hoe ze het zaakje kunnen klasseren.

Een blinde Engelse minister stapte voor minder op. Er was in zijn geval geen kwestie van "scheiding der machten" want het ging enkel om wat machtsmisbruik binnen zijn eigen uitvoerende macht: hij had een individuele verblijfsvergunning, of was het een werkvergunning geritseld.[*]
Dat Onkelinx graag alles wil toedekken is begrijpelijk, maar haar schijnkwaadheid kan niemand om de tuin leiden. Als minister van Justitie, en als simpele democraat had juist zij moeten optreden in het belang van Justitie. Optreden in die zin dat zij publiekelijk, en met inzet van haar portefeuille, het ontslag van Lizin had moeten eisen: geen ontslag als voorzitter van de Senaat, maar onmiddellijk ontslag als senator.
Anne-Marie Verspeeten! had Laurette moeten zeggen, je doet dat nu meteen of er wordt een procedure opgestart waarbij jij onvermijdelijk je onschendbaarheid zult kwijtspelen. Dat had volgens de ministeriële deontologie Laurette moeten doen. En natuurlijk heeft Laurette niets op te leggen aan de Wetgevende Macht, maar zij kan wel constateren dat er mensen onder druk zijn gezet bij Justitie, haar departement, én ontslag aanbieden als daar geen conclusies uit volgen. Laat Elio ondertussen rustig vertellen over een "onhandigheidje" (Elio moet veel gewend zijn als hij de totale verachting voor de instellingen omschrijft in die termen). Maar Elio is enkel een partijvoorzittertje en daarmee basta, en partijen hebben in de Staatsinstellingen geen zeg. Of moeten we aan die Oostendse basketter vragen om het eerste hoofdstuk uit zijn cursus te schrappen?


Deze hele Belgische toestand wordt langzamerhand onleefbaar.

o-o-o-o-o
[*] In Duitsland deed der Joschka zulke dingen in het groot, en hij blijft voorlopig zitten maar we weten nog niet hoe de zaak zal uitpakken voor hem (ik denk béter dan voor David Blunkett, want zoals Hitler al wist: in zulke zaken moet je er stevig tegenaan gaan, je moet dat industrieel aanpakken, dat wordt makkelijker aanvaard dan een afzonderlijke wetsovertreding).

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html