22 maart 2005

Prijsuitdeling: Reynebeau, alweer nul voor opstel !

.

Men kan de oppositie maar beter afschaffen, want de enige functie van een oppositie is luieren. Een eigenaardige opvatting over de werking van de democratie, maar daar komt zijn kolommetje vandaag op neer (De Standaard, Overstekend Wild, Luieren in de oppositie).
Maar ik wil het niet hebben over de inhoud van zijn stukje, want zijn eentonig lied kennen we al en je kunt het een lezer niet aandoen om zinnetjes te analyseren zoals: “Maar irrationele angsten zijn nu eenmaal van alle tijden”.
Niet wat dus, maar hoe schrijft deze jongen? wat is zijn stijl? heeft hij een pen?

In zijn korte kolommetje had hij twee mooie vondsten: “...zondag was Vlaams Belanger Filip De Man in De Zevende Dag van deze conclusie bevallen.
En iets verder: “In december nog beviel Vlaams Belang van een groots inburgeringsplan,…”

Tja... maar het ergste vond ik: “Mogelijks heeft Vlaams Belang ondertussen al laten weten dat…
Dit is geen gebrek aan stijl meer: Reynebeau Marc kent ook zijn woordjes niet.

o-o-o-o-o-o-o

...outre qu’il est absurde (ce qui ne ferait pas grand-chose), il est très long et monotone (ce qui est insupportable).
Ferdinando Galiani, 1771.

En laten we Boileau ook iets vertellen: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.

.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html