18 maart 2005

Een bijsluiter bij de democratie

.
De Belgische enaat vindt dat Lizin (née Verspeeten) na haar zoveelste wetsovertreding rustig op haar plaats kan blijven zitten. Ze bood haar excuses aan. Door een grappige speling deed ze dat synchroon met Verhofstadt in het buitenland (die man begint geloof ik Mitterrandistische trekjes te vertonen: de kleine Belgische politiek is voor zijn lakeien en hijzelf doet enkel nog aan Grote Politiek, met grote ideeën, internationaal).
De meerderheid der senatoren was voldaan. Wel werd de behoefte gevoeld aan een soort van deontologische leidraad, of liever nog een gareel. Ze willen werk maken van een codex, waarin hun eigen rechten en plichten netjes afgedrukt staan.
Dat wordt een interessant document, al vraag ik mij af of we iets nieuws mogen verwachten want de burger was er de voorbije 175 komma 25 jaar van overtuigd dat zijn verkozenen zulke zaken al ongeveer wisten. Trouwens, dacht die burger, mocht er in hoofde van één of ander kamerlid of senator onverhoeds een onduidelijkheid ontstaan, dan kon die altijd om uitleg vragen bij zijn voorzitter.
Onze burger heeft zich vergist. Zijn senatoren eisen zelf hun brevet van onbekwaamheid. "Wij hadden net hetzelfde kunnen doen als Lizin", zeggen zij in koor "want het is allemaal zo onduidelijk!"
Dat roept de vraag op of er niet een meerderheid is die soortgelijke schanddaden als die van Lizin ook al heeft begaan?
Ze slikken blijkbaar gelijk wat, onze senatoren... zal een bijsluiter zulke patiënten helpen? Het lijkt wel of ze om een antipolitieke dokter schreeuwen.
J'savais pas çà moi! .

(Mais je roule bien
avec une plaque HUY 001
-- au lieu de ce P2.

Comme quoi j'ai aussi un numéro 1,
justcom ce De Croo avec son P1)
.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html