3 maart 2005

Pensez aux accusés de l'avenir!

Een verschrikkelijke uitspraak op de Vlaams Belang-website,
die door een officiële mededeling moet worden rechtgezet.

"Zo was er wel degelijk een meerderheid van de juryleden voor de veroordeling van Nihoul wat betreft de ontvoering van de kinderen, maar was die meerderheid … wettelijk onvoldoende; waarop de rechters zich bij de jury voegden om toch tot een uitspraak te komen. Enkel door die gang van zaken werd de wettelijk onvoldoende meerderheid van voorstanders van een veroordeling voor de ontvoering van de kinderen omgebogen in een vrijspraak voor Nihoul."

Ja! 5 tegen 7 in het nadeel van de beschuldigde is wettelijk onvoldoende, en dat moet zo blijven. En in dat geval worden er inderdaad de beroepsrechters bijgehaald.
Misschien wil de auteur van dit stukje de waarborgen van de beschuldigde afbouwen? Dat zou verschrikkelijk zijn. Die man beseft niet wat hij begint.

Kende hij de waarheid omtrent de beschuldigde Nihoul? Nee, en ik ook niet, maar mijn twijfels omtrent Nihouls schuld (i.v.m. kindermoord!) zouden mij NEEN hebben doen stemmen. Believers kennen de waarheid natuurlijk op voorhand en hoeven geen bewijzen, maar believer is voor mij een meelijwekkende term... en wie het is of was heeft mijn hartelijke verachting. Gut feelings, gevoelens die bij onwetenden wel vaker voorkomen, mogen in een rechtsstaat nooit en nimmer tot een veroordeling leiden.

De geweldige Franse strafpleiter Tixier-Vignancour, geen linkse rakker om het zacht uit te drukken, zei in een even geweldig pleidooi van hem, toen de rechten van de verdediging en zelfs die van de advocatuur werden belaagd:
Nul ne sait dans cette enceinte si un jour il ne sera pas jeté dans une prison ou un box [het beschuldigdenbankje heet "box" in Frankrijk]. Souhaitez qu'il y ait, ce jour-là, auprès de lui, une robe noire. Je vous adjure avec toute la solennité désirable de penser aux accusés de l'avenir.


Jean-Louis Tixier-Vignancour
J’ai choisi la Défense, p.5
Éditions de la Table Ronde, 1964

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html